Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

16. júna 2017 09:400 komentárovZobrazené: 120 x
Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na druhý pokus dňa 15. 6. 2017 úplne jednohlasne uznieslo na schválení použitia potrebných finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia roku 2016 a časti rezervného fondu obce z minulých rokov na prestavbu cestnej komunikácie časti Železničnej ulice podľa vypracovaného projektu.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na verejnom vypočutí dňa 21.5.2017 a rovnako aj občanom, ktorí prišli na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ukázalo sa, že názory a postoje obyvateľov majú stále veľkú silu pri rozhodovaní sa volených zástupcov našej samosprávy.
Rozdiely oproti hlasovaniu zo zasadnutia OZ dňa 8.6.2017 si môžete pozrieť nižšie. Prvý obrázok je výpis z uznesenia o schválení a druhý obrázok o neschválení (to bolo presne týždeň dozadu).

uznesenie 15 06 2017 Železničná
Zeleznicna 8 6 2017

Značky:

Váš komentár