Pripomienkovacie konania

Na tomto mieste budú zverejňované dokumenty, ktoré musia v zmysle platnej legislatívy prejsť pripomienkovacím konaním verejnosti (Všeobecne záväzné nariadenia, Návrhy rozpočtu a programového rozpočtu, atď.)

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 230x
01_Informácia o začatí konania - výrub (IL_MŠ Klobušice) 548.3 KB pdf 51x
1_2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane 562.9 KB pdf 60x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 165x
2014 februar Navrh dodatku cislo 2 k VZN o dotacii na prevadzku a mzdy na ziaka 728.7 KB pdf 228x
2014 februar Navrh programoveho rozpoctu na rok 2014 1.3 MB pdf 258x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BP_2011_2016 185.7 KB pdf 183x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BV_2011_2016 518.7 KB pdf 164x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOP_2011_2016 117.4 KB pdf 167x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOV_2011_2016 117.7 KB pdf 169x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KP_2011_2016 118.9 KB pdf 165x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KV_2011_2016 154.2 KB pdf 157x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 PR_2014 -2016 154.4 KB pdf 148x
2014 februar Navrh skrateneho rozpoctu na rok 2014 115.9 KB pdf 186x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne prijmy_2012_2017 180.7 KB pdf 147x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne vydavky_2012_2017 524.5 KB pdf 149x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie prijmy_2012_2017 118.5 KB pdf 176x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie vydavky_2012_2017 117.2 KB pdf 152x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove prijmy_2012_2017 119.6 KB pdf 122x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove vydavky_2012_2017 158.0 KB pdf 120x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015 s textovou castou 1.3 MB pdf 195x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015_2017 159.7 KB pdf 166x
2014 oktober navrh rozpoctu skratena verzia 115.9 KB pdf 138x
2014 OZ 20141211 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie 549.3 KB pdf 206x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 778x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 248x
20150219 pozvánka na zasadnutie OZ 541.5 KB pdf 246x
20150311 Dodatok č. 4 k VZN - školy 677.4 KB pdf 177x
20150311 návrh VZN 1 2015 o sťažnostiach 429.0 KB pdf 154x
20150311 Príloha č. 1 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 121.6 KB pdf 365x
20150311 Príloha č. 2 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 135.8 KB pdf 171x
20150311 Príloha č. 3 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 125.6 KB pdf 94x
20150311 Príloha č. 4 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 166.5 KB pdf 131x
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele 146.5 KB pdf 250x
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín 380.8 KB pdf 248x
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín 476.9 KB pdf 134x
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio 548.2 KB pdf 199x
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci 426.3 KB pdf 179x
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca 428.2 KB pdf 178x
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti 385.1 KB pdf 168x
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien 383.5 KB pdf 147x
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL 382.8 KB pdf 185x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca 382.6 KB pdf 183x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ 382.7 KB pdf 172x
20150323 pozvánka na OZ dňa 26 03 2015 543.6 KB pdf 220x
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ 487.0 KB pdf 202x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 211x
20150327 schválené VZN č. 1 2015 o sťažnostiach 427.1 KB pdf 237x
20150327 schválený dodatok č. 4 k VZN č. 5 2012 621.6 KB pdf 134x
20150329 pozvánka na OZ 20150401 606.0 KB pdf 171x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 151x
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice 380.8 KB pdf 92x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 187x
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ 383.4 KB pdf 102x
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca 533.5 KB pdf 208x
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári 383.9 KB pdf 108x
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca 384.0 KB pdf 137x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 394x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 244x
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola 382.8 KB pdf 117x
20150507 pozvánka na OZ do Nozdrovíc 537.6 KB pdf 150x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BP_20150331 362.1 KB pdf 72x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BV_20150331 486.6 KB pdf 92x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOP_20150331 343.6 KB pdf 128x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOV_20150331 343.3 KB pdf 83x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KP_20150331 342.2 KB pdf 86x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KV_20150331 346.3 KB pdf 103x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q PR_ 147.6 KB pdf 95x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Skrateny rozpocet 115.9 KB pdf 93x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Vyhodnotenie rozpoctu_31_03_2015 258.9 KB pdf 113x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 212x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 474x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 123x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 132x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 146x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 159x
20150526 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 119x
20150526 Záverečný účet obce za rok 2014 553.8 KB pdf 127x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 164x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 374.9 KB pdf 136x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 374.1 KB pdf 146x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 145x
20150612 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16 06 2015 543.9 KB pdf 151x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 117x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 138x
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 377.0 KB pdf 115x
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 374.9 KB pdf 186x
20150713 Zmluva o spolupráci SGI 311.9 KB pdf 87x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 266x
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični 565.3 KB pdf 126x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 349x
20150723 Zámer predaja pozemku PoVS 566.4 KB pdf 111x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 245x
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ 683.0 KB pdf 132x
20150804 Pozvánka na OZ 04 08 2015 528.3 KB pdf 221x
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia 219.0 KB pdf 133x
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie 221.0 KB pdf 131x
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová 431.0 KB pdf 155x
20150811 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18. 8. 2015 587.5 KB pdf 169x
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach 296.2 KB pdf 136x
20150820 pozvánka na OZ 27.08.2015 624.2 KB pdf 137x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 120x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 131x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D 572.5 KB pdf 89x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obec Košeca pre p. Schreibera 673.2 KB pdf 121x
20150910 Pozvánka na OZ 10 09 2015 605.1 KB pdf 105x
20150928 pozvánka na OZ 5.10.2015 pokračovanie zasadnutia zo dňa 23.9.2015 619.8 KB pdf 130x
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca 460.8 KB pdf 114x
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 596.0 KB pdf 102x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 553.4 KB pdf 107x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 552.2 KB pdf 136x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 167x
20151015 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D Železničná ulica 575.8 KB pdf 97x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 114x
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 499.9 KB pdf 142x
20151102 pozvánka na OZ 5 11 2015 624.4 KB pdf 125x
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 382.9 KB pdf 132x
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 375.4 KB pdf 94x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 112x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 189x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 103x
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 657.8 KB pdf 94x
20151119 pozvánka na OZ 24 11 2015 606.5 KB pdf 148x
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini 140.1 KB pdf 100x
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 552.9 KB pdf 104x
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík 139.2 KB pdf 106x
20151204 pozvánka na OZ dňa 9 12 2015 637.8 KB pdf 115x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 113x
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 488.9 KB pdf 135x
20160104 Zámer predaja nehnuteľného majetku CAST IRON 502.5 KB pdf 120x
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 379.6 KB pdf 94x
20160118 pozvánka na OZ 21 01 2016 623.9 KB pdf 113x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 172x
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 210.8 KB pdf 168x
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 2.5 MB pdf 285x
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 381.3 KB pdf 88x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 128x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 115x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 104x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 119x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 237x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 128x
20160229 pozvánka na OZ 03 03 2016 635.3 KB pdf 110x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 236x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 138x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 202x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 110x
20160418 pozvánka na OZ 21 04 2016 628.2 KB pdf 110x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 190x
20160422 Váhostav dopravné značenie 185.4 KB pdf 81x
20160422 Váhostav Povolenie uzávery 115.8 KB pdf 81x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 111x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 194x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 280x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 131x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 239x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 137x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 157x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 128x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 117x
20160527 Strategický dokumnet Dulov 7.5 MB pdf 180x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 148x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 130x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 141x
20160616 VZN č. 1 2016 o komunálnych odpadoch schválené na OZ 1.0 MB pdf 227x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 131x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 145x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 138x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 125x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 129x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 240x
20160815 pozvánka na OZ dňa 18 8 2016 630.8 KB pdf 137x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 125x
20160913 Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 5_2012 dotácia na prevádzku a mzdy-školy 653.3 KB pdf 87x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 112x
20160928 pozvánka na OZ 03 10 2016 634.9 KB pdf 115x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 95x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 112x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 109x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 123x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 92x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 212x
20161019 Rozhodnutie (deratizácia) 2016 2. etapa 246.7 KB pdf 60x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 88x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 77x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 160x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 124x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 92x
20161125 Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 929.7 KB pdf 67x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 89x
20161125_Upovedomenie k výrubu (Vychopenová_Matuščinová) 511.6 KB pdf 84x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6 2012 mesačný príspevok školy 918.4 KB pdf 59x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 939.1 KB pdf 68x
20161128 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dodácie na žiaka 944.6 KB pdf 66x
20161129 Plán konrol. činnosti na I. polrok 2017 296.5 KB pdf 58x
20161130_Upovedomenie k výrubu (Ladce) 511.3 KB pdf 65x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 96x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 61x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 940.4 KB pdf 124x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN č 6 2012 mesačný príspevok školy 920.8 KB pdf 54x
20161215 Dodatok č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 946.9 KB pdf 52x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 63x
20161222 BP_Navrh_2017_2019 175.7 KB pdf 81x
20161222 BV_Navrh_2017_2019 510.5 KB pdf 59x
20161222 FOP_Navrh_2017_2019 121.1 KB pdf 53x
20161222 FOV_Navrh_2017_2019 118.4 KB pdf 52x
20161222 Komentar rozpoctu 2017 152.5 KB pdf 63x
20161222 KP_Navrh_2017_2019 117.9 KB pdf 52x
20161222 KV_Navrh_2017_2019 153.1 KB pdf 48x
20161222 navrh-programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 81x
20161222 PR_2017-2019 168.6 KB pdf 45x
20161222 Skrateny rozpocet_2017_2019 127.9 KB pdf 64x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 76x
20170103_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku _SVS_inziniering 841.1 KB pdf 72x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 111x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 133x
20170116_pozvanka_na_OZ_19_01_2017 909.0 KB pdf 36x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 108x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 98x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 136x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 74x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 161x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 61x
20170216_Navrh_dodatku_c._1_k_VZN_1_2016 931.2 KB pdf 130x
20170224_Pozvanka_na_OZ_dna_27_2_2017 1.1 MB pdf 131x
20170306_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_9_3_2017 918.3 KB pdf 78x
20170310_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_15_3_2017 915.7 KB pdf 93x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 87x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 36x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 124x
20170329_Informacia o zacati konania - vyrub_p. Zubova 467.9 KB pdf 48x
20170401_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca 830.9 KB pdf 52x
20170404_BP_navrh_2017_2019_marec 175.9 KB pdf 57x
20170404_BV_navrh_2017_2019_marec 542.2 KB pdf 50x
20170404_FOP_navrh_2017_2019_marec 121.2 KB pdf 37x
20170404_FOV_navrh_2017_2019_marec 118.4 KB pdf 31x
20170404_KP_navrh_2017_2019_marec 117.9 KB pdf 32x
20170404_KV_navrh_2017_2019_marec 153.1 KB pdf 34x
20170404_návrh_programový_rozpočet_2017_2019_marec 1.3 MB pdf 46x
20170404_PR_navrh_2017-2019_marec 168.9 KB pdf 38x
20170404_Skrateny_rozpocet_marec 127.9 KB pdf 46x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 77x
20170413_pozvanka_na_OZ_dna_20_04_2017 911.1 KB pdf 70x
20170515_Hodnotiaca_sprava_k _31.12.2016 299.4 KB pdf 94x
20170515_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pan_Zemanovic 831.2 KB pdf 67x
20170515_Zamer_prenajmu_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pani_Poliakova 1.0 MB pdf 77x
20170515_Zaverecny_ucet_obce_Koseca_za_rok_2016 579.8 KB pdf 35x
20170523_navrh_rozpoctu_BP_2017_2019_maj 176.5 KB pdf 50x
20170523_navrh_rozpoctu_BV_2017_2019_maj 541.4 KB pdf 37x
20170523_navrh_rozpoctu_FOP_2017_2019_maj 121.2 KB pdf 28x
20170523_navrh_rozpoctu_FOV_2017_2019_maj 118.5 KB pdf 28x
20170523_navrh_rozpoctu_komentar_rozpoctu_2017_maj 235.0 KB pdf 36x
20170523_navrh_rozpoctu_KP_2017_2019_maj 117.9 KB pdf 25x
20170523_navrh_rozpoctu_KV_2017_2019_maj 154.0 KB pdf 28x
20170523_navrh_rozpoctu_programovy_rozpocet_2017_2019_maj 1.3 MB pdf 34x
20170523_navrh_rozpoctu_PR_2017-2019_maj 168.9 KB pdf 27x
20170523_navrh_rozpoctu_skrateny_rozpocet_maj 127.9 KB pdf 34x
20170529_Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_Koseca_II.polrok_2017 797.0 KB pdf 43x
20170605_pozvanka_na_OZ_08_06_2017 907.2 KB pdf 50x
20170609_pozvanka_na_OZ_15_06_2017 904.8 KB pdf 59x
20170628_volby_do_samospravnych_krajov_informacie 1.4 MB pdf 74x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 100x
20170809_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_Demurova 823.0 KB pdf 69x
20170814_pozvanka_na_OZ_17082017 905.7 KB pdf 41x
20170908_pozvánka_na_OZ_12092017 902.1 KB pdf 21x
20170912_navrh_VZN_22017 541.2 KB pdf 64x
20170912_VZN_1_2017_o_umiestnovani_plagatov_pocas_volebnej_kampane 943.0 KB pdf 46x
20170920_pozvanka_na_OZ_25 09 2017 896.2 KB pdf 86x
20171004_BP_2017_2019 177.8 KB pdf 34x
20171004_BV_2017_2019 536.1 KB pdf 39x
20171004_FOP_2017_2019 121.3 KB pdf 27x
20171004_FOV_2017_2019 118.6 KB pdf 24x
20171004_KP_2017_2019 118.0 KB pdf 23x
20171004_KV_2017_2019 155.1 KB pdf 27x
20171004_navrh_programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 32x
20171004_Popis_rozpoctu_2017 237.7 KB pdf 34x
20171004_PR_2017-2019 168.4 KB pdf 24x
20171004_Skrateny_rozpocet 128.5 KB pdf 30x
20171009_Oznamenie_o_dobrovolnej_drazbe_RD_773 9.8 MB pdf 105x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 60x
20171023_pozvanka_na_OZ_26_10_2017 916.5 KB pdf 71x
20171107_Zacatie_konania_vyrub_Ladce 475.2 KB pdf 33x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_1 837.5 KB pdf 43x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_2 844.4 KB pdf 46x
20171121_BP_2017_2019_november 177.5 KB pdf 31x
20171121_BV_2017_2019_november 537.4 KB pdf 22x
20171121_FOP_2017_2019_november 121.3 KB pdf 18x
20171121_FOV_2017_2019_november 118.7 KB pdf 20x
20171121_KP_2017_2019_november 118.1 KB pdf 22x
20171121_KV_2017_2019_november 162.7 KB pdf 18x
20171121_Popis rozpoctu 2017_november 237.8 KB pdf 24x
20171121_PROG_ROZ_2017_2019_november 1.3 MB pdf 20x
20171121_PR_2017-2019_november 168.5 KB pdf 18x
20171121_SKR_ROZ_2017_2019_november 128.5 KB pdf 19x
20171122_BP_2018_2020 176.6 KB pdf 39x
20171122_BV_2018_2020 499.5 KB pdf 30x
20171122_FOP_2018_2020 120.2 KB pdf 30x
20171122_FOV_2018_2020 118.2 KB pdf 22x
20171122_KP_2018_2020 117.4 KB pdf 26x
20171122_KV_2018_2020 161.0 KB pdf 23x
20171122_Popis rozpoctu 2018 235.3 KB pdf 30x
20171122_PROG_ROZ_2018_2020 1.4 MB pdf 33x
20171122_PR_2018-2020 168.1 KB pdf 25x
20171122_SKR_ROZ_2018_2020 129.7 KB pdf 28x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 81x
20171129_Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1_polrok_2018 816.9 KB pdf 44x
20171204_pozvanka_na_OZ_07_12_2017 1.1 MB pdf 47x
20171214_Dodatok_c._2_k_VZN_3_2015_o_miestnych_daniach_a_KO 933.0 KB pdf 42x
20171214_Dodatok_c._8_k_VZN_5_2012_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skoly 941.4 KB pdf 43x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 66x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 48x
20180115_pozvanka_na_OZ_dna_18012018 1.1 MB pdf 42x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 17x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 98x
7 krokov k plynovej pripojke_Byt_domy_mali_podnikatelia 248.8 KB pdf 116x
Bezne_prijmy_2014_2016 158.7 KB pdf 186x
Bezne_vydavky_2014_2016 371.0 KB pdf 215x
Dodatok č. 2 k VZN 5 2012 dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka schválený 3 3 2014 216.7 KB pdf 178x
Dodatok č. 1 k VZN o kronike 536.9 KB pdf 133x
Dodatok č. 3 k VZN 5 2012 o určení výšky dotácie na školy schválený 550.3 KB pdf 112x
Dodatok č. 5 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ 668.2 KB pdf 70x
Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 545.7 KB pdf 44x
Došlé faktúry za 01-2015 Obec Košeca 244.8 KB pdf 126x
Došlé faktúry za 02-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 129x
Došlé faktúry za 03-2015 Obec Košeca 245.7 KB pdf 164x
Došlé faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.5 KB pdf 112x
Došlé faktúry za 05-2015 Obec Košeca 357.9 KB pdf 168x
Došlé faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.4 KB pdf 135x
Došlé faktúry za 07-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 112x
Došlé faktúry za 08-2015 Obec Košeca 246.4 KB pdf 159x
Došlé faktúry za 09-2015 Obec Košeca 245.6 KB pdf 86x
Došlé faktúry za 10-2015 Obec Košeca 246.6 KB pdf 142x
Financne_operacie_prijmove_2014_2016 112.9 KB pdf 139x
Financne_operacie_vydavkove_2014_2016 112.8 KB pdf 145x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 131x
Harmonogram_tech.-org._zabezpecenia_volieb_2017 1.2 MB pdf 27x
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 156x
Hodnotiaca_sprava_PR_2015 297.8 KB pdf 131x
Kapitalove_prijmy_2014_2016 114.5 KB pdf 157x
Kapitalove_vydavky_2014_2016 136.5 KB pdf 152x
Komentár k rozpočtu 2014 168.8 KB pdf 248x
Kupna zmluva VOS 1 predaj KD Sedlacek 247.5 KB pdf 440x
Navrh Dodatku č. 1 k VZN 2 2010 o kronike 610.8 KB pdf 125x
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5 2012 549.8 KB pdf 108x
NÁVRH Dodatok č. 5 k VZN č.5 2012 dotácia školy 659.8 KB pdf 66x
NÁVRH VZN č. 2 2015 umiestňovanie volebných plagátov 661.2 KB pdf 88x
NÁVRH VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok na rok 2016 840.7 KB pdf 200x
Návrh VZN nájomné byty 1 2014 896.7 KB pdf 217x
Návrh VZN o komunálnych odpadoch (final) 1.0 MB pdf 112x
Návrh VZN o miestnych daniach 3 2014 541.7 KB pdf 139x
Navrh VZN zneskodnovanie zump 2 2014 642.9 KB pdf 152x
Odoslané faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.9 KB pdf 139x
Odoslané faktúry za 05-2015 Obec Košeca 345.8 KB pdf 108x
Odoslané faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.0 KB pdf 131x
Odoslané faktúry za 07-2015 Obec Košeca 244.5 KB pdf 123x
Odoslané faktúry za 08-2015 Obec Košeca 242.4 KB pdf 120x
Odoslané faktúry za 09-2015 Obec Košeca 244.9 KB pdf 110x
Odoslané faktúry za 10-2015 Obec Košeca 245.3 KB pdf 93x
Odoslané faktúry za obdobie 4.3.2015-31.3.2015 Obec Košeca 244.6 KB pdf 116x
Odoslané objednávky za 01-2015 Obec Košeca 241.6 KB pdf 124x
Odoslané objednávky za 02-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 128x
Odoslané objednávky za 03-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 116x
Odoslané objednávky za 04-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 106x
Odoslané objednávky za 05-2015 Obec Košeca 341.8 KB pdf 127x
Odoslané objednávky za 06-2015 Obec Košeca 242.5 KB pdf 144x
Odoslané objednávky za 07-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 112x
Odoslané objednávky za 08-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 125x
Odoslané objednávky za 09-2015 Obec Košeca 241.9 KB pdf 97x
Odoslané objednávky za 10-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 93x
Odstávka pitnej vody 27.7.201 119.9 KB pdf 87x
Oznamenie_o_zacati_prerokovania_TSK 2.2 MB pdf 60x
Oznam_o_delegovani_clenov 60.3 KB pdf 40x
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 160.3 KB pdf 364x
Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na I. polrok 2016 92.2 KB pdf 108x
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 160.3 KB pdf 215x
Pozvánka na OZ 03 apríl 2014 159.5 KB pdf 200x
pozvánka na OZ 12 06 2014 607.5 KB pdf 168x
pozvánka na OZ 13 11 2014 533.4 KB pdf 172x
pozvánka na OZ 23 09 2015 635.6 KB pdf 148x
Pozvánka na zasadnutie OZ 18 9 2014 540.0 KB pdf 132x
Pozvánka na zasadnutie OZ 20150128 541.8 KB pdf 219x
pozvánka na zasadnutie OZ na 22. mája 2014 613.6 KB pdf 214x
pozvanka OZ 27 08 2014 539.3 KB pdf 120x
Pozvánka_OZ_26062014 606.2 KB pdf 175x
Príjmy_2013_2018_návrh 344.9 KB pdf 95x
Príloha č. 1_Hodnotiaca správa rozpočtu_20131231 285.5 KB pdf 203x
Program hosp. a soc. rozvoja obce Dulov 2014-2020 5.6 MB pdf 98x
Program rozvoja obce Košeca_PRIPOMIENKOVANIE 1.2 MB pdf 149x
Programový rozpočet rok 2014 1.3 MB pdf 299x
Programový_rozpočet_2016-2018_návrh 144.8 KB pdf 86x
Programový_rozpočet_2016_2018_textová_časť_návrh 1.2 MB pdf 119x
PR_2014 -2016 154.8 KB pdf 180x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť - pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu 350.5 KB pdf 126x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BP_2012_2017 179.6 KB pdf 113x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BV_2012_2017 522.9 KB pdf 131x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOP_2012_2017 117.6 KB pdf 114x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOV_2012_2017 116.3 KB pdf 122x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KP_2012_2017 118.6 KB pdf 128x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KV_2012_2017 156.4 KB pdf 132x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť Programový rozpočet_2015 1.3 MB pdf 148x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť PR_2015 -2017 160.1 KB pdf 133x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť skrátený rozpočet 115.0 KB pdf 139x
Skrateny rozpocet_2014 114.0 KB pdf 174x
Skrátený_rozpočet_2016_2017_2018_návrh 114.4 KB pdf 69x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 166x
Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za rok 2014 1.0 MB pdf 309x
Štatút obce 2014 636.3 KB pdf 252x
Suhlas s dohodou o splatkach 40.6 KB pdf 97x
súhlas so spracovaním osobných údajov pre výberové konanie 515.3 KB pdf 132x
Upovedomenie - Výrub drevín 765.9 KB pdf 114x
Upovedomenie k výrubu 467.9 KB pdf 176x
Upovedomenie k výrubu (Surový Radoslav)-1 471.5 KB pdf 110x
Upovedomienie pre Ladce k výrubu drevín 472.2 KB pdf 97x
Upozornenie na znenie zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP 149.0 KB pdf 247x
Uzávierka cesty Strečno 567.7 KB jpg 182x
Uzemny plan obce Pruske 4.7 MB pdf 83x
Uzemny plan Pruske 874.1 KB jpg 259x
uznesenie o prerušení zasadnutia OZ 19 02 2015 156.5 KB pdf 88x
Voľby 2016 2.3 MB pdf 78x
Výdavky_2013_2018_návrh 427.1 KB pdf 94x
vyhlásenie výberového konania na riaditeľa_riaditeľku ZUŠ 624.9 KB pdf 230x
VZN č. 1 2014 o nájomných bytoch 896.7 KB pdf 305x
VZN č. 2 2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca 566.6 KB pdf 142x
VZN č. 2 2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov 669.8 KB pdf 55x
VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok za komunálne odpady 844.2 KB pdf 180x
Zámer - prenájom prefabrikovanej garáže 741.5 KB pdf 213x
Zámer_odpredaj pozemku KNC 1752_4 558.7 KB pdf 149x
Zápisnica 05.05.2016 779.5 KB pdf 208x
Zápisnica 07.05.2015 718.8 KB pdf 274x
Záverečný účet obce za rok 2013 534.2 KB pdf 231x
Záverečný účet obce za rok 2014 552.8 KB pdf 203x
Záverečný účet obce za rok 2015_navrh 574.4 KB pdf 153x
Zmeny uzemneho planu Ladce 1.6 MB pdf 185x
Zoznam Fa ZUŠ 2014 240.0 KB pdf 120x
Zoznam Fa ZUŠ 2015 203.3 KB pdf 129x