Značky: "Považská vodárenská spoločnosť"

Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

20. septembra 2017 13:370 komentárov
Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

Dovoľujeme si Vás osloviť s netradičnou prosbou/požiadavkou. Dnes nám bola doručená odpoveď na našu žiadosť o začatie reklamačného konania voči zhotoviteľovi investície kanalizácie a vodovodu. Investorom bola Považská vodárenská spoločnosť a.s. a firmou zabezpečujúcou technický dozor SVS – inžiniering, s.r.o. […]

Viac ›