Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie – termín ukončenia prerokovania posunutý až na 31.1.2018

Obec Košeca oznamuje, že začala v zmysle § 21 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať dňom 22. 11. 2017 návrh konceptu Územného plánu obce Košeca. S návrhom konceptu Územného plánu obce Košeca sa môžete podrobne … Čítať ďalej Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie – termín ukončenia prerokovania posunutý až na 31.1.2018