Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf205x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf125x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf117x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf156x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf86x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf84x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf215x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf104x