Značky: "Rozpočet"

Nový návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017

23. mája 2017 15:170 komentárov
Nový návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017

Zverejňujeme ďalšiu verziu návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017, ktorý zohľadňuje použitie finančných prostriedkov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.

Viac ›

Pozvánka na verejné vypočutie občanov „Rozvoj obce a jeho… ODKLAD?“

15. mája 2017 11:260 komentárov
Pozvánka na verejné vypočutie občanov „Rozvoj obce a jeho… ODKLAD?“

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň si Vás dovoľuje pozvať na verejné vypočutie, ktoré sa bude venovať témam ako: rozpočet, financie, prebytky, chodníky, cesty, … atď. Príďte prezentovať svoje názory, spýtať sa na veci, ktoré Vás trápia. Tešíme sa na Vašu […]

Viac ›

Návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017 – druhá verzia

4. apríla 2017 15:330 komentárov
Návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017 – druhá verzia

Pred najbližším plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa 20. 4. 2017 sme opätovne pripravili návrh rozpočtu pre rok 2017. Tento zohľadňuje pripomienky zaslané k prvému návrhu rozpočtu a rovnako tak zohľadňuje použitie finančných prostriedkov v zmysle § 11 ods. […]

Viac ›

Vyhodnotenie pripomienok poslancov k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017

10. marca 2017 08:330 komentárov
Vyhodnotenie pripomienok poslancov k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017

Obec Košeca ešte nemá schválený rozpočet na aktuálny rok 2017. Je to spôsobené viacerými faktormi. Najdôležitejším bolo stiahnutie tohto bodu z rokovania na januárovom zasadnutí, nakoľko deň pred schvaľovaním prišlo od piatich poslancov OZ  veľa a zásadných pripomienok k vyvesenému […]

Viac ›

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Košeca

22. decembra 2016 14:540 komentárov
Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Košeca

V prílohách tohto článku aj na elektronickej úradnej tabuli je zverejnený návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017. Rovnako ho v tlačenej podobe nájdete na úradnej tabuli obce pred OcÚ.

Viac ›

Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadovo na 2016 a 2017

21. októbra 2014 13:340 komentárov
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadovo na 2016 a 2017

V zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 5 písm. d) zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti obce sú v roku 2015 povinné schváliť rozpočet s výdavkami max. vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými […]

Viac ›

Sumarizácia podkladov pre tvorbu rozpočtu obce Košeca

10. decembra 2013 14:250 komentárov
Vlajka Košeca

Proces schvaľovania rozpočtu obce sa riadi pravidlami, ktoré sú stanovené platnou legislatívou. Z nej napr. vyplýva, že návrh rozpočtu má byť zverejnený v obci na mieste obvyklom minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním a schvaľovaním obecným zastupiteľstvom. Návrh rozpočtu obce […]

Viac ›

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Košeca

26. novembra 2013 18:430 komentárov
Obecný úrad

V prílohách je k dispozícii návrh rozpočtu obce v členení na finančné operácie, bežné a kapitálové príjmy a výdavky. Tiež návrh programového rozpočtu obce Košeca. Vysvetlivky k súborom: BV – bežné výdavky BP – bežné príjmy KV – kapitálové výdavky […]

Viac ›

Šetrenie v obciach máva vážne dôsledky na kvalitu života obyvateľov. Ako je na tom naša obec?

16. októbra 2013 12:150 komentárov
Obecný úrad

V médiách máme možnosť sledovať správy o rôznych problémoch obcí. Tieto často súvisia s podpísaním Memoranda medzi ZMOS-om a Vládou SR. (monitoring si môžete pozrieť aj v prílohe k článku) Aj keď tento dokument nemá legislatívne záväzný pôvod, obce a […]

Viac ›

Záverečný účet obce KOŠECA za rok 2011

13. júna 2012 16:560 komentárov
Vlajka Košeca

Záverečný účet obce KOŠECA za rok 2011. Prílohy:

Viac ›