Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf292x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf167x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf147x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf222x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf115x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf103x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf256x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf133x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc42x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls37x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls49x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf53x
20190107_technická špecifikácia (el_evidencia)188.9 KBpdf84x
20190107_Výzva na predloženie ponuky (elektronická evidencia odpadov)149.5 KBpdf86x
20190205_Príloha k výzve - projekt prístavby MŠ531.5 KBpdf29x
20190205_Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby projekt prístavby MŠ382.1 KBpdf35x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca34.8 KBpdf6x
20190627_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca36.5 KBpdf5x
20190709_Príloha č. 1_Prístavba Materskej školy v obci Košeca- stavebné práce - zadanie172.0 KBxlsx17x
20190709_Príloha č. 2_1časť_Dokumentácia_prístavba_MŠ_Košeca13.5 MBrar3x
20190709_Príloha č. 2_2 časť_Dokumentácia_prístavba MŠ Košeca29.4 MBrar2x
20190709_Príloha č. 3_Návrh zmluvných kritérií_prístavba MŠ219.9 KBpdf5x
20190709_Vyzva_Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce35.8 KBpdf8x