Presunúť na hlavný obsah
Sobota, 23. Január 2021
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania - odstránenie stavby "Odľahčovacie potrubie"

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania - odstránenie stavby "Odľahčovacie potrubie"

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme Rozhodnutie o prerušení konania vo veci odvolania proti rozhodnutiu č. OU-IL-OSZP-2019/000767-67 SUC zo dňa 16.12.2019.