Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Máj 2020
Informácie o výstavbe optickej siete v obci

Informácie o výstavbe optickej siete v obci

Obec

V obci je zahájená výstavba optickej siete pre Slovak Telekom, ktorá prebieha od mája 2020. Výstavba bude realizovaná výkopmi v zelených pásoch popred domy. Prosíme občanov, ktorí v blízkej dobe plánujú úpravu zelene, rekonštrukciu resp. výstavbu vstupov a prejazdov do domov cez tieto zelené pásy, aby kontaktovali zhotoviteľa stavby optiky. Zhotoviteľ stavby zrealizuje položenie chráničky, aby sa následne nemuseli narušiť novozrealizované vstupy a prejazdy.
Kontakt : ENERGY REAL s.r.o., stavbyvedúci 0948731523