Zamestnanci obecného úradu

Meno, priezvisko, funkcia Email Kontakt
Mgr. Zuzana Dianová
prednostka obecného úradu
prednosta(zavinac)koseca.sk 042 4468 183
0948 403 838
Ing. Eva Podmajerská
ekonómka/rozpočtárka
eva.podmajerska(zavinac)koseca.sk 042 4468 183
Silvia Makasová
odd. výberu daní a poplatkov
makasova(zavinac)koseca.sk 042 4468 023
Andrea Bušíková (Behanová)
mzdové odd./koordinátorka projektov
busikova(zavinac)koseca.sk 042 4468 183
0918 323 353
Helena Pavlíková
matrika a evidencia obyvateľstva
pavlikova(zavinac)koseca.sk 042 4468 023
Bc. Emília Laskovičová
referentka/účtovníčka
laskovicova(zavinac)koseca.sk  042 4468 023
Marek Kurinec
špecialista pre odpadové hospodárstvo
marek.kurinec(zavinac)koseca.sk 0948 403 838
Jana Bachárová
upratovačka a doručovateľ písomností
Jaroslav Palček
správca športového areálu a údržba obce
0918 323 354
Jozef Ďuroška
správca zberného dvora
0948 141 679
Michal Barényi
správca technologického parku
0918 323 245
Peter Kalamen
správca cintorína a domu smútku
0908 23 88 33