Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 09. December 2021
Zberný dvor

Zberný dvor

Obecný úrad Košeca
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Adresa prevádzky zberného dvora:
Športovcov 41/45
018 64 Košeca

Zodpovední pracovníci: Marek Kurinec a Michal Barényi

Telefón: p. Kurinec: +421 948 403 838, p. Barényi +421 918 323 245

Deň Prevádzkové hodiny
Pondelok 7:00 – 13:00
Utorok Zatvorené
Streda

14:00 – 18:00 (marec - október)

13:00 - 17:00 (november - február)

Štvrtok Zatvorené
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota Každá posledná sobota v mesiaci 8:00 - 12:00
Nedeľa Zatvorené

Sadzby miestneho poplatku

  • sadzba za drobný stavebný odpad (účinnosť od 01.01.2021). V zmysle VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
  • sadzba 0,020 €/kg triedený (betón, železobetón, betónová škridla, betónová dlažba, betónové tvárnice)
  • sadzba 0,030 €/kg triedený (tehly, pálené škridle, kvádre a tvárnice)
  • sadzba 0,045 €/kg triedený (keramika (obkladačky, dlaždice), stavebné drevo (trámy, dosky, prístrešky, altánky, ...), zmiešaná sutina (tehly + omietka) bez betónu a keramiky, bez nežiadúcich prímesí ako drevo, plasty, sklo, papier, elektroinštalácia, izolácie, guma, purpena, obaly od farieb, malty, … a bez obsahu škodlivín)
  • sadzba 0,078 €/kg netriedený (zmiešaná sutina s nežiadúcimi prímesami, sadrokartón, podlahová krytina (linoleum), asfaltová krytina (šindel, IPA), laminátové podlahy, okná, izolácie (sklená vata, polystyrén s lepidlom, Styrodur, protipožiarne dosky, ...), parkety so smolou, PVC kanalizačné a vodovodné rozvody, PVC elektroinštalácie, obaly s nespotrebovanou penou, vedrá znečistené stavebnými hmotami, atď. a bez obsahu škodlivín),

Mapa umiestnenia zberného dvora

Mapa umiestnenia zberného dvora