Značky: "Voľby"

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca 10.11.2018

12. novembra 2018 10:202 komentáre
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca 10.11.2018

Zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca zo dňa 10. 11. 2018.

Viac ›

VOĽBY do VÚC 2017 – Informácie pre voliča

2. novembra 2017 08:460 komentárov
VOĽBY do VÚC 2017 – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia […]

Viac ›

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK

26. septembra 2017 07:590 komentárov
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho […]

Viac ›

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu TSK

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu TSK

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho […]

Viac ›

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane

12. septembra 2017 20:470 komentárov
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane

V prílohe zverejňujeme schválené VZN č. 1/2017.

Viac ›

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

14. decembra 2015 14:170 komentárov
Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E o čase a mieste konania volieb   Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že: 1/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa […]

Viac ›

Oznam o umiestnení volebných plagátov

Oznam o umiestnení volebných plagátov

OZNAM Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015 určila toto miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: 1/ Oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka

Viac ›

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

4. decembra 2015 08:290 komentárov
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

O Z N A M Obec Košeca oznamuje, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce pre voľby do NR SR, ktoré búdu dňa marca 2016 je možné zaslať aj elektronicky na adresu: helena.pavlikova@koseca.sk, alebo starosta@koseca.sk

Viac ›

Voľby do Národnej rady SR 2016

16. novembra 2015 09:520 komentárov
Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016. O Z N A M Adresa na elektronické doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou: helena.pavlikova@koseca.sk Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje […]

Viac ›

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca

16. novembra 2014 09:05Komentáre vypnuté na Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca

Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy obce Košeca boli dňa 15. 11. 2014 zvolení: za starostu obce Bc. Radomír Brtáň za poslancov obecného zastupiteľstva Mária Kalamenová Mgr. Miroslava Švehlová Mgr. Dana Bajzíková Ing. Jozef Ďurech Dárius Kutej Katarína Turzová Ing. […]

Viac ›