Pripomienkovacie konania

Na tomto mieste budú zverejňované dokumenty, ktoré musia v zmysle platnej legislatívy prejsť pripomienkovacím konaním verejnosti (Všeobecne záväzné nariadenia, Návrhy rozpočtu a programového rozpočtu, atď.)

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 194x
01_Informácia o začatí konania - výrub (IL_MŠ Klobušice) 548.3 KB pdf 26x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 140x
2014 februar Navrh dodatku cislo 2 k VZN o dotacii na prevadzku a mzdy na ziaka 728.7 KB pdf 207x
2014 februar Navrh programoveho rozpoctu na rok 2014 1.3 MB pdf 242x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BP_2011_2016 185.7 KB pdf 163x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BV_2011_2016 518.7 KB pdf 147x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOP_2011_2016 117.4 KB pdf 147x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOV_2011_2016 117.7 KB pdf 152x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KP_2011_2016 118.9 KB pdf 146x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KV_2011_2016 154.2 KB pdf 145x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 PR_2014 -2016 154.4 KB pdf 134x
2014 februar Navrh skrateneho rozpoctu na rok 2014 115.9 KB pdf 166x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne prijmy_2012_2017 180.7 KB pdf 131x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne vydavky_2012_2017 524.5 KB pdf 131x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie prijmy_2012_2017 118.5 KB pdf 157x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie vydavky_2012_2017 117.2 KB pdf 135x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove prijmy_2012_2017 119.6 KB pdf 106x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove vydavky_2012_2017 158.0 KB pdf 104x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015 s textovou castou 1.3 MB pdf 157x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015_2017 159.7 KB pdf 147x
2014 oktober navrh rozpoctu skratena verzia 115.9 KB pdf 126x
2014 OZ 20141211 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie 549.3 KB pdf 186x
20140404 RD p. Hanták 446 231.3 KB pdf 311x
20140505 Verejna vyhlaska OÚ Ilava Rozšírenie vodovodu Nozdrovice 110.8 KB pdf 279x
20140918 Verejná vyhláška OÚ Ilava ŽP preušuje konanie PVS, a.s. 350.6 KB pdf 242x
20141009 Verejná vyhláška RÚPES Ilava 118.4 KB pdf 188x
20141013 ÚP Ilava oznámenie o strategickom dokumente 366.3 KB pdf 154x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 688x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 182x
20150219 pozvánka na zasadnutie OZ 541.5 KB pdf 231x
20150311 Dodatok č. 4 k VZN - školy 677.4 KB pdf 127x
20150311 návrh VZN 1 2015 o sťažnostiach 429.0 KB pdf 136x
20150311 Príloha č. 1 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 121.6 KB pdf 243x
20150311 Príloha č. 2 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 135.8 KB pdf 115x
20150311 Príloha č. 3 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 125.6 KB pdf 80x
20150311 Príloha č. 4 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 166.5 KB pdf 112x
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele 146.5 KB pdf 225x
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín 380.8 KB pdf 216x
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín 476.9 KB pdf 110x
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio 548.2 KB pdf 183x
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci 426.3 KB pdf 158x
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca 428.2 KB pdf 159x
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti 385.1 KB pdf 149x
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien 383.5 KB pdf 128x
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL 382.8 KB pdf 165x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca 382.6 KB pdf 164x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ 382.7 KB pdf 152x
20150323 pozvánka na OZ dňa 26 03 2015 543.6 KB pdf 200x
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ 487.0 KB pdf 176x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 188x
20150327 schválené VZN č. 1 2015 o sťažnostiach 427.1 KB pdf 211x
20150327 schválený dodatok č. 4 k VZN č. 5 2012 621.6 KB pdf 122x
20150329 pozvánka na OZ 20150401 606.0 KB pdf 154x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 133x
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice 380.8 KB pdf 74x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 164x
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ 383.4 KB pdf 84x
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca 533.5 KB pdf 137x
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári 383.9 KB pdf 88x
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca 384.0 KB pdf 119x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 280x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 210x
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola 382.8 KB pdf 96x
20150507 pozvánka na OZ do Nozdrovíc 537.6 KB pdf 135x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BP_20150331 362.1 KB pdf 57x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BV_20150331 486.6 KB pdf 74x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOP_20150331 343.6 KB pdf 101x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOV_20150331 343.3 KB pdf 68x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KP_20150331 342.2 KB pdf 73x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KV_20150331 346.3 KB pdf 89x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q PR_ 147.6 KB pdf 79x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Skrateny rozpocet 115.9 KB pdf 78x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Vyhodnotenie rozpoctu_31_03_2015 258.9 KB pdf 96x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 193x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 366x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 104x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 109x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 124x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 138x
20150526 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 102x
20150526 Záverečný účet obce za rok 2014 553.8 KB pdf 110x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 143x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 374.9 KB pdf 120x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 374.1 KB pdf 130x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 120x
20150612 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16 06 2015 543.9 KB pdf 134x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 98x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 114x
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 377.0 KB pdf 97x
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 374.9 KB pdf 167x
20150713 Zmluva o spolupráci SGI 311.9 KB pdf 70x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 203x
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični 565.3 KB pdf 111x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 291x
20150723 Zámer predaja pozemku PoVS 566.4 KB pdf 97x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 207x
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ 683.0 KB pdf 113x
20150804 Pozvánka na OZ 04 08 2015 528.3 KB pdf 199x
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia 219.0 KB pdf 113x
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie 221.0 KB pdf 110x
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová 431.0 KB pdf 130x
20150811 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18. 8. 2015 587.5 KB pdf 155x
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach 296.2 KB pdf 115x
20150820 pozvánka na OZ 27.08.2015 624.2 KB pdf 121x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 98x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 110x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D 572.5 KB pdf 72x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obec Košeca pre p. Schreibera 673.2 KB pdf 100x
20150910 Pozvánka na OZ 10 09 2015 605.1 KB pdf 86x
20150928 pozvánka na OZ 5.10.2015 pokračovanie zasadnutia zo dňa 23.9.2015 619.8 KB pdf 113x
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca 460.8 KB pdf 93x
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 596.0 KB pdf 81x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 553.4 KB pdf 90x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 552.2 KB pdf 88x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 145x
20151015 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D Železničná ulica 575.8 KB pdf 81x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 90x
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 499.9 KB pdf 115x
20151102 pozvánka na OZ 5 11 2015 624.4 KB pdf 109x
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 382.9 KB pdf 102x
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 375.4 KB pdf 76x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 92x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 161x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 75x
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 657.8 KB pdf 75x
20151119 pozvánka na OZ 24 11 2015 606.5 KB pdf 132x
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini 140.1 KB pdf 75x
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 552.9 KB pdf 84x
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík 139.2 KB pdf 85x
20151204 pozvánka na OZ dňa 9 12 2015 637.8 KB pdf 99x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 93x
20151222 verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Okresný úrad Ilava 676.0 KB pdf 73x
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 488.9 KB pdf 112x
20160104 Zámer predaja nehnuteľného majetku CAST IRON 502.5 KB pdf 96x
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 379.6 KB pdf 68x
20160118 pozvánka na OZ 21 01 2016 623.9 KB pdf 95x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 113x
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 210.8 KB pdf 93x
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 2.5 MB pdf 220x
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 381.3 KB pdf 68x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 106x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 95x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 85x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 99x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 192x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 108x
20160229 pozvánka na OZ 03 03 2016 635.3 KB pdf 91x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 195x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 116x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 181x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 88x
20160418 pozvánka na OZ 21 04 2016 628.2 KB pdf 94x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 149x
20160422 Váhostav dopravné značenie 185.4 KB pdf 61x
20160422 Váhostav Povolenie uzávery 115.8 KB pdf 65x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 93x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 141x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 210x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 111x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 185x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 116x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 113x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 106x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 96x
20160527 Strategický dokumnet Dulov 7.5 MB pdf 99x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 127x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 109x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 118x
20160616 VZN č. 1 2016 o komunálnych odpadoch schválené na OZ 1.0 MB pdf 178x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 104x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 125x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 118x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 104x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 110x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 168x
20160815 pozvánka na OZ dňa 18 8 2016 630.8 KB pdf 118x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 96x
20160913 Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 5_2012 dotácia na prevádzku a mzdy-školy 653.3 KB pdf 69x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 88x
20160928 pozvánka na OZ 03 10 2016 634.9 KB pdf 96x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 70x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 87x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 56x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 57x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 71x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 101x
20161019 Rozhodnutie (deratizácia) 2016 2. etapa 246.7 KB pdf 41x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 64x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 55x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 115x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 62x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 70x
20161125 Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 929.7 KB pdf 49x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 68x
20161125_Upovedomenie k výrubu (Vychopenová_Matuščinová) 511.6 KB pdf 66x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6 2012 mesačný príspevok školy 918.4 KB pdf 42x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 939.1 KB pdf 47x
20161128 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dodácie na žiaka 944.6 KB pdf 41x
20161129 Plán konrol. činnosti na I. polrok 2017 296.5 KB pdf 42x
20161130_Upovedomenie k výrubu (Ladce) 511.3 KB pdf 43x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 65x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 38x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 940.4 KB pdf 77x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN č 6 2012 mesačný príspevok školy 920.8 KB pdf 34x
20161215 Dodatok č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 946.9 KB pdf 30x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 36x
20161222 BP_Navrh_2017_2019 175.7 KB pdf 54x
20161222 BV_Navrh_2017_2019 510.5 KB pdf 42x
20161222 FOP_Navrh_2017_2019 121.1 KB pdf 39x
20161222 FOV_Navrh_2017_2019 118.4 KB pdf 33x
20161222 Komentar rozpoctu 2017 152.5 KB pdf 40x
20161222 KP_Navrh_2017_2019 117.9 KB pdf 37x
20161222 KV_Navrh_2017_2019 153.1 KB pdf 31x
20161222 navrh-programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 39x
20161222 PR_2017-2019 168.6 KB pdf 30x
20161222 Skrateny rozpocet_2017_2019 127.9 KB pdf 46x
2017005062017_ Nova_IBV_7-rod. domov_a_prislusenstvo 1.5 MB pdf 50x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 57x
20170103_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku _SVS_inziniering 841.1 KB pdf 50x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 64x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 69x
20170116_pozvanka_na_OZ_19_01_2017 909.0 KB pdf 20x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 79x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 55x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 62x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 49x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 97x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 43x
20170216_Navrh_dodatku_c._1_k_VZN_1_2016 931.2 KB pdf 106x
20170224_Pozvanka_na_OZ_dna_27_2_2017 1.1 MB pdf 110x
20170306_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_9_3_2017 918.3 KB pdf 58x
20170310_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_15_3_2017 915.7 KB pdf 73x
20170315_Oprava_Rozhodnutia_ OU-IL-OSZP-2017_000172-129 90.2 KB pdf 43x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 55x
20170324_ Rekonstrukcia_NN_siete_Zliechovska 1.8 MB pdf 28x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 13x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 97x
20170329_Informacia o zacati konania - vyrub_p. Zubova 467.9 KB pdf 29x
20170401_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca 830.9 KB pdf 21x
20170404_BP_navrh_2017_2019_marec 175.9 KB pdf 41x
20170404_BV_navrh_2017_2019_marec 542.2 KB pdf 29x
20170404_FOP_navrh_2017_2019_marec 121.2 KB pdf 15x
20170404_FOV_navrh_2017_2019_marec 118.4 KB pdf 12x
20170404_KP_navrh_2017_2019_marec 117.9 KB pdf 11x
20170404_KV_navrh_2017_2019_marec 153.1 KB pdf 14x
20170404_návrh_programový_rozpočet_2017_2019_marec 1.3 MB pdf 24x
20170404_PR_navrh_2017-2019_marec 168.9 KB pdf 18x
20170404_Skrateny_rozpocet_marec 127.9 KB pdf 25x
20170404_Zasobovanie_vodou_odkanalizovanie_cistenie_odpadovych vod_1.etapa 4.7 MB pdf 29x
20170406_ Predlozenieodvolanim_napadnuteho_rozhodnutia_p.Pagac 1.9 MB pdf 44x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 49x
20170413_pozvanka_na_OZ_dna_20_04_2017 911.1 KB pdf 50x
20170419_RD_s.c.34_p.Kucmin 1.9 MB pdf 51x
20170515_Hodnotiaca_sprava_k _31.12.2016 299.4 KB pdf 37x
20170515_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pan_Zemanovic 831.2 KB pdf 28x
20170515_Zamer_prenajmu_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pani_Poliakova 1.0 MB pdf 35x
20170515_Zaverecny_ucet_obce_Koseca_za_rok_2016 579.8 KB pdf 16x
20170517_Odstranenie_stavby_s.c._34 2.9 MB pdf 42x
20170517_Zahustenie_TS_Sadova 4.6 MB pdf 37x
20170523_navrh_rozpoctu_BP_2017_2019_maj 176.5 KB pdf 27x
20170523_navrh_rozpoctu_BV_2017_2019_maj 541.4 KB pdf 19x
20170523_navrh_rozpoctu_FOP_2017_2019_maj 121.2 KB pdf 11x
20170523_navrh_rozpoctu_FOV_2017_2019_maj 118.5 KB pdf 11x
20170523_navrh_rozpoctu_komentar_rozpoctu_2017_maj 235.0 KB pdf 11x
20170523_navrh_rozpoctu_KP_2017_2019_maj 117.9 KB pdf 9x
20170523_navrh_rozpoctu_KV_2017_2019_maj 154.0 KB pdf 10x
20170523_navrh_rozpoctu_programovy_rozpocet_2017_2019_maj 1.3 MB pdf 12x
20170523_navrh_rozpoctu_PR_2017-2019_maj 168.9 KB pdf 10x
20170523_navrh_rozpoctu_skrateny_rozpocet_maj 127.9 KB pdf 15x
20170529_Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_Koseca_II.polrok_2017 797.0 KB pdf 17x
20170605_pozvanka_na_OZ_08_06_2017 907.2 KB pdf 35x
20170609_pozvanka_na_OZ_15_06_2017 904.8 KB pdf 40x
20170609_Zrusenie_rozhodnutia_p.Pagac 1.4 MB pdf 43x
20170628_volby_do_samospravnych_krajov_informacie 1.4 MB pdf 22x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 26x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 77x
7 krokov k plynovej pripojke_Byt_domy_mali_podnikatelia 248.8 KB pdf 105x
Bezne_prijmy_2014_2016 158.7 KB pdf 171x
Bezne_vydavky_2014_2016 371.0 KB pdf 198x
Dodatok č. 2 k VZN 5 2012 dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka schválený 3 3 2014 216.7 KB pdf 163x
Dodatok č. 1 k VZN o kronike 536.9 KB pdf 121x
Dodatok č. 3 k VZN 5 2012 o určení výšky dotácie na školy schválený 550.3 KB pdf 99x
Dodatok č. 5 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ 668.2 KB pdf 59x
Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 545.7 KB pdf 30x
Došlé faktúry za 01-2015 Obec Košeca 244.8 KB pdf 114x
Došlé faktúry za 02-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 113x
Došlé faktúry za 03-2015 Obec Košeca 245.7 KB pdf 116x
Došlé faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.5 KB pdf 99x
Došlé faktúry za 05-2015 Obec Košeca 357.9 KB pdf 152x
Došlé faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.4 KB pdf 120x
Došlé faktúry za 07-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 101x
Došlé faktúry za 08-2015 Obec Košeca 246.4 KB pdf 107x
Došlé faktúry za 09-2015 Obec Košeca 245.6 KB pdf 72x
Došlé faktúry za 10-2015 Obec Košeca 246.6 KB pdf 125x
Financne_operacie_prijmove_2014_2016 112.9 KB pdf 127x
Financne_operacie_vydavkove_2014_2016 112.8 KB pdf 133x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 90x
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 140x
Hodnotiaca_sprava_PR_2015 297.8 KB pdf 97x
Kapitalove_prijmy_2014_2016 114.5 KB pdf 142x
Kapitalove_vydavky_2014_2016 136.5 KB pdf 141x
Komentár k rozpočtu 2014 168.8 KB pdf 235x
Kupna zmluva VOS 1 predaj KD Sedlacek 247.5 KB pdf 354x
Navrh Dodatku č. 1 k VZN 2 2010 o kronike 610.8 KB pdf 110x
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5 2012 549.8 KB pdf 95x
NÁVRH Dodatok č. 5 k VZN č.5 2012 dotácia školy 659.8 KB pdf 52x
NÁVRH VZN č. 2 2015 umiestňovanie volebných plagátov 661.2 KB pdf 73x
NÁVRH VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok na rok 2016 840.7 KB pdf 156x
Návrh VZN nájomné byty 1 2014 896.7 KB pdf 181x
Návrh VZN o komunálnych odpadoch (final) 1.0 MB pdf 98x
Návrh VZN o miestnych daniach 3 2014 541.7 KB pdf 101x
Navrh VZN zneskodnovanie zump 2 2014 642.9 KB pdf 135x
Odoslané faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.9 KB pdf 125x
Odoslané faktúry za 05-2015 Obec Košeca 345.8 KB pdf 93x
Odoslané faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.0 KB pdf 118x
Odoslané faktúry za 07-2015 Obec Košeca 244.5 KB pdf 108x
Odoslané faktúry za 08-2015 Obec Košeca 242.4 KB pdf 102x
Odoslané faktúry za 09-2015 Obec Košeca 244.9 KB pdf 91x
Odoslané faktúry za 10-2015 Obec Košeca 245.3 KB pdf 78x
Odoslané faktúry za obdobie 4.3.2015-31.3.2015 Obec Košeca 244.6 KB pdf 101x
Odoslané objednávky za 01-2015 Obec Košeca 241.6 KB pdf 104x
Odoslané objednávky za 02-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 114x
Odoslané objednávky za 03-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 103x
Odoslané objednávky za 04-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 92x
Odoslané objednávky za 05-2015 Obec Košeca 341.8 KB pdf 113x
Odoslané objednávky za 06-2015 Obec Košeca 242.5 KB pdf 127x
Odoslané objednávky za 07-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 97x
Odoslané objednávky za 08-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 110x
Odoslané objednávky za 09-2015 Obec Košeca 241.9 KB pdf 83x
Odoslané objednávky za 10-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 79x
Odstávka pitnej vody 27.7.201 119.9 KB pdf 74x
Oznameni_miesta_ulozenia_pisomnosti Balazova_Andrea 433.8 KB jpg 91x
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 160.3 KB pdf 338x
Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na I. polrok 2016 92.2 KB pdf 92x
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 160.3 KB pdf 196x
Pozvánka na OZ 03 apríl 2014 159.5 KB pdf 187x
pozvánka na OZ 12 06 2014 607.5 KB pdf 153x
pozvánka na OZ 13 11 2014 533.4 KB pdf 150x
pozvánka na OZ 23 09 2015 635.6 KB pdf 134x
Pozvánka na zasadnutie OZ 18 9 2014 540.0 KB pdf 120x
Pozvánka na zasadnutie OZ 20150128 541.8 KB pdf 205x
pozvánka na zasadnutie OZ na 22. mája 2014 613.6 KB pdf 200x
pozvanka OZ 27 08 2014 539.3 KB pdf 106x
Pozvánka_OZ_26062014 606.2 KB pdf 161x
Príjmy_2013_2018_návrh 344.9 KB pdf 82x
Príloha č. 1_Hodnotiaca správa rozpočtu_20131231 285.5 KB pdf 186x
Program hosp. a soc. rozvoja obce Dulov 2014-2020 5.6 MB pdf 49x
Program rozvoja obce Košeca_PRIPOMIENKOVANIE 1.2 MB pdf 122x
Programový rozpočet rok 2014 1.3 MB pdf 283x
Programový_rozpočet_2016-2018_návrh 144.8 KB pdf 74x
Programový_rozpočet_2016_2018_textová_časť_návrh 1.2 MB pdf 98x
PR_2014 -2016 154.8 KB pdf 164x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť - pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu 350.5 KB pdf 112x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BP_2012_2017 179.6 KB pdf 97x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BV_2012_2017 522.9 KB pdf 114x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOP_2012_2017 117.6 KB pdf 104x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOV_2012_2017 116.3 KB pdf 109x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KP_2012_2017 118.6 KB pdf 116x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KV_2012_2017 156.4 KB pdf 115x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť Programový rozpočet_2015 1.3 MB pdf 135x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť PR_2015 -2017 160.1 KB pdf 118x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť skrátený rozpočet 115.0 KB pdf 125x
Skrateny rozpocet_2014 114.0 KB pdf 162x
Skrátený_rozpočet_2016_2017_2018_návrh 114.4 KB pdf 55x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 112x
Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za rok 2014 1.0 MB pdf 270x
Štatút obce 2014 636.3 KB pdf 232x
Suhlas s dohodou o splatkach 40.6 KB pdf 83x
súhlas so spracovaním osobných údajov pre výberové konanie 515.3 KB pdf 109x
Upovedomenie - Výrub drevín 765.9 KB pdf 98x
Upovedomenie k výrubu 467.9 KB pdf 133x
Upovedomenie k výrubu (Surový Radoslav)-1 471.5 KB pdf 89x
Upovedomienie pre Ladce k výrubu drevín 472.2 KB pdf 85x
Upozornenie na znenie zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP 149.0 KB pdf 234x
Uzávierka cesty Strečno 567.7 KB jpg 113x
Uzemny plan obce Pruske 4.7 MB pdf 66x
Uzemny plan Pruske 874.1 KB jpg 221x
uznesenie o prerušení zasadnutia OZ 19 02 2015 156.5 KB pdf 73x
Voľby 2016 2.3 MB pdf 63x
Výdavky_2013_2018_návrh 427.1 KB pdf 80x
vyhlásenie výberového konania na riaditeľa_riaditeľku ZUŠ 624.9 KB pdf 211x
VZN č. 1 2014 o nájomných bytoch 896.7 KB pdf 277x
VZN č. 2 2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca 566.6 KB pdf 129x
VZN č. 2 2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov 669.8 KB pdf 41x
VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok za komunálne odpady 844.2 KB pdf 139x
Zámer - prenájom prefabrikovanej garáže 741.5 KB pdf 194x
Zámer_odpredaj pozemku KNC 1752_4 558.7 KB pdf 117x
Zápisnica 05.05.2016 779.5 KB pdf 168x
Zápisnica 07.05.2015 718.8 KB pdf 254x
Záverečný účet obce za rok 2013 534.2 KB pdf 213x
Záverečný účet obce za rok 2014 552.8 KB pdf 156x
Záverečný účet obce za rok 2015_navrh 574.4 KB pdf 115x
Zmeny uzemneho planu Ladce 1.6 MB pdf 153x
Zoznam Fa ZUŠ 2014 240.0 KB pdf 104x
Zoznam Fa ZUŠ 2015 203.3 KB pdf 118x