Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf234x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf137x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf127x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf177x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf97x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf91x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf229x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf119x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc12x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls16x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls6x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf28x