Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 24. Október 2021
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
14. 10. 2021 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovej hudby Košečanka na podujatiach obce
3/2021/PRZ
Oľga Pagáčová 12. 08. 2021 15. 10. 2021 €450,00
01. 10. 2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
10/2021/ZoPD
Občianske združenie Košecké Zvony 52008878 30. 09. 2021 02. 10. 2021 €600,00
21. 09. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu - zmena prílohy č. 1
Brantner Altgas s.r.o. 36334081 02. 09. 2021 22. 09. 2021 €0,00
31. 08. 2021 Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice
9/2021/NEZ
Súkromná bezpečnostná služba Defense Pro, s.r.o. 47831456 17. 08. 2021 01. 09. 2021 €85,00
20. 08. 2021 Kúpna zmluva - služobný mobilný telefón
2/2021/KZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 19. 08. 2021 21. 08. 2021 €96,00
20. 08. 2021 Kúpna zmluva - kryt a sklo na služobný mobil
1/2021/KZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 19. 08. 2021 21. 08. 2021 €29,00
19. 08. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment-zvýšenie kapacity MŠ
1/2021/ZoPS
GEMINI GROUP, s.r.o. 36846244 06. 08. 2021 20. 08. 2021 €5.100,00
12. 08. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD - prístavba a rozšírenie ZŠ
SESTAV, s.r.o. 36014559 10. 06. 2021 13. 08. 2021 €15.466,00
04. 08. 2021 Dodatok č. 3 k príkaznej zmluve č. 1/2021/PRZ - predĺženie doby trvania zmluvy
Ladislav Brtáň 30. 06. 2021 05. 08. 2021 €0,00
04. 08. 2021 Zmluva o dielo - rekonštrukcia časti ciest Školská a Zliechovská
2/2021/ZoD
STAVCEST, s.r.o. 44150814 30. 07. 2021 05. 08. 2021 €107.751,00
04. 08. 2021 Nájomná zmluva
1/2021/NZ
Železnice Slovenskej republiky 31364501 01. 07. 2021 20. 07. 2021 €627,00
16. 07. 2021 Aktualizovaná príloha č. 1 k zmluve č. 10/2016/NEZ
enviTrans, s.r.o. 36351172 15. 07. 2021 17. 07. 2021 €0,00
01. 07. 2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
9/2021/ZoPD
Športový klub Nozdrovice 42141711 16. 06. 2021 02. 07. 2021 €600,00
25. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
8/2021/ZoPD
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 17319617/1315 24. 06. 2021 26. 06. 2021 €1.000,00
16. 06. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021/ZoD
BasicBuild, s.r.o. 52299937 16. 06. 2021 17. 06. 2021 €0,00
16. 06. 2021 Zmluva o dielo - výstavba amfiteátra
1/2021/ZoD
BasicBuild, s.r.o. 52299937 11. 06. 2021 17. 06. 2021 €70.962,00
14. 06. 2021 Zmluva č. 11/2021/ZoPD o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
11/2021/ZoPD
Stredná odborná škola Pruské 00159298 14. 06. 2021 14. 06. 2021 €300,00
14. 06. 2021 Zmluva č. 12/2021/ZoPD o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2021
12/2021/ZoPD
Futbalový klub Košeca 42022428 14. 06. 2021 14. 06. 2021 €10.000,00
10. 06. 2021 Príkazná zmluva - správa multifunkčného ihriska
2/2021/PRZ
Lukáš Tomčány 11. 05. 2021 11. 06. 2021 €3,00
10. 06. 2021 Dodatok č. 2 k príkaznej zmluve č. 1/2021/PRZ - predĺženie doby trvania zmluvy
Ladislav Brtáň 31. 05. 2021 11. 06. 2021 €0,00