Presunúť na hlavný obsah
Štvrtok, 28. Máj 2020
Informácia o možnostiach platby daní a poplatkov od 4. 5. 2020

Informácia o možnostiach platby daní a poplatkov od 4. 5. 2020

Obec

Oznamujeme Vám, že Obec Košeca začne od pondelka 4. mája 2020 s výberom daní a poplatkov a to nasledovne:

  • v pondelok, v utorok a v stredu od 9.00 hod. do 11.00 hod. - tento čas bude vyhradený len pre občanov nad 65 rokov. Pre ostatných bude vyhradená streda v čase od 13.30 hod. do 17.30 hod.

Vstupovať do budovy obecného úradu bude možné len po jednom a na vyzvanie. Každý pri vstupe musí použiť ochranné rúško, ochranné rukavice alebo dezinfekciu rúk.
Žiadame Vás, aby ste kvôli svojej vlastnej bezpečnosti tento rozpis rešpektovali.

Oznamujeme občanom, ktorí by chceli uhradiť dane a poplatky bezhotovostne, že potrebné informácie k tomuto spôsobu platby získajú na telefónnom čísle 042/4468023 alebo na emailovej adrese: zuzana.bartosova@koseca.sk

Rovnako si dovoľujeme upozorniť na fakt, že trvanie vybavenia potrebných záležitostí môže byť na jedného daňovníka aj desiatky minút (závisí prípad od prípadu), preto všetkých žiadame o trpezlivosť. Na prevzatie si rozhodnutia je dostatok času, aj keď chápeme, že väčšina ľudí chce mať podľa zvyklostí v máji veci vybavené.