Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 20. Apríl 2021
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
07. 04. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2021/ZoVB
Peter Suchár 07. 04. 2021 08. 04. 2021 €300,00
07. 04. 2021 Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
6/2021/NEZ
NATUR-PACK a.s. 35979798 07. 04. 2021 08. 04. 2021 €0,00
07. 04. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve na zabezpečenie testovania antigénovými testami
Q-services s.r.o. 50421352 06. 04. 2021 08. 04. 2021 €0,00
06. 04. 2021 Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek
5/2021/NEZ
Spoločnosť Stredné Považie a.s. 34119647 31. 03. 2021 07. 04. 2021 €0,00
30. 03. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK a.s. 35979798 29. 03. 2021 31. 03. 2021 €0,00
23. 03. 2021 Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. Z20197329_Z
Z20197329_Z_3
ITSK, s.r.o. 36556050 22. 02. 2021 24. 03. 2021 €0,00
17. 03. 2021 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20197329_Z
Z20197329_Z_2
ITSK, s.r.o. 36556050 22. 12. 2020 18. 03. 2021 €0,00
17. 03. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2/2020/ZoV - tablety na SODB
Slovenská republika-Štatistický úrad SR 00166197 16. 03. 2021 18. 03. 2021 €0,00
16. 03. 2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb-biely O2 smart paušál
4/2021/NEZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15. 03. 2021 17. 03. 2021 €0,00
10. 03. 2021 Príkazná zmluva
1/2021/PRZ
Ladislav Brtáň 09. 03. 2021 11. 03. 2021 €4,00
09. 02. 2021 Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve - zmena ceny
TENDERnet s.r.o. 50139088 05. 02. 2021 10. 02. 2021 €265,00
09. 02. 2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať
3/2021/NEZ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 22. 12. 2020 10. 02. 2021 €0,00
09. 02. 2021 Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
2/2021/NEZ
Q-services s.r.o. 50421352 05. 02. 2021 10. 02. 2021 €5,00
03. 02. 2021 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu-PC,monitor,zariadenie čipových kariet
1/2021/ZoV
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 02. 02. 2021 04. 02. 2021 €0,00
03. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí verejných služieb-pripojenie do siete internet
1/2021/NEZ
Global Network Provider s.r.o. 46286021 01. 02. 2021 04. 02. 2021 €15,49
26. 01. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1/2021/ZoVB
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672076 21. 01. 2021 27. 01. 2021 €0,00
25. 01. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb - vykonávanie odberu vzoriek COVID - 19
2/2021/ZoPS
Váš Lekár, s.r.o. 45263230 21. 01. 2021 26. 01. 2021 €3.800,00
19. 01. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb
1/2021/ZPS
Považie Company s.r.o. 47346515 11. 01. 2021 20. 01. 2021 €250,00
30. 12. 2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky - kostola
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Košeca 31912346 18. 12. 2020 31. 12. 2020 €4.000,00
16. 12. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD - stavebno-technické úpravy knižnica
KyD, s.r.o. 51836054 25. 11. 2020 17. 12. 2020 €0,00