Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 352x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 268x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 929x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 211x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 381x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 345x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 147x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 375x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 139x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 209x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 435x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 295x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 176x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 151x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 130x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 99x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 135x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 115x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 287x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 230x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 448x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 272x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 629x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 333x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 264x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 642x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 176x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 195x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 221x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 242x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 268x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 217x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 186x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 194x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 343x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 563x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 309x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 203x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 191x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 264x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 184x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 196x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 273x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 173x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 206x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 259x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 220x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 196x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 188x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 201x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 342x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 207x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 314x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 228x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 286x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 183x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 283x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 199x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 291x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 428x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 214x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 322x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 218x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 258x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 213x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 206x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 244x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 211x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 237x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 244x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 248x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 218x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 203x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 212x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 392x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 216x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 201x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 174x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 201x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 189x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 216x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 201x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 343x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 161x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 159x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 246x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 204x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 188x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 171x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 223x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 162x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 173x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 153x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 198x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 267x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 188x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 194x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 301x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 161x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 283x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 170x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 198x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 165x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 175x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 141x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 321x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 207x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 171x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 185x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 169x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 187x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 151x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 138x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 171x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 128x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 114x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 129x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 84x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 136x
20181213_Predlzenie_NNK_pre_IBV_Stredoslovenska_distribucna 1.0 MB pdf 122x
20190131_ÚR -Slovak Telekom (FTTH Košeca) 404.2 KB pdf 184x
20190131_ÚR Slovak Telekom (FTTH Nozdrovice) 521.9 KB pdf 108x
20190308_Koseca_Ilava_chodnik 653.2 KB pdf 126x
20190318_Verejná vyhláška_rozhodnutie_MVE_Pagáč 1.1 MB pdf 116x
20190429_ADLASTAV_zacatie_konania 737.1 KB pdf 99x
20190522_Stavebne_povolenie_AD-LA_Stav 697.5 KB pdf 87x
20190808_Zámer_prevodu_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_Obve_Košeca 151.6 KB pdf 92x
20190814 Dodatok č. 1 k VZN_nájomné byty 376.1 KB pdf 50x
20190814 VZN 1_2019_úhrada nákladov v ZŠ s MŠ 322.7 KB pdf 48x
20190821_oznamenie_vysledku_vybavenie_peticie_dobudovanie_vodovodnej_pripojky_na_Zliechovskej_ulici 138.6 KB pdf 92x
20190822_Obec_Beluša_Upovedomenie_o_oprave_zrejmej_chyby_v_písaní_územného_rozhodnutia_na_stavbu_Zlepšenie_cyklistickej_infraštruktúry_v_TSK_Časť_4_úsek_Nemšová_Dubnica_nad_Váhom_Ladce 923.3 KB pdf 55x
20190913_Oznamenie_verejnou_vyhlaskou_o_zacati_konania_o_odstraneni_stavby 531.0 KB pdf 69x
20190916_Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_19092019 171.1 KB pdf 43x
20191016_Informácia_o_začatí_konania_výrub_drevín_Miloslav_Baláž 198.7 KB pdf 31x
20191025 Pozvánka_na_zasadnutie_obecného_zastupiteľstva 160.8 KB pdf 45x
20191115 Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie o umiestnení stavby 11126 Dúlov Rybníky Rozšírenie NNK 2.7 MB pdf 19x
20191118 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21 11 2019 174.3 KB pdf 11x
20191122 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa 136.9 KB pdf 3x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 178x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 165x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 355x
Informacia_o_zacati_konania_vyrub_drevin_Obec _Ladce 197.7 KB pdf 36x
Informacia_o_zacati_spravneho_konania_vyrub_stromov 195.5 KB pdf 59x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 317x