Značky: "OZ"

Vyhodnotenie pripomienok poslancov k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017

10. marca 2017 08:330 komentárov
Vyhodnotenie pripomienok poslancov k návrhu rozpočtu obce pre rok 2017

Obec Košeca ešte nemá schválený rozpočet na aktuálny rok 2017. Je to spôsobené viacerými faktormi. Najdôležitejším bolo stiahnutie tohto bodu z rokovania na januárovom zasadnutí, nakoľko deň pred schvaľovaním prišlo od piatich poslancov OZ  veľa a zásadných pripomienok k vyvesenému […]

Viac ›

Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol zverejniť podklady, ktoré posielal poslancom OZ pri zvolávaní zasadnutia na deň 9. 3. 2017. Sami občania môžu vyhodnotiť, z ktorej strany vychádza snaha o komunikáciu a z ktorej strany viazne. Tieto navrhované body […]

Viac ›

Výsledok zasadnutia OZ zo dňa 27. 2. 2017

1. marca 2017 14:290 komentárov
Výsledok zasadnutia OZ zo dňa 27. 2. 2017

Dovoľujeme si Vám dať opäť do pozornosti, že výsledky hlasovania zo zasadnutí OZ v Košeci je možné si pozrieť aj na tomto odkaze: http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/uznesenia/koseca Rovnako v tejto aplikácii nájdete audio záznamy zasadnutí a iné dôležité dokumenty z rozhodovania obecného zastupiteľstva. […]

Viac ›

Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

11. septembra 2015 12:323 komentáre
Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

Neplánované zasadnutie OZ v Košeci otvoril starosta obce o 17.30 hodine, tak ako bol určený čas začiatku na pozvánke. Prítomní však boli len 4 poslanci, čo znamenalo, že v rokovaní sa pokračovať nemohlo. Prítomní poslanci, starosta, hlavná kontrolórka, zamestnanci obce […]

Viac ›

Návrh uznesenia k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva

10. septembra 2015 10:230 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň na základe požiadavky členov DHZ v Košeci a odporúčaní členov finančnej komisie predloží na dnešnom zasadnutí OZ návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Viac ›

Starosta pozastavil výkon niekoľkých uznesení z posledného zasadnutia OZ

4. septembra 2015 09:280 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom z domnienky zjavnej nevýhodnosti pre obec, prípadne domnienky, že odporuje zákonu. Konkrétne ide o nasledujúce uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 182/2015, 183/2015, 196/2015, 197/2015 a […]

Viac ›

Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ

23. júla 2015 10:360 komentárov
Štandarda

V prílohe je zverejnená pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 4. augusta 2015.

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ v Košeci

12. júna 2015 11:410 komentárov
Štandarda

Pozvánku na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 16. 6. 2015 (v utorok) nájdete v prílohe.

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci do Nozdrovíc

4. mája 2015 20:540 komentárov
Štandarda

Starosta obce Košeca pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, tento raz sa bude konať v Osvetovej besede v Nozdroviciach. Pozvánka v prílohe.

Viac ›

Predloženie materiálu poslancom OZ od starostu obce

7. apríla 2015 09:520 komentárov
Predloženie materiálu poslancom OZ od starostu obce

Na poslednom zasadnutí OZ starosta obce predložil poslaneckému zboru Obecného zastupiteľstva v Košeci dokument, ktorý je prílohou tohto článku. Ide o výber tých najdôležitejších aktivít, ktoré by sa v krátkej dobe mohli a mali v obci začať riešiť. Budeme radi, […]

Viac ›