Značky: "Cintorín"

OcÚ v Košeci hľadá pracovníka na pozíciu správca cintorína a domu smútku

23. mája 2012 08:160 komentárov
Cintorín

Obecný úrad v Košeci hľadá pracovníka na pozíciu správca cintorína a domu smútku. Záujemcovia o toto miesto sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0918 461 201 alebo osobne u starostu obce.

Viac ›

Poďakovanie

3. novembra 2010 21:530 komentárov
Poďakovanie

Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým organizáciám i jednotlivcom, ktorí svojou dobrovoľnou prácou prispeli k skrášleniu areálu miestneho cintorína pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Radomír Brtáň – starosta obce

Viac ›