Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 309x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 226x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 880x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 176x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 328x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 319x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 134x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 360x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 127x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 189x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 403x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 258x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 157x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 132x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 117x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 88x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 123x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 103x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 261x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 195x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 393x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 240x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 570x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 295x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 242x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 583x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 158x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 173x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 192x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 209x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 228x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 185x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 150x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 169x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 315x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 487x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 284x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 164x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 167x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 224x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 158x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 164x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 241x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 143x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 164x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 228x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 183x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 162x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 154x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 169x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 297x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 175x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 287x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 188x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 260x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 154x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 249x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 163x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 255x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 378x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 180x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 288x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 183x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 217x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 180x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 174x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 208x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 183x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 202x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 202x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 206x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 189x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 175x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 183x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 336x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 173x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 159x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 136x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 161x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 151x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 176x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 161x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 285x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 130x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 123x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 210x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 170x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 155x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 138x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 166x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 120x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 128x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 116x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 166x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 216x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 154x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 153x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 240x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 117x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 225x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 120x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 160x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 130x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 143x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 107x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 247x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 161x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 138x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 128x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 114x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 148x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 109x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 99x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 104x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 96x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 85x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 86x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 50x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 90x
20181213_Predlzenie_NNK_pre_IBV_Stredoslovenska_distribucna 1.0 MB pdf 80x
20190131_ÚR -Slovak Telekom (FTTH Košeca) 404.2 KB pdf 83x
20190131_ÚR Slovak Telekom (FTTH Nozdrovice) 521.9 KB pdf 52x
20190308_Koseca_Ilava_chodnik 653.2 KB pdf 39x
20190318_Verejná vyhláška_rozhodnutie_MVE_Pagáč 1.1 MB pdf 8x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 149x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 133x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 274x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 256x