Značky: "Obecné zastupiteľstvo"

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ dňa 12.9.2017

8. septembra 2017 10:250 komentárov
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň si Vás dovoľuje pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré je zvolané na utorok 12. 9. 2017 so začiatkom o 17.30 hodine do zasadačky na 1. poschodí Obecného úradu v Košeci. Pozvánka je […]

Viac ›

Rozpočet obce bol síce schválený, starosta ho však opäť vetoval kvôli nesúladu so zákonom

26. apríla 2017 11:560 komentárov
Štandarda

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2017 poslanci OZ síce schválili rozpočet obce pre rok 2017, no starosta prijaté uznesenie nepodpísal. Dôvod na pozastavenie výkonu celkovo dvoch uznesení definoval starosta celkom jasne: domnieva […]

Viac ›

Získali sme prvenstvo… žiaľ je pre obec negatívne

13. marca 2017 09:110 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Dňa 28.2.2017 podal starosta Mgr. Radomír Brtáň za Obec Košeca osobne v Bratislave na Ministerstve dopravy a výstavby SR žiadosť o dotáciu na spracovanie novej územno-plánovacej dokumentácie /územného plánu obce/. Deň pred podaním bolo potrebné ešte ako povinnú prílohu k […]

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie OZ, dňa 13.12.2016

9. decembra 2016 09:430 komentárov
Heraldická vlajka

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Košeca, ktoré sa uskutoční v utorok 13. decembra 2016 o 17.00 hodine v zasadačke OcÚ na 1. poschodí. Kompletný program zasadnutia nájdete v prílohe. pozvanka-oz-13-12-2016

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

31. marca 2014 14:400 komentárov
Štandarda

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ je v prílohe:

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 3. 3. 2014

25. februára 2014 15:310 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 3. 3. 2014. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. 12. 2013

8. decembra 2013 22:360 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. 12. 2013. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. 11. 2013

17. novembra 2013 21:030 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. 11. 2013 Príloha:

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. 10. 2013

21. októbra 2013 08:250 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24. 10. 2013. Príloha:

Viac ›

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh za rok 2013

20. septembra 2013 08:200 komentárov
Vlajka Košeca

Na včerajšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol predložený tento dokument, ktorý poslanci OZ zobrali na vedomie. Prehodnotenie plnenia hlavných úloh na rok 2013 Predkladá : Brtáň Radomír – starosta INVESTIČNÉ AKTIVITY: FÁZA REALIZÁCIE Nová územno-plánovacia dokumentácia – príprava nového územného plánu […]

Viac ›