Značky: "VZN"

Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch

24. marca 2017 21:480 komentárov
Odpad

Dovoľujeme si Vás informovať, že bol schválený dodatok k VZN o komunálnych odpadoch. Všetky podrobnosti nájdete v prílohe k článku.

Viac ›

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016

16. februára 2017 11:050 komentárov
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016

V prílohe je zverejnený návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016.

Viac ›

Schválenie dodatkov k VZN obce

15. decembra 2016 14:560 komentárov
Pečať

Na poslednom zasadnutí OZ v Košeci dňa 13. 12. 2016 boli schválené tri dodatky k VZN. Nájdete ich v prílohách k článku.

Viac ›

Návrhy dodatkov k VZN na pripomienkovanie

28. novembra 2016 13:400 komentárov
Návrhy dodatkov k VZN na pripomienkovanie

Zverejňujeme v prílohách tohto článku návrhy dodatkov k trom Všeobecne záväzným nariadeniam obce, ktoré budú predmetom schvaľovania na nasledujúcom zasadnutí OZ. V každom dokumente je uvedený termín, do ktorého je potrebné doručiť návrhy/pripomienky.

Viac ›

Schválené VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch – zverejnenie

16. júna 2016 22:400 komentárov
Schválené VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch – zverejnenie

V prílohe nájdete schválené VZN č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.

Viac ›

Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce

13. decembra 2015 21:420 komentárov
Erb

Zverejňujeme schválené záväzné nariadenia obce, ktoré budú platné od začiatku roka 2016.

Viac ›

Zverejnenie návrhov Všeobecne záväzných nariadení obce

23. novembra 2015 20:580 komentárov
Erb

Dňa 23.11.2015 boli na úradnú tabuľu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení: VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 VZN č. 3/2015 o miestnych […]

Viac ›

Zverejnenie schválených Všeobecne záväzných nariadení obce

13. decembra 2013 12:150 komentárov
Vlajka Košeca

V prílohách sú zverejnené schválené verzie Všeobecne záväzných nariadení č. 1 a 2 z roku 2013, ktoré budú účinné od 1. 1. 2014. Prílohy:

Viac ›

Návrhy VZN na pripomienkovanie

26. novembra 2013 15:000 komentárov
Vlajka Košeca

Predkladáme návrhy Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, VZN č. 2/2013 a návrh Dodatku č. 2 k VZN 5/2012. Prílohy:

Viac ›

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012

3. septembra 2013 09:190 komentárov
Vlajka Košeca

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca. Príloha:

Viac ›