Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 291x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 216x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 855x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 156x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 309x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 298x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 125x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 345x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 115x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 172x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 380x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 226x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 145x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 122x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 104x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 80x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 105x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 95x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 245x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 179x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 353x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 221x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 527x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 281x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 234x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 553x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 153x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 158x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 176x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 191x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 212x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 175x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 140x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 159x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 304x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 452x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 274x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 147x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 157x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 209x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 143x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 142x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 229x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 130x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 152x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 209x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 168x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 151x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 142x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 160x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 283x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 163x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 275x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 176x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 236x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 144x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 230x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 148x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 234x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 358x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 170x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 278x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 171x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 202x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 170x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 160x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 190x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 164x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 183x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 175x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 193x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 180x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 155x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 165x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 319x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 158x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 141x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 122x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 142x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 135x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 157x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 133x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 261x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 116x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 104x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 185x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 155x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 134x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 124x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 134x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 96x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 98x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 104x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 149x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 201x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 137x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 136x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 226x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 105x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 206x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 97x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 136x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 115x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 134x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 98x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 209x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 138x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 110x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 105x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 83x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 128x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 89x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 80x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 85x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 60x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 54x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 58x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 26x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 35x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 119x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 99x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 235x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 227x