Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 14. Júl 2020
Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu

Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu

Obec

Obecný úrad v Košeci oznamuje občanom, že od apríla dochádza k zmene dopravcu, ktorý bude v obci Košeca vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu.
Novým dopravcom bude spoločnosť Ledrov, spol. s r.o., Lednické Rovne.
Vzhľadom na zmenu dopravcu dochádza pre časť obce aj k zmene harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu.
Podľa nového harmonogramu bude Košeca rozdelená na 2 časti.
Zberovým dňom pre tento druh odpadu naďalej zostáva streda a taktiež zostáva zachovaný interval zberu = 1-krát za 14 dní.
Rozdiel nastane v tom, že v jednej časti obce sa bude zber vykonávať v stredu – párny týždeň a v druhej časti obce v stredu – nepárny týždeň.


Zmena harmonogramu termínov zberu zmesového komunálneho odpadu, nastane iba pre nasledovné ulice:
Bálentova ulica,
Pekárska ulica,
Pod Hôrkou,
Pri tehelni,
Prúdy,
Rudnianska ulica,
Sadová ulica,
Školská ulica,
Ulica športovcov,
Zliechovská ulica,
 
a zmena sa týka aj ulíc v miestnej časti Nozdrovice:
Horniacka ulica,
Mojtinárska ulica,
Na vyhni,
Za parkom.
V uvedených uliciach bude najbližší zber zmesového komunálneho odpadu vykonaný už 1. apríla a nasledujúci 15. apríla.

 

Na všetkých ostatných uliciach zostávajú termíny zberu zmesového komunálneho odpadu podľa pôvodného harmonogramu.

Galéria