Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 204x
20131125 RD Jendrol 120.3 KB pdf 183x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 144x
20140404 RD p. Hanták 446 231.3 KB pdf 322x
20140505 Verejna vyhlaska OÚ Ilava Rozšírenie vodovodu Nozdrovice 110.8 KB pdf 301x
20140717 Verejna vyhlaska Blizna dolina OÚ Trencin pozemkovy a lesny odbor 610.1 KB pdf 188x
20140722 Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - RD p. Hanták 446 240.9 KB pdf 155x
20140916 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie ŽSR 167.3 KB pdf 148x
20140918 Verejná vyhláška OÚ Ilava ŽP preušuje konanie PVS, a.s. 350.6 KB pdf 252x
20141009 Verejná vyhláška RÚPES Ilava 118.4 KB pdf 193x
20141013 ÚP Ilava oznámenie o strategickom dokumente 366.3 KB pdf 162x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 713x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 118x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 194x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 232x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 94x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 282x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 91x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 135x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 241x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 168x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 102x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 96x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 72x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 53x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 67x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 69x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 195x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 135x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 177x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 168x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 306x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 222x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 197x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 404x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 109x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 114x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 126x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 141x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 147x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 126x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 102x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 118x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 224x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 318x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 221x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 103x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 114x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 150x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 94x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 96x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 167x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 84x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 97x
20151222 verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Okresný úrad Ilava 676.0 KB pdf 80x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 133x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 111x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 101x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 87x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 104x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 208x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 111x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 211x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 120x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 186x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 92x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 163x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 96x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 160x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 222x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 114x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 200x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 120x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 117x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 111x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 100x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 133x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 112x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 123x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 111x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 130x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 123x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 108x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 114x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 180x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 103x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 93x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 76x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 93x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 60x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 62x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 76x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 145x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 67x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 61x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 135x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 85x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 72x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 73x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 71x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 43x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 42x
2017005062017_ Nova_IBV_7-rod. domov_a_prislusenstvo 1.5 MB pdf 65x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 60x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 72x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 90x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 89x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 61x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 85x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 52x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 119x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 47x
20170315_Oprava_Rozhodnutia_ OU-IL-OSZP-2017_000172-129 90.2 KB pdf 48x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 62x
20170324_ Rekonstrukcia_NN_siete_Zliechovska 1.8 MB pdf 33x
20170404_Zasobovanie_vodou_odkanalizovanie_cistenie_odpadovych vod_1.etapa 4.7 MB pdf 36x
20170406_ Predlozenieodvolanim_napadnuteho_rozhodnutia_p.Pagac 1.9 MB pdf 48x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 57x
20170419_RD_s.c.34_p.Kucmin 1.9 MB pdf 57x
20170517_Odstranenie_stavby_s.c._34 2.9 MB pdf 61x
20170517_Zahustenie_TS_Sadova 4.6 MB pdf 43x
20170609_Zrusenie_rozhodnutia_p.Pagac 1.4 MB pdf 74x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 70x
20170817_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 4.5 MB pdf 31x
20170911_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 6.3 MB pdf 16x
20173107_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia_p.Pagac 2.8 MB pdf 21x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 82x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 95x
Oznameni_miesta_ulozenia_pisomnosti Balazova_Andrea 433.8 KB jpg 121x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 117x