Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Máj 2020
Informácia pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc pri zabezpečovaní nákupov

Informácia pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc pri zabezpečovaní nákupov

Obec

Starosta obce Košeca v súvislosti s dnešným odporúčaním Vlády SR dáva obyvateľom obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice na vedomie, že záujem o dovoz potravín a drogérie môžu seniori a ľudia odkázaní na pomoc nahlásiť počas úradných hodín obecného úradu na telefónnych číslach 042 4468 023 resp. 042 4468 183. Rovnako je možné záujem nahlásiť elektronickou formou zaslaním správy na e-mailovú adresu: starosta@koseca.sk