Značky: "Oznam"

Oznam o začiatku prevádzky MŠ po letných prázdninách

13. júla 2017 14:080 komentárov
MŠ Košeca

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca, oznamuje rodičom detí MŠ, že z technických príčin bude materská škola v prevádzke od štvrtku 24. 8. 2017. Plánované stavebné práce v školskej kuchyni neumožnia skorší dátum otvorenia. Za prípadne vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Oznam materskej školy

30. júna 2014 12:220 komentárov
MŠ Košeca

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že Materská škola v Košeci bude od 14.7.2014 do 22.8.2014 zatvorená. Čas letných prázdnin je najvhodnejším obdobím na vykonanie generálnej údržby a opráv priestorov škôlky. Od pondelka 25. augusta 2014 bude všetko […]

Viac ›

Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

27. mája 2014 08:480 komentárov
Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia […]

Viac ›