Pripomienkovacie konania

Na tomto mieste budú zverejňované dokumenty, ktoré musia v zmysle platnej legislatívy prejsť pripomienkovacím konaním verejnosti (Všeobecne záväzné nariadenia, Návrhy rozpočtu a programového rozpočtu, atď.)

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 364x
01_Informácia o začatí konania - výrub (IL_MŠ Klobušice) 548.3 KB pdf 132x
1_2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane 562.9 KB pdf 166x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 277x
2014 februar Navrh dodatku cislo 2 k VZN o dotacii na prevadzku a mzdy na ziaka 728.7 KB pdf 291x
2014 februar Navrh programoveho rozpoctu na rok 2014 1.3 MB pdf 335x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BP_2011_2016 185.7 KB pdf 250x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BV_2011_2016 518.7 KB pdf 232x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOP_2011_2016 117.4 KB pdf 236x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOV_2011_2016 117.7 KB pdf 238x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KP_2011_2016 118.9 KB pdf 227x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KV_2011_2016 154.2 KB pdf 218x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 PR_2014 -2016 154.4 KB pdf 199x
2014 februar Navrh skrateneho rozpoctu na rok 2014 115.9 KB pdf 281x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne prijmy_2012_2017 180.7 KB pdf 209x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne vydavky_2012_2017 524.5 KB pdf 215x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie prijmy_2012_2017 118.5 KB pdf 240x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie vydavky_2012_2017 117.2 KB pdf 201x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove prijmy_2012_2017 119.6 KB pdf 176x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove vydavky_2012_2017 158.0 KB pdf 175x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015 s textovou castou 1.3 MB pdf 259x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015_2017 159.7 KB pdf 236x
2014 oktober navrh rozpoctu skratena verzia 115.9 KB pdf 195x
2014 OZ 20141211 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie 549.3 KB pdf 272x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 946x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 394x
20150219 pozvánka na zasadnutie OZ 541.5 KB pdf 301x
20150311 Dodatok č. 4 k VZN - školy 677.4 KB pdf 287x
20150311 návrh VZN 1 2015 o sťažnostiach 429.0 KB pdf 234x
20150311 Príloha č. 1 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 121.6 KB pdf 622x
20150311 Príloha č. 2 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 135.8 KB pdf 290x
20150311 Príloha č. 3 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 125.6 KB pdf 152x
20150311 Príloha č. 4 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 166.5 KB pdf 195x
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele 146.5 KB pdf 348x
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín 380.8 KB pdf 413x
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín 476.9 KB pdf 190x
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio 548.2 KB pdf 291x
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci 426.3 KB pdf 278x
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca 428.2 KB pdf 278x
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti 385.1 KB pdf 236x
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien 383.5 KB pdf 225x
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL 382.8 KB pdf 251x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca 382.6 KB pdf 234x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ 382.7 KB pdf 256x
20150323 pozvánka na OZ dňa 26 03 2015 543.6 KB pdf 285x
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ 487.0 KB pdf 317x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 293x
20150327 schválené VZN č. 1 2015 o sťažnostiach 427.1 KB pdf 318x
20150327 schválený dodatok č. 4 k VZN č. 5 2012 621.6 KB pdf 200x
20150329 pozvánka na OZ 20150401 606.0 KB pdf 222x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 236x
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice 380.8 KB pdf 151x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 281x
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ 383.4 KB pdf 170x
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca 533.5 KB pdf 410x
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári 383.9 KB pdf 192x
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca 384.0 KB pdf 235x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 640x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 338x
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola 382.8 KB pdf 185x
20150507 pozvánka na OZ do Nozdrovíc 537.6 KB pdf 217x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BP_20150331 362.1 KB pdf 154x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BV_20150331 486.6 KB pdf 187x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOP_20150331 343.6 KB pdf 247x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOV_20150331 343.3 KB pdf 183x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KP_20150331 342.2 KB pdf 162x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KV_20150331 346.3 KB pdf 186x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q PR_ 147.6 KB pdf 188x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Skrateny rozpocet 115.9 KB pdf 184x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Vyhodnotenie rozpoctu_31_03_2015 258.9 KB pdf 209x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 268x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 657x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 181x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 198x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 227x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 250x
20150526 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 177x
20150526 Záverečný účet obce za rok 2014 553.8 KB pdf 188x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 275x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 374.9 KB pdf 217x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 374.1 KB pdf 216x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 221x
20150612 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16 06 2015 543.9 KB pdf 211x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 199x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 199x
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 377.0 KB pdf 184x
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 374.9 KB pdf 264x
20150713 Zmluva o spolupráci SGI 311.9 KB pdf 162x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 350x
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični 565.3 KB pdf 232x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 584x
20150723 Zámer predaja pozemku PoVS 566.4 KB pdf 185x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 315x
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ 683.0 KB pdf 204x
20150804 Pozvánka na OZ 04 08 2015 528.3 KB pdf 278x
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia 219.0 KB pdf 198x
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie 221.0 KB pdf 195x
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová 431.0 KB pdf 227x
20150811 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18. 8. 2015 587.5 KB pdf 220x
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach 296.2 KB pdf 196x
20150820 pozvánka na OZ 27.08.2015 624.2 KB pdf 200x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 225x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 196x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D 572.5 KB pdf 143x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obec Košeca pre p. Schreibera 673.2 KB pdf 200x
20150910 Pozvánka na OZ 10 09 2015 605.1 KB pdf 181x
20150928 pozvánka na OZ 5.10.2015 pokračovanie zasadnutia zo dňa 23.9.2015 619.8 KB pdf 207x
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca 460.8 KB pdf 185x
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 596.0 KB pdf 163x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 553.4 KB pdf 186x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 552.2 KB pdf 206x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 267x
20151015 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D Železničná ulica 575.8 KB pdf 170x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 187x
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 499.9 KB pdf 239x
20151102 pozvánka na OZ 5 11 2015 624.4 KB pdf 195x
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 382.9 KB pdf 255x
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 375.4 KB pdf 184x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 201x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 279x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 182x
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 657.8 KB pdf 176x
20151119 pozvánka na OZ 24 11 2015 606.5 KB pdf 214x
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini 140.1 KB pdf 209x
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 552.9 KB pdf 178x
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík 139.2 KB pdf 184x
20151204 pozvánka na OZ dňa 9 12 2015 637.8 KB pdf 173x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 218x
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 488.9 KB pdf 228x
20160104 Zámer predaja nehnuteľného majetku CAST IRON 502.5 KB pdf 198x
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 379.6 KB pdf 187x
20160118 pozvánka na OZ 21 01 2016 623.9 KB pdf 196x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 264x
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 210.8 KB pdf 447x
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 2.5 MB pdf 419x
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 381.3 KB pdf 197x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 232x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 208x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 192x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 207x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 347x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 214x
20160229 pozvánka na OZ 03 03 2016 635.3 KB pdf 196x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 320x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 234x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 290x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 193x
20160418 pozvánka na OZ 21 04 2016 628.2 KB pdf 206x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 286x
20160422 Váhostav dopravné značenie 185.4 KB pdf 159x
20160422 Váhostav Povolenie uzávery 115.8 KB pdf 154x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 209x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 298x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 434x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 218x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 328x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 224x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 269x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 227x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 211x
20160527 Strategický dokumnet Dulov 7.5 MB pdf 266x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 251x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 215x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 245x
20160616 VZN č. 1 2016 o komunálnych odpadoch schválené na OZ 1.0 MB pdf 428x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 259x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 261x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 223x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 207x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 215x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 406x
20160815 pozvánka na OZ dňa 18 8 2016 630.8 KB pdf 227x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 217x
20160913 Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 5_2012 dotácia na prevádzku a mzdy-školy 653.3 KB pdf 156x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 206x
20160928 pozvánka na OZ 03 10 2016 634.9 KB pdf 205x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 186x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 205x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 196x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 226x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 211x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 359x
20161019 Rozhodnutie (deratizácia) 2016 2. etapa 246.7 KB pdf 124x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 168x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 168x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 251x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 211x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 196x
20161125 Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 929.7 KB pdf 143x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 186x
20161125_Upovedomenie k výrubu (Vychopenová_Matuščinová) 511.6 KB pdf 171x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6 2012 mesačný príspevok školy 918.4 KB pdf 153x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 939.1 KB pdf 159x
20161128 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dodácie na žiaka 944.6 KB pdf 165x
20161129 Plán konrol. činnosti na I. polrok 2017 296.5 KB pdf 121x
20161130_Upovedomenie k výrubu (Ladce) 511.3 KB pdf 138x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 227x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 169x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 940.4 KB pdf 296x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN č 6 2012 mesačný príspevok školy 920.8 KB pdf 142x
20161215 Dodatok č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 946.9 KB pdf 137x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 186x
20161222 BP_Navrh_2017_2019 175.7 KB pdf 154x
20161222 BV_Navrh_2017_2019 510.5 KB pdf 141x
20161222 FOP_Navrh_2017_2019 121.1 KB pdf 128x
20161222 FOV_Navrh_2017_2019 118.4 KB pdf 127x
20161222 Komentar rozpoctu 2017 152.5 KB pdf 137x
20161222 KP_Navrh_2017_2019 117.9 KB pdf 135x
20161222 KV_Navrh_2017_2019 153.1 KB pdf 126x
20161222 navrh-programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 244x
20161222 PR_2017-2019 168.6 KB pdf 121x
20161222 Skrateny rozpocet_2017_2019 127.9 KB pdf 140x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 160x
20170103_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku _SVS_inziniering 841.1 KB pdf 146x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 210x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 286x
20170116_pozvanka_na_OZ_19_01_2017 909.0 KB pdf 129x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 193x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 209x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 319x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 169x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 294x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 183x
20170216_Navrh_dodatku_c._1_k_VZN_1_2016 931.2 KB pdf 241x
20170224_Pozvanka_na_OZ_dna_27_2_2017 1.1 MB pdf 236x
20170306_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_9_3_2017 918.3 KB pdf 185x
20170310_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_15_3_2017 915.7 KB pdf 202x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 205x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 115x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 257x
20170329_Informacia o zacati konania - vyrub_p. Zubova 467.9 KB pdf 108x
20170401_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca 830.9 KB pdf 115x
20170404_BP_navrh_2017_2019_marec 175.9 KB pdf 146x
20170404_BV_navrh_2017_2019_marec 542.2 KB pdf 133x
20170404_FOP_navrh_2017_2019_marec 121.2 KB pdf 127x
20170404_FOV_navrh_2017_2019_marec 118.4 KB pdf 109x
20170404_KP_navrh_2017_2019_marec 117.9 KB pdf 129x
20170404_KV_navrh_2017_2019_marec 153.1 KB pdf 126x
20170404_návrh_programový_rozpočet_2017_2019_marec 1.3 MB pdf 140x
20170404_PR_navrh_2017-2019_marec 168.9 KB pdf 120x
20170404_Skrateny_rozpocet_marec 127.9 KB pdf 160x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 172x
20170413_pozvanka_na_OZ_dna_20_04_2017 911.1 KB pdf 175x
20170515_Hodnotiaca_sprava_k _31.12.2016 299.4 KB pdf 191x
20170515_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pan_Zemanovic 831.2 KB pdf 170x
20170515_Zamer_prenajmu_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pani_Poliakova 1.0 MB pdf 152x
20170515_Zaverecny_ucet_obce_Koseca_za_rok_2016 579.8 KB pdf 102x
20170523_navrh_rozpoctu_BP_2017_2019_maj 176.5 KB pdf 167x
20170523_navrh_rozpoctu_BV_2017_2019_maj 541.4 KB pdf 154x
20170523_navrh_rozpoctu_FOP_2017_2019_maj 121.2 KB pdf 138x
20170523_navrh_rozpoctu_FOV_2017_2019_maj 118.5 KB pdf 118x
20170523_navrh_rozpoctu_komentar_rozpoctu_2017_maj 235.0 KB pdf 140x
20170523_navrh_rozpoctu_KP_2017_2019_maj 117.9 KB pdf 121x
20170523_navrh_rozpoctu_KV_2017_2019_maj 154.0 KB pdf 129x
20170523_navrh_rozpoctu_programovy_rozpocet_2017_2019_maj 1.3 MB pdf 128x
20170523_navrh_rozpoctu_PR_2017-2019_maj 168.9 KB pdf 124x
20170523_navrh_rozpoctu_skrateny_rozpocet_maj 127.9 KB pdf 141x
20170529_Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_Koseca_II.polrok_2017 797.0 KB pdf 121x
20170605_pozvanka_na_OZ_08_06_2017 907.2 KB pdf 144x
20170609_pozvanka_na_OZ_15_06_2017 904.8 KB pdf 157x
20170628_volby_do_samospravnych_krajov_informacie 1.4 MB pdf 161x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 180x
20170809_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_Demurova 823.0 KB pdf 160x
20170814_pozvanka_na_OZ_17082017 905.7 KB pdf 93x
20170908_pozvánka_na_OZ_12092017 902.1 KB pdf 75x
20170912_navrh_VZN_22017 541.2 KB pdf 168x
20170912_VZN_1_2017_o_umiestnovani_plagatov_pocas_volebnej_kampane 943.0 KB pdf 143x
20170920_pozvanka_na_OZ_25 09 2017 896.2 KB pdf 246x
20171004_BP_2017_2019 177.8 KB pdf 140x
20171004_BV_2017_2019 536.1 KB pdf 149x
20171004_FOP_2017_2019 121.3 KB pdf 136x
20171004_FOV_2017_2019 118.6 KB pdf 131x
20171004_KP_2017_2019 118.0 KB pdf 132x
20171004_KV_2017_2019 155.1 KB pdf 128x
20171004_navrh_programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 141x
20171004_Popis_rozpoctu_2017 237.7 KB pdf 175x
20171004_PR_2017-2019 168.4 KB pdf 125x
20171004_Skrateny_rozpocet 128.5 KB pdf 120x
20171009_Oznamenie_o_dobrovolnej_drazbe_RD_773 9.8 MB pdf 317x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 159x
20171023_pozvanka_na_OZ_26_10_2017 916.5 KB pdf 181x
20171107_Zacatie_konania_vyrub_Ladce 475.2 KB pdf 113x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_1 837.5 KB pdf 112x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_2 844.4 KB pdf 130x
20171121_BP_2017_2019_november 177.5 KB pdf 151x
20171121_BV_2017_2019_november 537.4 KB pdf 183x
20171121_FOP_2017_2019_november 121.3 KB pdf 140x
20171121_FOV_2017_2019_november 118.7 KB pdf 139x
20171121_KP_2017_2019_november 118.1 KB pdf 136x
20171121_KV_2017_2019_november 162.7 KB pdf 140x
20171121_Popis rozpoctu 2017_november 237.8 KB pdf 130x
20171121_PROG_ROZ_2017_2019_november 1.3 MB pdf 177x
20171121_PR_2017-2019_november 168.5 KB pdf 133x
20171121_SKR_ROZ_2017_2019_november 128.5 KB pdf 137x
20171122_BP_2018_2020 176.6 KB pdf 157x
20171122_BV_2018_2020 499.5 KB pdf 133x
20171122_FOP_2018_2020 120.2 KB pdf 150x
20171122_FOV_2018_2020 118.2 KB pdf 122x
20171122_KP_2018_2020 117.4 KB pdf 139x
20171122_KV_2018_2020 161.0 KB pdf 147x
20171122_Popis rozpoctu 2018 235.3 KB pdf 154x
20171122_PROG_ROZ_2018_2020 1.4 MB pdf 173x
20171122_PR_2018-2020 168.1 KB pdf 138x
20171122_SKR_ROZ_2018_2020 129.7 KB pdf 122x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 350x
20171129_Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1_polrok_2018 816.9 KB pdf 164x
20171204_pozvanka_na_OZ_07_12_2017 1.1 MB pdf 135x
20171214_Dodatok_c._2_k_VZN_3_2015_o_miestnych_daniach_a_KO 933.0 KB pdf 173x
20171214_Dodatok_c._8_k_VZN_5_2012_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skoly 941.4 KB pdf 137x
2018 OZ 20181122 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie-2 541.1 KB pdf 106x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 232x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 186x
20180115_pozvanka_na_OZ_dna_18012018 1.1 MB pdf 136x
20180118_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_Ladce 474.4 KB pdf 88x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 201x
20180226_BP_2018_2020_februar 176.9 KB pdf 137x
20180226_BV_2018_2020_februar 506.2 KB pdf 120x
20180226_FOP_2018_2020_februar 121.2 KB pdf 95x
20180226_FOV_2018_2020_februar 118.9 KB pdf 114x
20180226_KP_2018_2020_februar 117.7 KB pdf 110x
20180226_KV_2018_2020_februar 159.9 KB pdf 98x
20180226_Popis_rozpoctu_2018_februar 316.1 KB pdf 107x
20180226_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2018_2020_februar 1.4 MB pdf 128x
20180226_PR_2018_2020_februar 168.3 KB pdf 94x
20180226_Skrateny_rozpocet_2018_2020_februar 130.2 KB pdf 143x
20180309_pozvanka_na_OZ_15_03_2018 1.1 MB pdf 246x
20180416_pozvanka_na_OZ_19 04 2018 1.1 MB pdf 183x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 187x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 192x
20180507_pozvanka_na_OZ_10 05 2018 1.1 MB pdf 164x
20180515_SEA_ÚPN Košeca_Správa_o_hodnotení_SD 1.7 MB pdf 349x
20180528_Hodnotiaca_sprava_k_31.12.2017 300.4 KB pdf 95x
20180528_Navrh_KPSS_Koseca_2018 1.1 MB pdf 162x
20180528_Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2017 690.4 KB pdf 136x
20180529_BP_2018_2020_maj 177.2 KB pdf 96x
20180529_BV_2018_2020_maj 510.8 KB pdf 105x
20180529_FOP_2018_2020_maj 121.2 KB pdf 87x
20180529_FOV_2018_2020_maj 118.9 KB pdf 80x
20180529_KP_2018_2020_maj 117.4 KB pdf 84x
20180529_KV_2018_2020_maj 159.4 KB pdf 73x
20180529_plan_kontrolnej_cinnosti_HK_druhy_polrok_2018 887.2 KB pdf 66x
20180529_Popis_rozpoctu 2018_maj 314.6 KB pdf 115x
20180529_Programovy_rozpocet_2018_2020_maj 1.4 MB pdf 110x
20180529_PR_2018_2020_maj 168.3 KB pdf 81x
20180529_Skrateny_rozpocet_2018_2020_maj 129.7 KB pdf 84x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 161x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 155x
20180611_pozvanka_na_OZ_14_06_2018 1.1 MB pdf 94x
20180618_Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2017_o_vylepovani_plagatov_pri_volbach 1.1 MB pdf 86x
20180618_VZN_c_1_2018_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku 1.1 MB pdf 103x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 185x
20180711_Informacia_pre_volica 393.8 KB pdf 145x
20180711_Pocet_obyvatelov_k_volbam 370.5 KB pdf 166x
20180711_pozvanka_na_OZ_dna_16.07.2018 1.0 MB pdf 97x
20180711_Vyhlasenie_volieb 148.5 KB pdf 257x
20180720_Zamer_predaja_Kuchynkovci 1.1 MB pdf 128x
20180720_Zamer_predaja_Porubanovci 1.1 MB pdf 171x
20180810_Pocet_poslancov_a_volebnych_obvodov 132.4 KB pdf 166x
20180812_zaverecne_stanovisko_OUZP_posudzovanie_vplyvov_na_ZP_UPD 287.7 KB pdf 107x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 141x
20180817_VZN 2_2018_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_zneskodnovani_zump 1.2 MB pdf 115x
20180903_pozvanka_na_OZ_dna_06_09_2018 1.2 MB pdf 119x
20181009_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_p. Ondrickova 481.3 KB pdf 128x
20181016_Navrh_Dodatku_c.2_k_VZN_1_2016 1.3 MB pdf 231x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 117x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 139x
20181109_Informácia o začatí konania - výrub (p. Koštialik) 14.5 KB docx 83x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 91x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 147x
20181127_BP_2018_2020_november 178.1 KB pdf 57x
20181127_BV_2018_2020_november 519.0 KB pdf 63x
20181127_FOP_2018_2020_november 120.8 KB pdf 56x
20181127_FOV_2018_2020_november 118.6 KB pdf 60x
20181127_KP_2018_2020_november 117.6 KB pdf 56x
20181127_KV_2018_2020_november 157.1 KB pdf 70x
20181127_Navrh_Dodatok_c_9_k_VZN_5_2012_dotacia_skoly_a_skolske_zariadenia 550.5 KB pdf 82x
20181127_Popis_rozpoctu_2018_november 231.6 KB pdf 70x
20181127_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2018_2020_november 1.4 MB pdf 80x
20181127_PR_TABULKA_2018_2020_november 168.4 KB pdf 68x
20181127_SKRATENY_ROZPOCET_2018_2020_november 129.7 KB pdf 83x
20181128_plan_kontrolnej_cinnosti_HK_1_polrok_2019_Koseca 1.3 MB pdf 86x
20181210_pozvanka_na_OZ_13_12_2018 1.2 MB pdf 99x
20181213_Predlzenie_NNK_pre_IBV_Stredoslovenska_distribucna 1.0 MB pdf 126x
20181217_Dodatok_cislo_2_k_VZN_cislo_1_2016 1.3 MB pdf 173x
20181217_Dodatok_cislo_9_k VZN_cislo_5_2012 1.2 MB pdf 161x
20190114_pozvánka na OZ 17 01 2019 175.1 KB pdf 101x
20190122_zamer_odpredaja_pozemku_Košík_Ďuranová 167.1 KB pdf 103x
20190122_zamer_prevodu_majetku_pozemku_Hanták 134.8 KB pdf 112x
20190131_ÚR -Slovak Telekom (FTTH Košeca) 404.2 KB pdf 201x
20190131_ÚR Slovak Telekom (FTTH Nozdrovice) 521.9 KB pdf 118x
20190212_zverejnenie_elektronickej_adresy_na_dorucovanie_ziadosti_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu 133.0 KB pdf 58x
20190222_Informácia o začatí konania - výrub (Ladce) 474.1 KB pdf 52x
20190227_BP_2019_2021 122.9 KB pdf 51x
20190227_BV_2019_2021 244.1 KB pdf 51x
20190227_FOP_2019_2021 67.7 KB pdf 52x
20190227_FOV_2019_2021 66.3 KB pdf 48x
20190227_KP_2019_2021 66.1 KB pdf 43x
20190227_KV_2019_2021 136.0 KB pdf 59x
20190227_Popis rozpoctu 2019 228.8 KB pdf 67x
20190227_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2019_2021 1.4 MB pdf 76x
20190227_PR_2019_2021 168.7 KB pdf 73x
20190227_Skrateny_rozpocet_2019_2021 129.8 KB pdf 68x
20190228_Oznam_uroven_vytriedenia_odpadov_obec_Koseca_rok_2018 309.2 KB pdf 64x
20190308_Koseca_Ilava_chodnik 653.2 KB pdf 131x
20190311_pozvánka na OZ 14 03 2019 198.2 KB pdf 77x
20190312_Informacia_o_zacati_konania_ZS_Koseca 307.8 KB pdf 108x
20190318_Verejná vyhláška_rozhodnutie_MVE_Pagáč 1.1 MB pdf 129x
20190326_Zverejnenie_adresy_na_doručenie_oznámení_delegovania_členov_do_komisií_emailom 134.8 KB pdf 61x
20190412_Dodatok č. 1 PVS 108.7 KB pdf 77x
20190422_pozvánka na OZ 25 04 2019 174.2 KB pdf 90x
20190429_ADLASTAV_zacatie_konania 737.1 KB pdf 107x
20190517_Návrh_územného_plánu_obce_Košeca_informácia_o_prerokovaní 142.9 KB xps 89x
20190517_Návrh_územného_plánu_obce_Košeca_informácia_o_prerokovaní 132.2 KB pdf 48x
20190522_Stavebne_povolenie_AD-LA_Stav 697.5 KB pdf 101x
20190522_Záverečný_účet_obce_za_rok_2018 331.0 KB pdf 51x
20190524_Hodnotiaca_sprava_programového_rozpočtu_2018 539.1 KB pdf 53x
20190529_Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 216.7 KB pdf 63x
20190610_Pozvánka_na_OZ_13.06.2019 145.4 KB doc 74x
20190618_Hodnotiaca_sprava_programového_rozpočtu_2018 539.1 KB pdf 31x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca 34.8 KB pdf 43x
20190618_Záverečný_účet_obce_za_rok_2018 397.0 KB pdf 38x
20190626_Vyhlásenie výberového konania_riadtieľ-ka ZUŠ Košeca 228.5 KB pdf 78x
20190627_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca 36.5 KB pdf 71x
20190709_Vyzva_Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce 35.8 KB pdf 83x
20190716_Dodatok_č._1_k_VZN_nájomné_byty 377.3 KB pdf 58x
20190716_pripomienkovanie_VZN 101.8 KB pdf 79x
20190716_VZN_1_2019_úhrada_nákladov_v_ZŠ_s_MŠ 322.9 KB pdf 68x
20190808_Zámer_prevodu_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_Obve_Košeca 151.6 KB pdf 103x
20190809_Pozvanka_na_OZ_13082019 175.8 KB pdf 61x
20190814 Dodatok č. 1 k VZN_nájomné byty 376.1 KB pdf 62x
20190814 VZN 1_2019_úhrada nákladov v ZŠ s MŠ 322.7 KB pdf 62x
20190821_oznamenie_vysledku_vybavenie_peticie_dobudovanie_vodovodnej_pripojky_na_Zliechovskej_ulici 138.6 KB pdf 106x
20190822_Obec_Beluša_Upovedomenie_o_oprave_zrejmej_chyby_v_písaní_územného_rozhodnutia_na_stavbu_Zlepšenie_cyklistickej_infraštruktúry_v_TSK_Časť_4_úsek_Nemšová_Dubnica_nad_Váhom_Ladce 923.3 KB pdf 68x
20190822_Vyzva_stavebne_prace_hasicska_zbrojnica 33.7 KB pdf 62x
20190913_Oznamenie_verejnou_vyhlaskou_o_zacati_konania_o_odstraneni_stavby 531.0 KB pdf 80x
20190916_Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_19092019 171.1 KB pdf 52x
20191016_Informácia_o_začatí_konania_výrub_drevín_Miloslav_Baláž 198.7 KB pdf 48x
20191025 Pozvánka_na_zasadnutie_obecného_zastupiteľstva 160.8 KB pdf 62x
20191118 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21 11 2019 174.3 KB pdf 28x
20191122 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa 136.9 KB pdf 42x
20191127 Zámer prevodu_zámena pozemkov_Krupičkovci 140.6 KB pdf 30x
20191129 Dodatok č. 10_k VZN_5_2012 o určení výšky dotácie pre školy 1.1 MB pdf 22x
20191129 Dodatok č. 3 k VZN 3_2015 _o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1.4 MB pdf 84x
20191129 VZN 2_2019_o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 1.1 MB pdf 51x
20191129 VZN 3_2019_o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 1.3 MB pdf 29x
20191129_Kompletný_návrh rozpočtu_2020_2022 5.8 MB pdf 44x
20191129_Plán kontrolnej činnosti HK I polrok 2020 212.0 KB pdf 28x
20191210 Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2019 177.2 KB pdf 40x
20191216 Schválený_rozpočet _2020_2022 5.8 MB pdf 21x
20191216_Dodatok č. 10 k VZN o určení dotácie pre školy 197.1 KB pdf 17x
20191216_Dodatok č. 3 k VZN miestne dane a poplatok za KO a DSO 307.6 KB pdf 35x
20191216_VZN 2 2019 o ustanovaní miestneho poplatku za rozvoj 205.7 KB pdf 29x
20191216_VZN 3 2019 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 324.6 KB pdf 15x
20192606_GDPR_suhlas so spracovanim osobnych udajov 30.2 KB doc 47x
20200113 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.01.2020 173.4 KB pdf 21x
22082018_Vypovedne lehoty pre D_4_013 a D_4_014 384.0 KB pdf 152x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 183x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 172x
7 krokov k plynovej pripojke_Byt_domy_mali_podnikatelia 248.8 KB pdf 169x
Bezne_prijmy_2014_2016 158.7 KB pdf 238x
Bezne_vydavky_2014_2016 371.0 KB pdf 275x
Dodatok č. 2 k VZN 5 2012 dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka schválený 3 3 2014 216.7 KB pdf 246x
Dodatok č. 1 k vzn č. 1_2017 o umiestňovaní plagátov pri voľbách 916.7 KB pdf 78x
Dodatok č. 1 k VZN o kronike 536.9 KB pdf 228x
Dodatok č. 3 k VZN 5 2012 o určení výšky dotácie na školy schválený 550.3 KB pdf 153x
Dodatok č. 5 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ 668.2 KB pdf 129x
Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 545.7 KB pdf 111x
Došlé faktúry za 01-2015 Obec Košeca 244.8 KB pdf 198x
Došlé faktúry za 02-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 190x
Došlé faktúry za 03-2015 Obec Košeca 245.7 KB pdf 259x
Došlé faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.5 KB pdf 152x
Došlé faktúry za 05-2015 Obec Košeca 357.9 KB pdf 225x
Došlé faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.4 KB pdf 188x
Došlé faktúry za 07-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 161x
Došlé faktúry za 08-2015 Obec Košeca 246.4 KB pdf 327x
Došlé faktúry za 09-2015 Obec Košeca 245.6 KB pdf 150x
Došlé faktúry za 10-2015 Obec Košeca 246.6 KB pdf 204x
Financne_operacie_prijmove_2014_2016 112.9 KB pdf 193x
Financne_operacie_vydavkove_2014_2016 112.8 KB pdf 195x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 374x
Harmonogram_tech.-org._zabezpecenia_volieb_2017 1.2 MB pdf 104x
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 224x
Hodnotiaca_sprava_PR_2015 297.8 KB pdf 218x
Informacia_o_zacati_konania_vyrub_drevin_Obec _Ladce 197.7 KB pdf 49x
Informacia_o_zacati_spravneho_konania_vyrub_stromov 195.5 KB pdf 67x
Kapitalove_prijmy_2014_2016 114.5 KB pdf 213x
Kapitalove_vydavky_2014_2016 136.5 KB pdf 204x
Komentár k rozpočtu 2014 168.8 KB pdf 304x
Kupna zmluva VOS 1 predaj KD Sedlacek 247.5 KB pdf 574x
Navrh Dodatku č. 1 k VZN 2 2010 o kronike 610.8 KB pdf 201x
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5 2012 549.8 KB pdf 154x
NÁVRH Dodatok č. 5 k VZN č.5 2012 dotácia školy 659.8 KB pdf 112x
NÁVRH VZN č. 2 2015 umiestňovanie volebných plagátov 661.2 KB pdf 146x
NÁVRH VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok na rok 2016 840.7 KB pdf 438x
Návrh VZN nájomné byty 1 2014 896.7 KB pdf 289x
Návrh VZN o komunálnych odpadoch (final) 1.0 MB pdf 198x
Návrh VZN o miestnych daniach 3 2014 541.7 KB pdf 211x
Navrh VZN zneskodnovanie zump 2 2014 642.9 KB pdf 204x
Odoslané faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.9 KB pdf 207x
Odoslané faktúry za 05-2015 Obec Košeca 345.8 KB pdf 165x
Odoslané faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.0 KB pdf 186x
Odoslané faktúry za 07-2015 Obec Košeca 244.5 KB pdf 183x
Odoslané faktúry za 08-2015 Obec Košeca 242.4 KB pdf 188x
Odoslané faktúry za 09-2015 Obec Košeca 244.9 KB pdf 182x
Odoslané faktúry za 10-2015 Obec Košeca 245.3 KB pdf 146x
Odoslané faktúry za obdobie 4.3.2015-31.3.2015 Obec Košeca 244.6 KB pdf 176x
Odoslané objednávky za 01-2015 Obec Košeca 241.6 KB pdf 193x
Odoslané objednávky za 02-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 190x
Odoslané objednávky za 03-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 182x
Odoslané objednávky za 04-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 170x
Odoslané objednávky za 05-2015 Obec Košeca 341.8 KB pdf 191x
Odoslané objednávky za 06-2015 Obec Košeca 242.5 KB pdf 198x
Odoslané objednávky za 07-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 173x
Odoslané objednávky za 08-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 184x
Odoslané objednávky za 09-2015 Obec Košeca 241.9 KB pdf 153x
Odoslané objednávky za 10-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 139x
Odstávka pitnej vody 27.7.201 119.9 KB pdf 135x
Oznamenie_o_zacati_prerokovania_TSK 2.2 MB pdf 156x
Oznam_o_delegovani_clenov 60.3 KB pdf 107x
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 160.3 KB pdf 450x
Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na I. polrok 2016 92.2 KB pdf 169x
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 160.3 KB pdf 325x
Pozvánka na OZ 03 apríl 2014 159.5 KB pdf 270x
pozvánka na OZ 12 06 2014 607.5 KB pdf 219x
pozvánka na OZ 13 11 2014 533.4 KB pdf 220x
pozvánka na OZ 23 09 2015 635.6 KB pdf 211x
Pozvánka na zasadnutie OZ 18 9 2014 540.0 KB pdf 169x
Pozvánka na zasadnutie OZ 20150128 541.8 KB pdf 261x
pozvánka na zasadnutie OZ na 22. mája 2014 613.6 KB pdf 273x
pozvanka OZ 27 08 2014 539.3 KB pdf 179x
Pozvánka_OZ_26062014 606.2 KB pdf 269x
Príjmy_2013_2018_návrh 344.9 KB pdf 188x
Príloha č. 1_Hodnotiaca správa rozpočtu_20131231 285.5 KB pdf 269x
Program hosp. a soc. rozvoja obce Dulov 2014-2020 5.6 MB pdf 162x
Program rozvoja obce Košeca_PRIPOMIENKOVANIE 1.2 MB pdf 277x
Programový rozpočet rok 2014 1.3 MB pdf 365x
Programový_rozpočet_2016-2018_návrh 144.8 KB pdf 180x
Programový_rozpočet_2016_2018_textová_časť_návrh 1.2 MB pdf 223x
PR_2014 -2016 154.8 KB pdf 236x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť - pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu 350.5 KB pdf 171x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BP_2012_2017 179.6 KB pdf 148x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BV_2012_2017 522.9 KB pdf 180x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOP_2012_2017 117.6 KB pdf 163x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOV_2012_2017 116.3 KB pdf 174x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KP_2012_2017 118.6 KB pdf 177x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KV_2012_2017 156.4 KB pdf 179x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť Programový rozpočet_2015 1.3 MB pdf 200x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť PR_2015 -2017 160.1 KB pdf 185x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť skrátený rozpočet 115.0 KB pdf 194x
Skrateny rozpocet_2014 114.0 KB pdf 228x
Skrátený_rozpočet_2016_2017_2018_návrh 114.4 KB pdf 161x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 327x
Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za rok 2014 1.0 MB pdf 445x
Štatút obce 2014 636.3 KB pdf 355x
Suhlas s dohodou o splatkach 40.6 KB pdf 159x
súhlas so spracovaním osobných údajov pre výberové konanie 515.3 KB pdf 188x
Upovedomenie - Výrub drevín 765.9 KB pdf 181x
Upovedomenie k výrubu 467.9 KB pdf 259x
Upovedomenie k výrubu (Surový Radoslav)-1 471.5 KB pdf 180x
Upovedomienie pre Ladce k výrubu drevín 472.2 KB pdf 153x
Upozornenie na znenie zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP 149.0 KB pdf 295x
Uzávierka cesty Strečno 567.7 KB jpg 362x
Uzemny plan obce Pruske 4.7 MB pdf 161x
Uzemny plan Pruske 874.1 KB jpg 432x
uznesenie o prerušení zasadnutia OZ 19 02 2015 156.5 KB pdf 139x
Voľby 2016 2.3 MB pdf 170x
Výdavky_2013_2018_návrh 427.1 KB pdf 190x
vyhlásenie výberového konania na riaditeľa_riaditeľku ZUŠ 624.9 KB pdf 292x
VZN č. 1 2014 o nájomných bytoch 896.7 KB pdf 450x
VZN č. 1_2018-Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku 998.4 KB pdf 143x
VZN č. 2 2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca 566.6 KB pdf 193x
VZN č. 2 2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov 669.8 KB pdf 107x
VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok za komunálne odpady 844.2 KB pdf 349x
Zámer - prenájom prefabrikovanej garáže 741.5 KB pdf 271x
Zámer_odpredaj pozemku KNC 1752_4 558.7 KB pdf 217x
Zápisnica 05.05.2016 779.5 KB pdf 282x
Zápisnica 07.05.2015 718.8 KB pdf 375x
Záverečný účet obce za rok 2013 534.2 KB pdf 289x
Záverečný účet obce za rok 2014 552.8 KB pdf 276x
Záverečný účet obce za rok 2015_navrh 574.4 KB pdf 232x
Zmeny uzemneho planu Ladce 1.6 MB pdf 252x
Zoznam Fa ZUŠ 2014 240.0 KB pdf 214x
Zoznam Fa ZUŠ 2015 203.3 KB pdf 223x
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ 144.2 KB pdf 226x
Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta 132.2 KB pdf 274x