Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. September 2020
Smútočné oznámenie Anna Brtáňová rodená Černohorská

Smútočné oznámenie Anna Brtáňová rodená Černohorská

Matrika hlási

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. apríla 2020 zomrela naša milovaná Anna Brtáňová rod. Černohorská vo veku 90 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 29. 4. 2020 v úzkom kruhu rodiny v Dome smútku v Košeci.
smutocne-oznamenie-anna-brtanova