Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. September 2020
Smútočné oznámenie Vlasta Sondorová rod. Mokrišová

Smútočné oznámenie Vlasta Sondorová rod. Mokrišová

Matrika hlási

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 15. apríla 2020 zomrela naša milovaná Vlasta Sondorová rod. Mokrišová vo veku 85 rokov.
Posledná rozlúčka sa bude konať 18. 4. 2020 v úzkom kruhu rodiny v Dome smútku v Košeci.
smutocne-oznamenie-vlasta-sondorova