Značky: "Voľby"

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane

12. septembra 2017 20:470 komentárov
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane

V prílohe zverejňujeme schválené VZN č. 1/2017.

Viac ›

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

14. decembra 2015 14:170 komentárov
Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E o čase a mieste konania volieb   Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že: 1/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa […]

Viac ›

Oznam o umiestnení volebných plagátov

Oznam o umiestnení volebných plagátov

OZNAM Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015 určila toto miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: 1/ Oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka

Viac ›

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

4. decembra 2015 08:290 komentárov
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

O Z N A M Obec Košeca oznamuje, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce pre voľby do NR SR, ktoré búdu dňa marca 2016 je možné zaslať aj elektronicky na adresu: helena.pavlikova@koseca.sk, alebo starosta@koseca.sk

Viac ›

Voľby do Národnej rady SR 2016

16. novembra 2015 09:520 komentárov
Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016. O Z N A M Adresa na elektronické doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou: helena.pavlikova@koseca.sk Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje […]

Viac ›

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca

16. novembra 2014 09:05Komentáre vypnuté na Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Košeca

Vo voľbách do orgánov územnej samosprávy obce Košeca boli dňa 15. 11. 2014 zvolení: za starostu obce Bc. Radomír Brtáň za poslancov obecného zastupiteľstva Mária Kalamenová Mgr. Miroslava Švehlová Mgr. Dana Bajzíková Ing. Jozef Ďurech Dárius Kutej Katarína Turzová Ing. […]

Viac ›

Kto sa bude uchádzať o hlasy občanov Košece a Nozdrovíc v novembrových komunálnych voľbách?

28. septembra 2014 21:520 komentárov
Kto sa bude uchádzať o hlasy občanov Košece a Nozdrovíc v novembrových komunálnych voľbách?

Kandidáti na post starostu obce: Kandidáti na posty poslancov obecného zastupiteľstva:

Viac ›

OZNAM k podávaniu kandidátnych listín do volieb orgánov samosprávy

17. septembra 2014 09:570 komentárov
OZNAM k podávaniu kandidátnych listín do volieb orgánov samosprávy

V súlade s § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej […]

Viac ›

Oznámenie k voľbám do orgánov územnej samosprávy

10. septembra 2014 09:200 komentárov
Oznámenie k voľbám do orgánov územnej samosprávy

Všetky oznámenia týkajúce sa blížiacich sa volieb do orgánov územnej samosprávy nájdete v sekcii Iné – Voľby 2014 – Orgány územnej samosprávy. Priame prepojenie na stránku: http://koseca.sk/ine/volby-2014/organy-uzemnej-samospravy

Viac ›

Plochy na vylepovanie plagátov pre „Eurovoľby“

17. apríla 2014 13:180 komentárov
Plochy na vylepovanie plagátov pre „Eurovoľby“

Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením k voľbám do Európskeho parlamentu určil tieto plochy na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani: 1/ Informačná tabuľa obecného úradu umiestnená v miestnom parku 2/ Oplotenie rodinného domu p. Hantáka (pri […]

Viac ›