Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 255x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 187x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 815x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 138x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 274x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 271x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 113x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 330x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 106x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 161x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 339x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 202x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 129x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 114x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 93x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 73x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 92x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 85x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 225x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 159x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 308x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 199x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 464x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 258x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 219x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 515x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 131x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 141x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 157x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 169x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 177x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 155x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 127x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 144x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 281x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 404x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 256x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 130x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 138x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 182x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 124x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 125x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 208x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 111x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 135x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 188x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 144x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 136x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 125x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 143x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 261x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 145x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 259x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 157x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 219x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 123x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 207x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 126x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 208x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 326x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 142x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 256x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 147x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 174x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 143x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 131x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 164x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 144x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 156x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 142x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 161x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 150x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 136x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 141x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 279x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 139x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 121x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 104x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 120x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 117x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 135x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 103x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 231x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 95x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 88x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 169x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 140x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 109x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 98x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 112x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 72x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 73x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 90x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 127x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 172x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 122x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 115x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 182x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 85x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 175x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 72x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 110x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 88x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 120x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 77x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 154x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 104x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 83x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 77x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 63x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 111x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 53x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 39x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 32x
20180711_Rozsirenie_verejneho_vodovodu_p.Hovorka 920.5 KB pdf 10x
20180713_Rozsierenie_verjneho_vodovodu_p.Hovorka 835.4 KB pdf 13x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 105x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 187x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 197x