Značky: "Úradná tabuľa"

Aktuálne odkazy na úradnú tabuľu

28. novembra 2012 16:190 komentárov
Obecný úrad

Na úradnej tabuli obce sú zverejnené na pripomienkovanie nasledovné dokumenty: Návrh programového rozpočtu obce Košeca Návrh VZN č. 5/2012 Návrh VZN č. 6/2012 Návrh VZN č. 7/2012 Návrh VZN č. 8/2012 Tiež sú zverejnené nasledovné dokumenty: Zámer predaja pozemkov Zámer […]

Viac ›