Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. Jún 2021
Prevádzka Základnej školy od 10. mája 2021

Prevádzka Základnej školy od 10. mája 2021

Obec

Podľa COVID ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa od pondelka 10.5.2021 náš okres prepína do II.stupňa varovania (červená farba) a z toho vyplývajú nasledovné zmeny v organizácii vyučovania:

  • žiaci 5.-7.ročníka sa vracajú do školy, obnovuje sa prezenčná výučba a vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva;
  • pri návrate odovzdajú triednemu učiteľovi prehlásenie o bezinfekčnosti; tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia) alebo si ho stiahnite v prílohe;
  • žiak bude mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom, šálom alebo šatkou;
  • žiaci 5.-7.ročníka, ktorí sa vracajú do školy a stravujú sa v školskej jedálni sú automaticky prihlásení na stravu, ak ale žiak zo zdravotných alebo iných dôvodov v pondelok na vyučovanie nenastúpi, rodič ho musí zo stravy odhlásiť najneskôr v pondelok ráno do 7,30.

Ostatné ročníky ZŠ pokračujú vo vzdelávaní podľa riadneho rozvrhu hodín, v riadnom režime je aj prevádzka ŠKD.

Na základe uznesenia vlády sa žiaci už nemusia preukazovať výsledkom testu ani výsledkom testu rodičov, naďalej však budeme dôsledne vykonávať ranný filter pri prerušení dochádzky viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) budeme vyžadovať vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka.

I keď sa situácia zlepšuje, prosíme všetkých o dôsledné dodržiavanie pravidla R-O-R a protiepidemiologických opatrení!