Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 234x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 167x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 783x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 133x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 251x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 253x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 105x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 306x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 102x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 157x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 294x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 187x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 119x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 109x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 87x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 70x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 83x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 80x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 217x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 152x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 245x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 188x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 414x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 248x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 214x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 479x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 124x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 135x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 148x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 161x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 167x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 146x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 120x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 140x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 269x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 357x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 247x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 122x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 134x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 170x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 117x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 114x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 192x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 105x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 122x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 174x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 129x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 119x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 106x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 124x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 240x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 132x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 239x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 140x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 204x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 113x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 194x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 113x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 196x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 288x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 133x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 241x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 139x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 160x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 132x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 119x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 152x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 132x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 144x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 132x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 149x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 140x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 128x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 132x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 246x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 128x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 114x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 97x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 113x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 112x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 125x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 96x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 219x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 89x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 79x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 161x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 127x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 95x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 91x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 100x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 64x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 65x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 78x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 117x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 146x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 111x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 105x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 144x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 76x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 164x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 63x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 96x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 79x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 103x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 62x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 95x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 81x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 63x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 52x
20180309_Zmeny_uskutocnene_na_vodnej_stavbe_Oznamenie_p.Pagac 3.9 MB pdf 26x
20180319_Oznamenie_PVS_kolaudacia 3.1 MB pdf 6x
20180320_Kolaudacia_SPP-Distribuci_rekonstrukcia_plynovodov 3.1 MB pdf 1x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 98x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 138x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 175x