Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf306x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf173x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf154x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf231x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf120x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf109x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf264x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf140x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc46x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls39x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls55x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf54x
20190107_technická špecifikácia (el_evidencia)188.9 KBpdf99x
20190107_Výzva na predloženie ponuky (elektronická evidencia odpadov)149.5 KBpdf95x
20190205_Príloha k výzve - projekt prístavby MŠ531.5 KBpdf33x
20190205_Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby projekt prístavby MŠ382.1 KBpdf40x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca34.8 KBpdf7x
20190627_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca36.5 KBpdf10x
20190709_Príloha č. 1_Prístavba Materskej školy v obci Košeca- stavebné práce - zadanie172.0 KBxlsx41x
20190709_Príloha č. 2_1časť_Dokumentácia_prístavba_MŠ_Košeca13.5 MBrar4x
20190709_Príloha č. 2_2 časť_Dokumentácia_prístavba MŠ Košeca29.4 MBrar3x
20190709_Príloha č. 3_Návrh zmluvných kritérií_prístavba MŠ219.9 KBpdf14x
20190709_Vyzva_Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce35.8 KBpdf11x
20190822_Príloha č. 1 Hasičská zbrojnica Košeca - stavebné práce[zadanie]76.4 KBxlsx8x
20190822_Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.3 KBdocx4x
20190822_Príloha č. 3 Návrh zmluvných podmienok Košeca48.6 KBdocx5x
20190822_Vyzva_stavebne_prace_hasicska_zbrojnica33.7 KBpdf4x
20190826_Príloha č. 10_TL 5215.5 KBpdf4x
20190826_Príloha č. 11_Zmluva o dielo96.3 KBdoc5x
20190826_Príloha č. 1a_Návrh_na_plnenie_kritérií_Košeca21.4 KBdocx5x
20190826_Príloha č. 1_Výkaz_výmer_DI_Košeca12.0 KBxlsx7x
20190826_Príloha č. 2_00 PROJEKT DI385.0 KBpdf4x
20190826_Príloha č. 3_01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV156.0 KBpdf5x
20190826_Príloha č. 4_02 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY63.6 KBpdf3x
20190826_Príloha č. 5_03 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA137.2 KBpdf6x
20190826_Príloha č. 6_TL 1393.8 KBpdf4x
20190826_Príloha č. 7_TL 2230.4 KBpdf5x
20190826_Príloha č. 8_TL 3251.7 KBpdf4x
20190826_Príloha č. 9_TL 4230.3 KBpdf4x
20190826_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca40.5 KBpdf5x
20190827_Príloha č. 1 Hasičská zbrojnica Košeca - stavebné práce[zadanie]76.7 KBxlsx8x
20190827_Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.3 KBdocx4x
20190827_Príloha č. 3 Návrh zmluvných podmienok Košeca48.7 KBdocx3x
20190827_Vyzva_Stavebne_prace_hasicska_zbrojnica_Koseca32.9 KBpdf5x
20190923_Príloha č. 1a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_Ilavská57.3 KBxls4x
20190923_Príloha č. 1_Výkaz_výmer_chodník_Ilavská93.2 KBxls3x
20190923_Príloha č. 2a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_157.3 KBxls4x
20190923_Príloha č. 2_Výkaz_výmer_vetva_171.7 KBxls3x
20190923_Príloha č. 3_Výkaz_výmer_vetva_269.1 KBxls3x
20190923_Príloha č. 4_Výkaz_výmer_vetva_378.3 KBxls3x
20190923_Príloha č. 5a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_957.9 KBxls3x
20190923_Príloha č. 5_Výkaz_výmer_vetva_976.3 KBxls3x
20190923_Príloha č. 6a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_1057.3 KBxls4x
20190923_Príloha č. 6_Výkaz_výmer_vetva_1074.8 KBxls3x
20190923_Príloha č. 7_Rekapitulácia_výkazov_výmer32.3 KBxls3x
20190923_Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.5 KBdocx4x
20190923_Príloha č. 9 Návrh zmluvných podmienok - Košeca236.4 KBpdf4x
20190923_Výzva - Výstavba chodníkov v obci Košeca – I. etapa37.3 KBpdf6x