Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf281x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf162x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf145x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf212x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf110x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf103x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf250x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf133x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc39x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls34x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls43x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf50x
20190107_technická špecifikácia (el_evidencia)188.9 KBpdf73x
20190107_Výzva na predloženie ponuky (elektronická evidencia odpadov)149.5 KBpdf77x
20190205_Príloha k výzve - projekt prístavby MŠ531.5 KBpdf23x
20190205_Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby projekt prístavby MŠ382.1 KBpdf29x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca34.8 KBpdf0x