Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 16. Január 2021
Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy uzavreté obcou Košeca v rámci Elektronického kontraktačného systému (elektronické trhovisko) sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk) a zároveň v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad).

Dátum uzatvorenia od-do
zverej. názov a číslo zmluvy partner ičo uzatvor. účinné. Suma
30. 12. 2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky - kostola
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Košeca 31912346 18. 12. 2020 31. 12. 2020 €4.000,00
16. 12. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD - stavebno-technické úpravy knižnica
KyD, s.r.o. 51836054 25. 11. 2020 17. 12. 2020 €0,00
09. 12. 2020 Zmluva o výpožičke-tablety na SODB
2/2020/ZoV
Slovenská republika-Štatistický úrad SR 00166197 08. 12. 2020 10. 12. 2020 €0,00
02. 12. 2020 Kúpna zmluva-knižničný fond pre projekt Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca
5/2020/KZ
GAVIS, s.r.o. 46891277 25. 11. 2020 03. 12. 2020 €21.836,00
27. 11. 2020 Kúpna zmluva - mobilný telefón
4/2020/KZ
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13. 11. 2020 28. 11. 2020 €25,50
11. 11. 2020 Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
1/2020/ZoV
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 26. 10. 2020 12. 11. 2020 €0,00
03. 11. 2020 Zmluva o dielo-oprava cesty Bytovka pri parku
8/2020/ZoD
STAVCEST, s.r.o. 44150814 03. 11. 2020 04. 11. 2020 €17.476,00
03. 11. 2020 Zmluva o dielo-oprava cesty Pod Hôrkou
7/2020/ZoD
STAVCEST, s.r.o. 44150814 03. 11. 2020 04. 11. 2020 €48.431,00
28. 10. 2020 Dohoda-aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1/2020/ZMOS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536 28. 10. 2020 29. 10. 2020 €0,00
23. 10. 2020 Zmluva o dielo a o udelení licenciena jeho používanie - pasport cintorínov
5/2020/ZoD
T-MAPY Slovensko, s.r.o. 43995187 29. 09. 2020 24. 10. 2020 €75,00
21. 10. 2020 Zmluva o dielo-prístavba a rozšírenie základnej školy
6/2020/ZoD
SESTAV, s.r.o. 36014559 20. 10. 2020 22. 10. 2020 €945.235,00
16. 10. 2020 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta
9/2020/NEZ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 07. 10. 2020 17. 10. 2020 €50,00
13. 10. 2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
1/2020/ZoNFV
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 07. 10. 2020 14. 10. 2020 €66.864,00
06. 10. 2020 Zmluva o dielo - knižnica ZŠ
6/2020/ZOD
KyD, s.r.o. 51836054 06. 10. 2020 07. 10. 2020 €37.563,55
30. 09. 2020 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
8/2020/NEZ
Brantner Altgas s.r.o. 36334081 30. 09. 2020 01. 10. 2020 €38,00
25. 09. 2020 Kúpna zmluva - odpredaj pozemku pod bytovým domom súp. č. 318
2/2020/KZ
Vlastníci bytov v obytnom dome 318 22. 09. 2020 26. 09. 2020 €282,00
18. 09. 2020 Kúpna zmluva - kompostéry na BRKO
3/2020/KZ
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 36 851 264 17. 09. 2020 19. 09. 2020 €78.012,00
10. 09. 2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
7/2020/NEZ
Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., advokát 42152101 08. 09. 2020 11. 09. 2020 €480,00
20. 08. 2020 Kúpna zmluva - odpredaj pozemku pod bytovým domom súp. č. 317
1/2020/KZ
Vlastníci bytov v obytnom dome 19. 08. 2020 21. 08. 2020 €112,00
13. 08. 2020 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovej hudby Košečanka na obecných akciách
3/2020/PRZ
Oľga Pagáčová 13. 08. 2020 14. 08. 2020 €450,00