Presunúť na hlavný obsah
Nedeľa, 20. Jún 2021
Oznámenie o zrušení pobytu

Oznámenie o zrušení pobytu

Úradné oznamy

Ohlasovňa pobytu v obci Košeca podľa § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov, zrušila dňom:

 • 03. 07. 2020 trvalý pobyt, Renáta Kaššová, dátum narodenia 26. február 1968. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 03. 07. 2020 trvalý pobyt, Vladimír Kašša, dátum narodenia 14. augusta 1992. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 03. 07. 2020 trvalý pobyt, Radka Savic Kaššová, dátum narodenia 08. september 1997. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 22. 06. 2020 trvalý pobyt, Iveta Dostálová, dátum narodenia 25. október 1977. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 18. 06. 2020 trvalý pobyt, Monika Grečná, dátum narodenia 09. apríl 1991. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 03. 02. 2020 trvalý pobyt, Jana Slezáková, dátum narodenia 19. jún 1984. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 08. 01. 2020 trvalý pobyt, Lacková Adriana, dátum narodenia 30. december 2010. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 08. 01. 2020 trvalý pobyt, Lacková Natália, dátum narodenia 28. január 2010. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 09. 12. 2019 trvalý pobyt, Miroslav Janík, dátum narodenia 06. február 1961. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 23. 09. 2019 trvalý pobyt, Tobias Laskovič, dátum narodenia 16. marec 2014. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 23. 09. 2019 trvalý pobyt, Patrícia Laskovičová, dátum narodenia 21. júl 2011. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 23. 09. 2019 trvalý pobyt, Marta Laskovičová, dátum narodenia 17. február 1933. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 23. 09. 2019 trvalý pobyt, Patrik Laskovič, dátum narodenia 6. september 1989. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 04. 09. 2019 trvalý pobyt, Milan Tomášek, dátum narodenia 13. október 1975. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 12. 07. 2019 trvalý pobyt, Miroslav Janke, dátum narodenia 23. január 1969. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 15. 04. 2019 trvalý pobyt, Jana Belianová, dátum narodenia 02. august 1975. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 08. 04. 2019 trvalý pobyt, Milan Dlhý, dátum narodenia 15. november 1982. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 19. 12. 2017 trvalý pobyt, Miroslav Melicher, dátum narodenia 06. júla 1957. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 13. 11. 2017 trvalý pobyt, Ingrid Bánošová, dátum narodenia 12. 12. 1961. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 29. 07. 2019 trvalý pobyt, Matúš Rolín, dátum narodenia 22. december 2000. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 31. 05. 2018 trvalý pobyt, Monika Slabeňáková, rod. Jurská, dátum narodenia 23. júl 1978. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 04. 12. 2017 trvalý pobyt, Dana Hujová, dátum narodenia 12. apríl 1972. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 21. 02. 2017 trvalý pobyt, Vlasta Popovičová, dátum narodenia 25. december 1984. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 04. 11. 2016 trvalý pobyt, Michal Matušovič, dátum narodenia 13. január 1984. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 04. 11. 2016 trvalý pobyt, Adriana Matušovičová, dátum narodenia 11. apríl 1981. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 04. 11. 2016 trvalý pobyt, Ema Matušovičová, dátum narodenia 7. november 2016. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.
 • 07. 04. 2016 trvalý pobyt, Andrea Balážová, rod. Kochanová, dátum narodenia 13. september 2016. Miestom nového trvalého pobytu je obec Košeca.