Dokumenty k zasadnutiam

V tejto rubrike budú pre verejnosť sprístupnené dokumenty, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva majú k dispozícii k jednotlivým bodom rokovaní.

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

ROK 2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Košeci sa bude konať dňa 11. 12. 2014.
Netradične v priestoroch budovy Základnej školy v Košeci, keďže ide o slávnostné zasadnutie a kapacitne by priestory zasadačky obecného úradu nepostačovali.

Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2014
POZVÁNKA (na stiahnutie tu…)

Prílohy v prehľadnej tabuľke:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
2014 februar Navrh dodatku cislo 2 k VZN o dotacii na prevadzku a mzdy na ziaka 728.7 KB pdf 260x
2014 februar Navrh programoveho rozpoctu na rok 2014 1.3 MB pdf 282x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BP_2011_2016 185.7 KB pdf 209x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BV_2011_2016 518.7 KB pdf 190x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOP_2011_2016 117.4 KB pdf 194x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOV_2011_2016 117.7 KB pdf 196x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KP_2011_2016 118.9 KB pdf 187x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KV_2011_2016 154.2 KB pdf 179x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 PR_2014 -2016 154.4 KB pdf 168x
2014 februar Navrh skrateneho rozpoctu na rok 2014 115.9 KB pdf 209x
2014 OZ 20141211 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie 549.3 KB pdf 232x
20150311 návrh VZN 1 2015 o sťažnostiach 429.0 KB pdf 185x
20150804 Pozvánka na OZ 04 08 2015 528.3 KB pdf 242x
20150910 Pozvánka na OZ 10 09 2015 605.1 KB pdf 136x
apríl 2014 KOŠECA_ÚP OBCE_ZADANIE_2013 1.2 MB pdf 302x
apríl 2014 odporucenie Okresneho uradu k Zadaniu UPD Koseca 1.6 MB pdf 206x
február 2014 Smernica č. 1-2014 - sadzobník poplatkov návrh 243.5 KB pdf 280x
február 2014 Smernica č. 2-2014 - prevádzkový poriadok zberného dvora návrh 300.2 KB pdf 160x
február 2014 Štatút obce Košeca návrh 341.7 KB pdf 226x
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5 2012 549.8 KB pdf 128x
Návrh VZN nájomné byty 1 2014 896.7 KB pdf 245x
Návrh VZN o miestnych daniach 3 2014 541.7 KB pdf 169x
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 160.3 KB pdf 253x
pozvánka na OZ 12 06 2014 607.5 KB pdf 187x
pozvánka na OZ 13 11 2014 533.4 KB pdf 189x
Pozvánka na zasadnutie OZ 18 9 2014 540.0 KB pdf 145x
pozvánka na zasadnutie OZ na 22. mája 2014 613.6 KB pdf 240x
Pozvánka_OZ_26062014 606.2 KB pdf 194x