Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 194x
20131125 RD Jendrol 120.3 KB pdf 181x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 140x
20140404 RD p. Hanták 446 231.3 KB pdf 311x
20140505 Verejna vyhlaska OÚ Ilava Rozšírenie vodovodu Nozdrovice 110.8 KB pdf 279x
20140717 Verejna vyhlaska Blizna dolina OÚ Trencin pozemkovy a lesny odbor 610.1 KB pdf 165x
20140722 Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - RD p. Hanták 446 240.9 KB pdf 149x
20140916 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie ŽSR 167.3 KB pdf 135x
20140918 Verejná vyhláška OÚ Ilava ŽP preušuje konanie PVS, a.s. 350.6 KB pdf 242x
20141009 Verejná vyhláška RÚPES Ilava 118.4 KB pdf 188x
20141013 ÚP Ilava oznámenie o strategickom dokumente 366.3 KB pdf 154x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 688x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 112x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 182x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 229x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 92x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 280x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 90x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 132x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 217x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 143x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 100x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 94x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 70x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 51x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 66x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 68x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 188x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 133x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 149x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 164x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 280x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 210x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 193x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 366x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 104x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 109x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 124x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 138x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 143x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 120x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 98x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 114x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 203x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 291x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 207x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 98x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 110x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 145x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 90x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 92x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 161x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 75x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 93x
20151222 verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Okresný úrad Ilava 676.0 KB pdf 73x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 113x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 106x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 95x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 85x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 99x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 192x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 108x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 195x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 116x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 181x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 88x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 149x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 93x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 141x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 210x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 111x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 185x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 116x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 113x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 106x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 96x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 127x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 109x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 118x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 104x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 125x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 118x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 104x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 110x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 168x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 96x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 88x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 70x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 87x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 56x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 57x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 71x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 101x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 64x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 55x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 115x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 62x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 70x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 68x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 65x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 38x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 36x
2017005062017_ Nova_IBV_7-rod. domov_a_prislusenstvo 1.5 MB pdf 50x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 57x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 64x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 69x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 79x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 55x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 62x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 49x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 97x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 43x
20170315_Oprava_Rozhodnutia_ OU-IL-OSZP-2017_000172-129 90.2 KB pdf 43x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 55x
20170324_ Rekonstrukcia_NN_siete_Zliechovska 1.8 MB pdf 28x
20170404_Zasobovanie_vodou_odkanalizovanie_cistenie_odpadovych vod_1.etapa 4.7 MB pdf 29x
20170406_ Predlozenieodvolanim_napadnuteho_rozhodnutia_p.Pagac 1.9 MB pdf 44x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 49x
20170419_RD_s.c.34_p.Kucmin 1.9 MB pdf 51x
20170517_Odstranenie_stavby_s.c._34 2.9 MB pdf 42x
20170517_Zahustenie_TS_Sadova 4.6 MB pdf 37x
20170609_Zrusenie_rozhodnutia_p.Pagac 1.4 MB pdf 43x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 26x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 77x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 90x
Oznameni_miesta_ulozenia_pisomnosti Balazova_Andrea 433.8 KB jpg 91x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 112x