Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 19. September 2021
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy

Úradné oznamy

V prílohe zverejňujeme návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca.

Návrh je možné pripomienkovať v lehote do 24.08.2021.