Zmluvy

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota € IČO Príloha
20120223_Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 23.2.2012 5467,78 45602689 pdf (343.0 KB) Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 00317390/01/ZOZ-SK/2010AK1 ASEKOL SK, s. r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 11.12.2013 23.2.2012
20120702_Zmluva o nájme kúpaliska 2.7.2012 1800,00 35772204, 35816651 pdf (108.3 KB) Nájomná zmluva na kúpalisko SlovZink na rok 2012 - SlovZink, a.s., SLOVLAK Košeca, a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca 18.12.2013 3.7.2012
20120912_Zmluva o poskytnutí dotácie 12.9.2012 9000,00 00681156 pdf (149.6 KB) Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 130_2012 301/2012-I/81 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 18.12.2013 15.9.2012
20121112_Poistná zmluva - Zberný dvor Košeca 12.11.2012 35709332 pdf (456.5 KB) Poistenie majetku 5720054430 Generali Slovensko Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 12.11.2012 13.11.2012
20121220_Poistná zmluva - budov, stavieb, elektroniky Obec Košeca 20.12.2012 35709332 pdf (1.2 MB) Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. 5720056078 Generali Slovensko Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 19.12.2012 20.12.2012
20130318_Poistná zmluva Generali o PZP Multicar FUMO 18.03.2013 671,18 EUR 35709332 pdf (189.1 KB) Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130412_Poistná zmluva Generali o havarijnom poistení Multicar FUMO 12.04.2013 1.386,00 EUR 35709332 pdf (199.3 KB) 2403898912 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130412_Poistná zmluva Generali šmykom riadený nakladač BOBCAT, hydraulická ruka k Multicar FUMO, mostová váha PMON 8M 12.04.2013 688,00 EUR 35709332 pdf (227.6 KB) 5720060036 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130429_Poistná zmluva Komunálna poisťovňa o poistení majetku a zodpovednosti za škodu - zvonové kontajnery, vaňové kontajnery 29.04.2013 285,24 EUR 31595545 pdf (446.4 KB) 4419002431 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. 18.12.2015
20140303_Dohoda o poskytnutí príspevku 3.3.2014 4320,00 37916301 pdf (192.6 KB) Dohoda č. 3 / § 50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 4.3.2014 5.3.2014
20140304_Zmluva Tekos o technickom zabezpeceni vyvozu skla do Nemsovej 4.3.2014 10,00 36303305 pdf (70.0 KB) TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 17.3.2014 18.3.2014
20140401_Zmluva audit č 4 2014 1.4.2014 3700,00 35743077 pdf (223.0 KB) DCA Audit, s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 1.4.2014 2.4.2014
20140401_Zmluva o vyvoze VOK KLUCAR 1.4.2014 0,00 44739982 pdf (361.2 KB) Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 29.4.2014 30.4.2014
20140429_Zmluva o dielo Elastic 29.4.2014 3240,00 36329185 pdf (287.3 KB) Elastic s.r.o. Kpt. Nálepku 810 , 019 01 ILAVA 29.4.2014 30.4.2014
20140429_Zmluva o dielo telocvicna 29.4.2014 12523,27 10881921 pdf (515.5 KB) Pavol Turičík Brvnište 362, 018 12 Považská Bystrica 30.4.2014 1.5.2014
20140507_Zmluva o dielo SVS projekcia 7.5.2014 6341,00 36426512 pdf (672.1 KB) Severoslovenská vodárenská spoločnosť - projekcia s.r.o. ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky 7.5.2014 8.5.2014
20140617_Zmluva o najme kupaliska Slovzink a Slovlak 2014 17.6.2014 1100,00 35772204 35816651 pdf (114.2 KB) SlovZink a.s. - Slovlak Košeca a.s. Továrenská 454, 018 64 Košeca 18.6.2014 19.6.2014
20140813_Príkazná zmluva dychová hudba 13.8.2014 450,00 pdf (224.1 KB) Pavol Letko 13.8.2014 14.8.2014
20140828_Zmluva o nájme garáž 28.8.2014 150,00 pdf (544.2 KB) Miroslav Slimák 2.9.2014 3.9.2014
20140902_Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 2.9.2014 pdf (372.3 KB) Milan Sedláček 2.9.2014 3.9.2014
20140908_Príkazná zmluva video a foto dokumentácia centrum obce 8.9.2014 150,00 pdf (236.6 KB) Ing. Tomáš Vačko 11.9.2014 12.9.2014
20140908_Zmluva o dielo Kelcom - kamerový systém 8.9.2014 6150,14 31631291 pdf (191.6 KB) Kelcom Dubnica s.r.o. Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom 9.9.2014 10.9.2014
20140925_Príkazná zmluva video a foto dokumentácia - zastavaná zóna obce a zaujímavé lokality obce 25.9.2014 150,00 pdf (236.3 KB) Viliam Makas 7.10.2014 8.10.2014
20141028_Zmluva o dielo Elastic - dodavka okien a dveri pre poziarnu zbrojnicu 28.10.2014 4.424,09 36329185 pdf (291.0 KB) ELASTIC, s.r.o. Kpt. Nálepku 810, Ilava 31.10.2014 1.11.2014
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele pdf (146.5 KB) 17.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín pdf (380.8 KB) 18.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín pdf (476.9 KB) 18.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio pdf (548.2 KB) 23.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca pdf (428.2 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci pdf (426.3 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti pdf (385.1 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien pdf (383.5 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL pdf (382.8 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca pdf (382.6 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ pdf (382.7 KB) 18.3.2015
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ pdf (487.0 KB) 23.3.2015
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice pdf (380.8 KB) 9.4.2015
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ pdf (383.4 KB) 21.4.2015
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca pdf (533.5 KB) 21.4.2015
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári pdf (383.9 KB) 22.4.2015
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca pdf (384.0 KB) 22.4.2015
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola pdf (382.8 KB) 29.4.2015
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 pdf (374.9 KB) 8.6.2015
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 pdf (374.1 KB) 8.6.2015
20150625 Dohoda o vystúpení - Skládalová 25.06.2015 140,00 pdf (212.4 KB) Anna Skládalová 29.2.2016 26.06.2015
20150701 Nájomná zmluva_B1-2_Adamčáková pdf (229.5 KB) 15.4.2016
20150701 Nájomná zmluva_B2-4_Cíbiková pdf (229.5 KB) 15.4.2016
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 pdf (377.0 KB) 1.7.2015
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 pdf (374.9 KB) 9.7.2015
20150713 Zmluva o spolupráci SGI pdf (311.9 KB) 13.7.2015
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični pdf (565.3 KB) 16.7.2015
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ pdf (683.0 KB) 7.8.2015
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia pdf (219.0 KB) 7.8.2015
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie pdf (221.0 KB) 7.8.2015
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová pdf (431.0 KB) 11.8.2015
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach pdf (296.2 KB) 25.8.2015
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca pdf (460.8 KB) 5.10.2015
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 6.10.2015 13.148,99 EUR 36014559 pdf (596.0 KB) Sestav s.r.o. J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava 7.10.2015 8.10.2015
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 pdf (553.4 KB) 8.10.2015
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 pdf (552.2 KB) 8.10.2015
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 28.10.2015 1.457,00 EUR pdf (499.9 KB) 2/2015/KZ Ing. Jaroslav Schreiber Sadová 162/21, 018 64 Košeca 30.10.2015 31.10.2015
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 30.10.2015 5.000,00 EUR 31912346 pdf (382.9 KB) 13/2015/ZoPD Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košeca Hlavná 494, 018 64 Košeca 2.11.2015 3.11.2015
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 pdf (375.4 KB) 4.11.2015
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 18.11.2015 5.877,00 EUR 41793391 pdf (657.8 KB) Ján Sedláček - SJ TRADE Slovenskej Armády 588/42, 914 41 Nemšová 23.11.2015 24.11.2015
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini pdf (140.1 KB) 23.11.2015
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 26.11.2015 pdf (552.9 KB) Ivan Malacha 27.11.2015 28.11.2015
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík pdf (139.2 KB) Roman Bajzík 1.12.2015
20151207 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom 07.12.2015 35763469 pdf (3.0 MB) Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29.2.2016 08.12.2015
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 14.10.2015 360,00 EUR 36442151 pdf (488.9 KB) 1/2015/ZoBKZ Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 3.1.2016 04.01.2016
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 pdf (379.6 KB) Mária Valenčíková 14.1.2016
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 18.01.2016 490,00 pdf (210.8 KB) Ivan Ožvát 26.1.2016 27.01.2016
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 21.01.2016 211,90 35709332 pdf (2.5 MB) Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 26.1.2016 27.01.2016
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 26.01.2016 49,80 pdf (381.3 KB) Bc. Pavol Ondrejka 26.1.2016 27.01.2016
20160204 Kúpna zmluva CAST IRON 04.02.2016 360,00 34123741 pdf (484.3 KB) 1/2016/KZ CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o. Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín 4.2.2016 05.02.2016
20160210 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve SSE-D 11.02.2016 360,00 36442151 pdf (485.3 KB) SSE-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 10.2.2016 11.02.2016
20160217 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_019 pdf (561.3 KB) Blažena Švehlová 17.2.2016
20160302 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. G_4_003 pdf (561.7 KB) Elena Pánová 2.3.2016
20160304 Dohoda o vystúpení Medňanky 04.03.2016 250,00 pdf (220.1 KB) Jana Rýdza 9.3.2016 10.03.2016
20160311 Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015 10.03.2016 2.500,00 35 743 077 pdf (497.2 KB) DCA audit s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 11.3.2016 12.03.2016
20160321 Zmluva DPO 21.03.2016 2.000,00 00177474 pdf (5.7 MB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva FK Košeca 16.03.2016 9.000,00 42022428 pdf (432.3 KB) 1/2016/ZoPD Futbalový klub Košeca 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva VUB InBiz 09.03.2016 0,00 31320155 pdf (3.2 MB) Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva o technickom zabezpeceni zhodnotenia odpadoveho skla 11.03.2016 0,00 44739982 pdf (649.3 KB) Ing. Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 22.3.2016 23.03.2016
20160404 Zmluva Klub dôchodov 23.03.2016 700,00 48452858 pdf (431.7 KB) Klub dôchodcov v Košeci 4.4.2016 05.04.2016
20160404 Zmluva Združenie záhradkárov Košeca 30.03.2016 400,00 45774773 pdf (387.7 KB) Združenie záhradkárov Košeca 4.4.2016 05.04.2016
20160404 Zmluva enviTrans 30.03.2016 0,00 36351172 pdf (405.7 KB) 14/2016 enviTrans s.r.o. Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.4.2016 05.04.2016
20160405 Zmluva ZOSZZP IL 04.04.2016 200,00 00698172/122 pdf (387.0 KB) 6/2016/ZoPD Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave Košecká 41/14, 019 01 Ilava 5.4.2016 06.04.2016
20160406 Zmluva Odbor Klubu slovenských turistov Košeca 06.04.2016 700,00 37915312 pdf (386.6 KB) 4/2016/ZoPD Odbor Klubu slovenských turistov Košeca 6.4.2016 07.04.2016
20160406 Zmluva PZS 31.03.2016 75,00 43657125 pdf (286.8 KB) Miroslav Ďuráči 913 38 Soblahov 448 6.4.2016 07.04.2016
20160407 Zmluva Slovgram 30.03.2016 38,50 17310598 pdf (142.7 KB) 9/2016/NEZ Slovgram Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava 7.4.2016 08.04.2016
20160411 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_008 11.04.2016 pdf (660.7 KB) Jozefína Chudá 11.4.2016 12.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 15.04.2016 600,00 17319617/1988 pdf (386.6 KB) 7/2016/ZoPD Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 15.4.2016 16.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Slovenský rybársky zväz 15.04.2016 200,00 00178209302 pdf (388.1 KB) 3/2016 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom, Obvodná organizácia SRZ č. 3 Ilava Partizánska č. 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 15.4.2016 16.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Únia žien 15.04.2016 1.200,00 00417491/003 pdf (386.6 KB) 8/2016/ZoPD Únia žien Slovenska ZO Košeca 018 64 Košeca, Sadová 157/41 15.4.2016 16.04.2016
20160426 Dodatok č. 1 PVS 25.04.2016 0,00 36672076 pdf (85.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 26.4.2016 27.04.2016
20160426 Zmluva o dotácii ŠK Nozdrovice 18.04.2016 400,00 42141711 pdf (385.4 KB) 9/2016/ZoPD Športový klub Nozdrovice Osvetová beseda Nozdrovice, 018 64 Košeca 26.4.2016 27.04.2016
20160509 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SVS projekcia 08.03.2016 612,00 36426512 pdf (178.7 KB) SVS - projekcia, s.r.o. ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky 9.5.2016 10.05.2016
20160512 Dohoda o vystúpení Marek Berky 12.05.2016 25,00 pdf (218.5 KB) DoV 3/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.5.2016 13.05.2016
20160513 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor - Bednárová 27.04.2016 0,00 pdf (437.1 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 13.5.2016 14.05.2016
20160513 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor - Ďurišová 13.05.2016 0,00 pdf (432.7 KB) Paulína Ďurišová Pri tehelni 152/6, 018 64 Košeca 13.5.2016 14.05.2016
20160523 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_020 17.05.2016 20,00 pdf (446.1 KB) Katarína Palčeková 018 64 Košeca, Hlavná 408/32 23.5.2016 24.05.2016
20160526 Zmluva o dielo prístavba PZ - J & M A-MONT s.r.o. 23.05.2016 39.999,60 36332895 pdf (294.6 KB) 2/2016/ZoD J & M A-MONT, s.r.o. Záhradnícka 292/14, 019 01 Ilava 26.5.2016 27.05.2016
20160526 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_004 26.05.2016 16,60 pdf (449.5 KB) Daniela Martišová Horniacka 877/6 018 64 Košeca 26.5.2016 27.05.2016
20160531 Zmluva ENVI-PAK 25.05.2016 35858010 pdf (306.8 KB) ENVI - PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31.5.2016 01.06.2016
20160531 Zmluva o budúcej zmluve ENVI-PAK 24.03.2016 35858010 pdf (310.6 KB) ENVI - PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31.5.2016 01.06.2016
20160621 Zmluva o dielo STAVCEST 21.06.2016 17.924,96 44150814 pdf (296.5 KB) 3/2016/ZoD STAVCEST s.r.o. Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín 24.6.2016 25.06.2016
20160624 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vývozu skla 16.05.2016 44739982 pdf (620.8 KB) 7/2016/NEZ Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 24.6.2016 25.06.2016
20160624 Dohoda o vystúpení Skládalová 20.06.2016 150,00 pdf (215.7 KB) DoV 4/2016 Anna Skládalová Hlavná 2/156, 018 64 Košeca 24.6.2016 25.06.2016
20160701 Zmluva o dotácii ILpap 01.07.2016 2.000,00 45000824 pdf (387.5 KB) 11/2016/ZoPD ILpap s.r.o. Mierové námestie č. 750/63, 019 01 Ilava 6.7.2016 07.07.2016
20160706 Zmluva (ASEKOL SK - OZV) 17.06.2016 45602689 pdf (748.8 KB) 14/2016/NEZ ASEKOL SK s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 6.7.2016 07.07.2016
20160707 Zmluva o dielo chladiace zariadenie do domu smútku 07.07.2016 5.000,00 13817787 pdf (748.0 KB) Jaroslav Dubský Frostex Letní 250/23, 251 01 Říčany, Česká republika 7.7.2016 08.07.2016
20160708 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu Brantner ALTGAS 07.07.2016 36334081 pdf (694.3 KB) 15/2016/NEZ Brantner Altgas s.r.o. Dukelská štvrť 1401, 0178 41 Dubnica nad Váhom 8.7.2016 09.07.2016
20160718 Dohoda o vystúpení Marek Berky júl 18.07.2016 25,00 pdf (218.4 KB) DoV 5/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.7.2016 19.7.2016
20160718 Príloha 1 ENVI-PAK (zberovka) pdf (751.3 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 2 ENVI-PAK (zberovka) pdf (189.8 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 3 ENVI-PAK (zberovka) pdf (191.7 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 4 ENVI- PAK (zberovka) pdf (294.2 KB) 18.7.2016
20160718 Zmluva o prevádzke triedeného zberu ENVI-PAK 30.06.2016 35858010 pdf (343.5 KB) ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 18.7.2016 19.07.2016
20160719 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Stavcest 30.06.2016 44150814 pdf (274.7 KB) STAVCEST s.r.o. Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín 19.7.2016 20.07.2016
20160721 Zmluva o dielo závlahový systém športový areál 21.06.2016 10.324,20 45550255 pdf (310.4 KB) I.E.L.M. s.r.o. 922 09 Borovce 318 21.7.2016 22.07.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č C_1_007 09.08.2016 10,00 pdf (448.6 KB) Alena Ďurišová 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č H_2_010 08.08.2016 10,00 pdf (447.4 KB) Irena Makásová Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č J_1_112 08.08.2016 20,00 pdf (449.4 KB) Albín Makás Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č J_1_131 18.07.2016 7,00 pdf (449.6 KB) Albín Makás Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_008 10.08.2016 20,00 pdf (449.7 KB) Anton Paulen Uhrovecká 305/20, 020 61 Lednické Rovne 10.8.2016 11.08.2016
20160812 Príkazná zmluva 1_2016 05.08.2016 450,00 pdf (297.1 KB) Pavol Letko Hviezdoslavova 49, 018 63 Ladce - Tunežice 12.8.2016 13.08.2016
20160817 Zmluva o zriadení vecného bremena ŽSR 12.08.2016 31364501 pdf (100.5 KB) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava 17.8.2016 18.08.2016
20160831 Zmluva (Recfond) dotácia 2016 31.08.2016 19.130,00 3602090 pdf (1.5 MB) 12/2016/ZoPD Recyklačný fond Nobelova 18, 831 02 Bratislava 31.8.2016 01.09.2016
20160831 Zmluva s PVS, a.s. 09.08.2016 36672076 pdf (367.9 KB) 17/2016/NEZ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 31.8.2016 01.09.2016
20160914 Zmluva o nájme hrobového miesta č. G_3_003 10.08.2016 10,00 pdf (449.3 KB) Jaroslav Beniak SNP 511/15, 019 01 Ilava 14.9.2016 15.09.2016
20160916 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_045 16.09.2016 16,60 pdf (451.6 KB) Miroslav Janco Nad brehom 458/22, 018 64 Košeca 16.9.2016 17.09.2016
20160919 Kúpna zmluva PVS a.s. 12.09.2016 60,00 36672076 pdf (465.8 KB) 3/2016/KZ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 20.9.2016 21.09.2016
20161007 Príkazná zmluva 2_2016 20.09.2016 350,00 pdf (357.6 KB) Miloš Kútny Sadová 205/20, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Dohoda o vystúpení Medňanka október mesiac úcty k starším 18.10.2016 250,00 pdf (223.7 KB) DoV 6/2016 Jana Rýdza Zliechovská 387/76, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 SLSP pop podnikatelia uvery bankove zaruky akreditivy pdf (622.9 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP sadzobník-oc-01072016 pdf (392.9 KB) 20.10.2016
20161019 SLSP vop podnikatelia pdf (289.5 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP zmluva k zmenke 1230CC16-Zm1 pdf (293.7 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP zmluva o úvere 1230CC16 11.10.2016 300.000,00 00151653 pdf (396.7 KB) Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva drevný odpad BIOPALIVO 18.10.2016 36723622 pdf (383.0 KB) 22/2016 NEZ BIOPALIVO, a.s. Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_009 17.10.2016 10,00 pdf (680.6 KB) Vlasta Balážová Železničná 615/34, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva o výpožičke dodatok č. 1 MVSR 17.10.2016 1541,16 00151866 pdf (1.7 MB) Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 19.10.2016 20.10.2016
20161025 Príkazná zmluva 3_2016 17.10.2016 100,00 pdf (356.2 KB) 3/2016/PRZ Michal Barényi Sadová ulica 172/77, 018 64 Košeca 25.10.2016 26.10.2016
20161026 Dohoda o zrušení zmluvy (Torio) pdf (126.9 KB) 25.10.2016
20161026 Kúpna zmluva pozemok pod bytovkou č.s. 71 20.09.2016 podľa vlastníckych podielov pdf (762.3 KB) 4/2016/KZ vlastníci bytov s.č. 71 Športovcov 71/19, 018 64 Košeca 26.10.2016 27.10.2016
20161026 Zmluva (ENVIDOM) 13.10.2016 podľa sadzby 37935836 pdf (374.2 KB) ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 26.10.2016 27.10.2016
20161114 Dohoda o vystúpení jubilejné sobáše 09.11.2016 25,00 pdf (221.2 KB) DoV 7/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmlua o zbere elektroodpadu SEWA príloha 1 pdf (268.6 KB) 14.11.2016
20161114 Zmluva o spolupráci Sewa Miesta Zberu Košeca pdf (268.4 KB) 14.11.2016
20161114 Zmluva o spolupráci Sewa Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (306.2 KB) 1/2016/ZoS SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu TORIO plus 27.10.2016 50456652 pdf (566.2 KB) 23/2016/NEZ TORIO plus, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zbere batérií SEWA Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (340.8 KB) 24/2016/NEZ SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zbere elektroodpadu SEWA Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (342.5 KB) 25/2016/NEZ SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161115 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu_B1-2_Adamčáková 21.10.2016 pdf (208.0 KB) Lenka Adamčáková Školská 288/58, 018 64 Košeca 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Kúpna zmluva (UNIKOV NITRA - ABROLL kontajner) 28.10.2016 3.468,00 46920765 pdf (301.9 KB) 5/2016/KZ UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Mandátna zmluva obstaranie energií 12.10.2016 02372151 pdf (328.2 KB) Rerivo s.r.o. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Česká republika 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Nájomná zmluva_B1-4_Matušovič 31.10.2016 pdf (230.1 KB) Michal Matušovič Na vyhni 867/2, 018 64 Košeca - Nozdrovice 15.11.2016 16.11.2016
20161118 Dodatok č. 1 k Zmluve RF 1333_16_30 15.11.2016 36062090 pdf (141.8 KB) Recyklačný fond Nobelova 18, 831 02 Bratislava 18.11.2016 19.11.2016
20161123 Zmluva o nájme hrobového miesta č I_1_024 22.11.2016 20,00 pdf (687.2 KB) Anna Kubicová Okružná 1419, 020 01 Púchov 23.11.2016 24.11.2016
20161124 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2 2016 prístavba PZ 19.09.2016 13.468,56 36332895 pdf (414.0 KB) J & M A-MONT, s.r.o. Záhradnícka 292/14, 019 01 ILAVA 23.11.2016 24.11.2016
20161124 Poistná zmluva PZP 30.10.2016 54,36 35709332 pdf (695.8 KB) Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 24.11.2016 25.11.2016
20161128 Dodatok č. 1 k NZ Bartoš pozemok pod novinový stánok 28.11.2016 pdf (699.8 KB) Mário Bartoš Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké Podhradie 28.11.2016 29.11.2016
20161213 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu_B1-1_Dian 09.12.2016 pdf (202.2 KB) Jozef Dian Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 13.12.2016 14.12.2016
20161213 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu_B2-6_Karlík 09.12.2016 pdf (204.8 KB) Bohumil Karlík ml. 018 64 Košeca, Hlavná 757/93 13.12.2016 14.12.2016
20161214 Zmluva o spolupráci Kúpele v regióne obec Košeca 2016 16.11.2016 34129316 pdf (318.6 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 14.12.2016 15.12.2016
20161215 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu_B2-2_Ďurišová 31.07.2016 pdf (204.7 KB) Alena Ďurišová 018 64 Košeca, Hlavná 10/140 15.12.2016 16.12.2016
20170104_Zmluva_o_elektronickych_sluzbach_SLSP 22.12.2016 00151653 pdf (206.9 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 4.1.2017 05.01.2017
20170117_Zmluva_Generali_PZP_UNC_Bobcat 30.10.2016 54,36 35709332 pdf (412.4 KB) Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 17.1.2017 18.01.2017
20170117_Zmluva_PVS_voda_kanalizacia 18.01.2017 19.10.2016 36672076 pdf (305.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 17.1.2017
20170117_Zmluva_o_urceni_platcu_faktur_odberne_miesto_skola_PVS 28.09.2016 36672076 pdf (215.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 17.1.2017 18.01.2017
20170117_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_2017_2018 09.12.2016 36421693 pdf (2.4 MB) V-Elektra Slovakia, a.s. Moyzesova 17, 036 01 Martin 17.1.2017 18.01.2017
20170201_Dodatok_c._2_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-6_Holy 30.01.2017 pdf (204.8 KB) František Holý Športovcov 91/28, 018 64 Košeca 1.2.2017 02.02.2017
20170207_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_eGov_Systems 02.01.2017 105,00 35827521 pdf (344.4 KB) eGov Systems spol. s r. o. Brigádnická 27, 841 10 Bratislava 7.2.2017 08.02.2017
20170207_Zmluva_o_dodavke_plynu_SPP 30.12.2016 35815256 pdf (819.3 KB) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 7.2.2017 08.02.2017
20170215_Kupna_zmluva_PVS 13.02.2017 2.740,00 36672076 pdf (714.9 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 15.2.2017 16.02.2017
20170301_Zmluva_o_dielo_uzemnoplanovacia_dokumentacia_Atelier_Olympia 28.02.2017 19.280,00 36616915 pdf (423.4 KB) Ateliér Olympia, spol. s r.o. Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 1.3.2017 02.03.2017
20170306_Najomna_zmluva_B1-2_Laskovic 03.03.2017 pdf (229.6 KB) Lukáš Laskovič Školská 293/48, 018 64 Košeca 6.3.2017 07.03.2017
20170307_Dohoda_o_zapozicani_kompenzacnej_pomocky_Jarnikova 06.03.2017 pdf (681.2 KB) Vilma Jarníková Pri tehelni 78/42, 018 64 Košeca 7.3.2017 08.03.2017
20170313_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._C_1_010 13.03.2017 10,00 pdf (691.2 KB) Rudolf Gajdoš Hlavná 42/94, 018 64 Košeca 13.3.2017 14.03.2017
20170406_Dohoda_o_skonceni_najmu_Bartos 06.04.2017 pdf (664.7 KB) Mário Bartoš Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké Podhradie 6.4.2017 07.04.2017
20170412_Zmluva_dotacia_na_kamerovy_system 10.03.2017 5.000,00 00151866 pdf (343.9 KB) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 12.4.2017 15.03.2017
20170413_Zmluva_SPP_distribucia 11.04.2017 216,36 35910739 pdf (446.1 KB) SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 13.4.2017 14.04.2017
20170503_Zmluva_auditorske_sluzby 10.04.2017 2.500,00 35743077 pdf (296.1 KB) DCA Audit, s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 3.5.2017 04.05.2017
20170505_Zmluva_o_zbere_zmesoveho_komunalneho_odpadu 10.04.2017 36303305 pdf (210.5 KB) 2/2017/NEZ TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 5.5.2017 06.05.2017
20170511_Zmluva_PVS 12.04.2017 36672076 pdf (322.8 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 11.5.2017 12.05.2017
20170519_Dohoda_o_zapozicani_kompenzacnej_pomocky_A_Hankova 15.05.2017 pdf (684.3 KB) 2/2017/DoZKP Anna Hanková Ulica Športovcov 69/11, 018 64 Košeca 19.5.2017 20.05.2017
20170529_Zmluva_o_dielo_cesta_Za_parkom_Nozdrovice 11.04.2017 204.600,00 31563732 pdf (330.4 KB) 3/2017/ZoD Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 29.5.2017 30.05.2017
20170529_Zmluva_o_dielo_most_Sportovcov_Koseca 29.03.2017 97.771,38 44101937 pdf (1.7 MB) 2/2017/ZoD CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 29.5.2017 30.05.2017
20170606_Zmluva_dotacia_DPO_SR 05.06.2017 3.000,00 00177474 pdf (494.3 KB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 6.6.2017 07.06.2017
20170612_Zmluva_PoVS_kanalizacia_OB_Nozdrovice 01.06.2017 36672076 pdf (441.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 12.6.2017 13.06.2017
20170612_Zmluva_PoVS_vodovod_PZ 05.06.2017 36672076 pdf (367.0 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 12.6.2017 13.06.2017
20170615_Dohoda_o_vystupeni_Popovske_slavnosti_spevacky 15.06.2017 150,00 pdf (218.4 KB) Magdaléna Belková Pri tehelni 139/31, 018 64 Košeca 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_Nozdrovice_cesta_Za_parkom 01.06.2017 3.060,00 17746906 pdf (381.9 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_novostavba_mosta_ulica_Sportovcov 01.06.2017 1.752,00 17746906 pdf (384.7 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Zmluva_PoVS_kanalizacia_PZ 05.06.2017 36672076 pdf (256.6 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 15.6.2017 16.06.2017
20170621_najomna_zmluva_Poliaková 20.06.2017 100,00 pdf (548.5 KB) Marta Poliaková Pod hájom 1084/39, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.6.2017 22.06.2017
20170711_Dodatok_c._1_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-5_Kohutova 30.06.2017 pdf (203.5 KB) Janka Kohútová Bytovky 1011/20, 018 64 Košeca 11.7.2017 12.07.2017
20170713_Dohoda_o_vystupeni_Marek_Berky 16.06.2017 25,00 pdf (222.1 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.7.2017 14.07.2017
20170713_Zmluva_o_poskytnuti_uzivacich_prav_licencia_ASPI 13.07.2017 649,00 31348262 pdf (258.7 KB) Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 13.7.2017 14.07.2017
20170717_Zmluva_ortofotomapa_MAER 07.06.2017 5.760,- 47178515 pdf (984.3 KB) MAER s.r.o. Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín 18.7.2017 19.07.2017
20170801_Zmluva_PoVS_vodovod_zasadacka_Hlavna_ulica 14.07.2017 36672076 pdf (325.6 KB) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1.8.2017 02.08.2017
20170803_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._C_1_011 02.08.2017 10,00 pdf (693.6 KB) Jozef Mikuška Športovcov 97/16, 018 64 Košeca 3.8.2017 04.08.2017
20170803_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._D_8_005 02.08.2017 7,00 pdf (691.1 KB) Elena Pánová Zliechovská 343, 018 64 Košeca 3.8.2017 04.08.2017
20170808_Zmluva_COV_Dubnica 10.07.2017 36672076 pdf (133.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 8.8.2017 09.08.2017
20170808_Zmluva_VB_Zeleznice_SR 06.07.2017 31364501 pdf (113.1 KB) Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 68 Bratislava 8.8.2017 09.08.2017
20170809_Prikazna_zmluva_Pavol_Letko_dychovka 09.08.2017 450,00 pdf (357.7 KB) Pavol Letko Hviezdoslavova 49/49, 018 63 Ladce-Tunežice 9.8.2017 10.08.2017
20170817_Zmluva_o_dielo_Kelcom_Dubnica_kamerovy_system 10.07.2017 14.953,20 31631291 pdf (574.7 KB) 5/2017/ZoD Kelcom Dubnica s.r.o. Štúrova 76/11, 01851 Dubnica nad Váhom 17.8.2017 18.08.2017
20170823_Dodatok_k_ zmluve_Slovak_Telekom_2 23.08.2017 35763469 pdf (210.7 KB) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 23.8.2017 24.08.2017
20170823_Dodatok_k_zmluve_Slovak_Telekom_1 23.08.2017 35765469 pdf (192.3 KB) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 23.8.2017 24.08.2017
20170823_Zmluva_o_poskytovani_straznej_sluzby_Den_s_Mufuzou_FALCO_SK 14.08.2017 240,00 36876011 pdf (251.1 KB) Ľuboslav Krasňan - FALCO.SK Západná 8, 911 08 Trenčín 23.8.2017 24.08.2017
20170907_Zmluva_o_dielo_Doprastav_prestavba_Zeleznicnej_ulice 07.09.2017 300.197,17 31333320 pdf (322.6 KB) Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 7.9.2017 08.09.2017
20170911_Dodatok_1_k_Zmluve_o_dielo_cesta_Za_parkom 21.08.2017 6.125,72 31563732 pdf (204.4 KB) Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Ulica 1. mája 724, 031 01 Lipovský Mikuláš 11.9.2017 12.09.2017
20170911_Prikazna_zmluva_Habanek_fotografie 17.08.2017 250,00 pdf (703.2 KB) Martin Habánek Cementárska 162, 018 63 Ladce-Tunežice 11.9.2017 12.09.2017
20170911_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_TSK_v_programe_Zelene_oci 16.08.2017 1.989,90 36126624 pdf (541.0 KB) Trenčiansky samosprávy kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 11.9.2017 12.09.2017
20170913_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_Zeleznicna_ulica 08.09.2017 4.200,00 17746906 pdf (378.2 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 13.9.2017 14.09.2017
20170920_Dodatok_k_uverovej_zmluve_SLSP 12.09.2017 00151653 pdf (123.7 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 20.9.2017 21.09.2017
20170926_Zmluva_o_poskytnuti_prispevku_Nadacia_EPH_detske_ihrisko 25.09.2017 3.000,00 42412871 pdf (1.5 MB) Nadácia EPH Cukrová 14, 811 08 Bratislava 26.9.2017 27.09.2017
20170926_Zmluva_o_realizacii_stavebnych_prac_Hydroservice 23.08.2017 3.607,90 36554812 pdf (2.0 MB) HYDROSERVICE spol. s r. o. Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 26.9.2017 27.09.2017
20171031_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_najme_bytu_B2-5_Lachka 30.10.2017 pdf (203.0 KB) Daša Lachká Na vyhni 857/3, 018 64 Košeca - Nozdrovice 31.10.2017 01.11.2017
20171031_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_B_2_030 26.10.2017 10,00 pdf (691.9 KB) Peter Šlesarik Nad brehom 465/8, 018 64 Košeca 31.10.2017 01.11.2017
20171031_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_H_1_031 31.10.2017 16,60 pdf (698.1 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca - Nozdrovice 31.10.2017 01.11.2017
20171113_Prikazna_zmluva_Miroslav_Belko_brana_sportovy_areal 16.10.2017 1.000,00 pdf (699.4 KB) Miroslav Belko Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca 13.11.2017 14.11.2017
20171120_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_Atelier_Olympia 14.09.2017 pdf (673.5 KB) Ateliér Olympia, s.r.o. Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 20.11.2017 21.11.2017
20171121_Dohoda_urad_prace 10.11.2017 30794536 pdf (233.4 KB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 21.11.2017 22.11.2017
20171123_Dohoda_o_vystupeni_Marek_Berky_jubilejne_sobase 22.11.2017 25,00 pdf (220.9 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 23.11.2017 24.11.2017
20171213_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_Doprastav 21.11.2017 31333320 pdf (938.3 KB) Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 13.12.2017 14.12.2017
20171214_Dodatok_c._4_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-3_Viskupova 09.10.2017 pdf (207.5 KB) Monika Viskupová Záhradná 146, 018 63 Ladce 14.12.2017 15.12.2017
20180110_Darovacia_zmluva_Ministerstvo_vnutra_HaZZ 03.11.2017 00151866 pdf (154.3 KB) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 11.1.2018 12.01.2018
20180110_Zmluva_o_spolupraci_Kupele_v_regione_2017_2018 30.11.2017 34129316 pdf (696.3 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 11.1.2018 12.01.2018