Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf250x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf149x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf139x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf193x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf102x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf98x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf237x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf126x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc24x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls28x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls25x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf41x
20190107_technická špecifikácia (el_evidencia)188.9 KBpdf43x
20190107_Výzva na predloženie ponuky (elektronická evidencia odpadov)149.5 KBpdf54x
20190205_Príloha k výzve - projekt prístavby MŠ531.5 KBpdf1x
20190205_Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby projekt prístavby MŠ382.1 KBpdf2x