Značky: "Cesta"

Dokončenie prác na ceste v ulici Dolný majer

6. júla 2016 19:140 komentárov
Dokončenie prác na ceste v ulici Dolný majer

Dnes boli ukončené asfaltovacie práce na ulici Dolný majer. Podarilo sa nám v rámci schválenej investície obecným zastupiteľstvom spojiť ulice Želiarsku s Dolným majerom a ulicu V slatinách s Dolným majerom. Veríme, že to prispeje k pohodliu bývania v tejto […]

Viac ›

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

29. júna 2016 08:322 komentáre
Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

V pondelok 27. 6. 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí s občanmi, ktoré malo tentokrát na programe prerokovanie navrhovanej štúdie miestnej komunikácie na ulici Železničnej. Projektanti štúdie predstavili návrh riešenia výstavby novej miestnej komunikácie s chodníkom od Hlavnej ulice v […]

Viac ›

Pozvánka na pracovné stretnutie s občanmi vo veci projektu Železničnej ulice

22. júna 2016 12:520 komentárov
Pozvánka na pracovné stretnutie s občanmi vo veci projektu Železničnej ulice

Dovoľujeme si pozvať obyvateľov obce na plánované pracovné stretnutie vo veci prerokovania budúceho projekčného riešenia ulice Železničnej. Spracovateľ štúdie predstaví návrh vyhotovenia novej miestnej komunikácie s chodníkom, ku ktorej sa v rámci diskusie bude môcť vyjadriť každý účastník stretnutia. Budeme radi, […]

Viac ›

Neprekážajte svojimi vozidlami pri zimnej údržbe ciest

28. januára 2015 09:540 komentárov
Neprekážajte svojimi vozidlami pri zimnej údržbe ciest

Obecný úrad vyzýva občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciach, nakoľko tieto bránia pri zimnej údržbe ciest. Z dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu vášho majetku, nebude možné časť cesty, na ktorej vozidlo prekáža, udržiavať. Za pochopenie ďakujeme.

Viac ›