Presunúť na hlavný obsah
Utorok, 14. Júl 2020
Oznamy o ďalšom postupe v oblasti vzdelávania od 1.6.2020 v obci Košeca

Oznamy o ďalšom postupe v oblasti vzdelávania od 1.6.2020 v obci Košeca

Obec

Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Košeca ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Košeca v úzkej súčinnosti s vedením ZŠ s MŠ a všetkými pedagógmi ZŠ a rovnako ako zriaďovateľ ZUŠ Košeca po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla

1/ vo veci otvorenia Materskej školy v Košeci nasledovne:
• riaditeľka školy uskutoční medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy v mesiacoch jún a júl ich dieťaťom,
• v prípade dostatočného počtu prihlásených detí bude materská škola otvorená v upravenom režime a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami od 1.6.2020
• ak sa preukáže nedostatočný záujem s nástupom detí v júni, ponúkneme následne možnosť prevádzky materskej školy počas celého mesiaca júl,
• bližšie informácie o prevádzke budú zverejnené prostredníctvom webového sídla školy.

2/ vo veci otvorenia Základnej školy v Košeci nasledovne:
• z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác realizácie dlho očakávanej prístavby základnej školy a rovnako súbežnej výstavby multifunkčného ihriska v areáli školy v aktuálnej situácii je takmer nemožné zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s usmernením ministerstva školstva a pri zachovaní nevyhnutnej bezpečnosti detí a pedagogického zboru to považujeme za veľké  riziko,
• vyučovanie bude až do konca školského roku 2019/2020 prebiehať v tejto dobe najbezpečnejšou dištančnou formou (v domácom prostredí) podľa usmernenia vydaného riaditeľkou ZŠ s MŠ Košeca,
• v prevádzke nebude v júni ani školský klub detí.

3/ vo veci otvorenia Základnej umeleckej školy v Košeci nasledovne:
• z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v bode 2) vyučovanie bude až do konca školského roku 2019/2020 prebiehať dištančnou formou (v domácom prostredí) podľa usmernenia vydaného riaditeľkou ZUŠ Košeca.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie, robíme aj v tejto ťažkej dobe maximum pre zlepšenie kvality vzdelávania v našej obci a k tomu sa dá dopracovať len investíciami (niekedy výrazne) obmedzujúcimi bežný život.
Prosíme o výdrž v zodpovednom správaní sa.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vecnú diskusiu k všetkému, čo nás spoločne zaujíma.
Všetky dôležité informácie nájdete na www.koseca.sk a na www.zskoseca.edupage.org