Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Máj 2020
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
12. 05. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na e-mobilitu
Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 12. 03. 2020 13. 05. 2020 €5.000,00
12. 05. 2020 Dodatok číslo 1 k zmluve o dielo na výstavbu chodníkov ERIGOM
1/2020/Dodatok/
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 07. 05. 2020 13. 05. 2020 €0,00
24. 04. 2020 Zmluva o dielo na prístavbu a rozšírenie základnej školy
2/2020/ZoD
OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 24. 04. 2020 25. 04. 2020 €906.091,00
23. 04. 2020 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka
1/2020/ZoU
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 22. 04. 2020 24. 04. 2020 €500.000,00
03. 04. 2020 Príkazná zmluva na ušitie rúšok pre obyvateľov obce Košeca v počte 2000 kusov
2/2020/PRZ
Ľubica Vladárová 17. 03. 2020 04. 04. 2020 €1.000,00
26. 03. 2020 Zmluva o dielo na výstavbu chodníkov na Zliechovskej a Hlavnej ulici
ERIGOM, spol. s r. o. 44645449 26. 03. 2020 27. 03. 2020 €215.450,96
24. 03. 2020 Zmluva o zmesovom komunálnom odpade
3/2020/NEZ
Ledrov, spol. s r.o. 31635041 24. 03. 2020 25. 03. 2020 €0,00
16. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2020
7/2020/ZoPD
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 16. 03. 2020 17. 03. 2020 €200,00