Stolný tenis

Stolný tenis

Stolný tenis

Stolnotenisový klub Nozdrovice reprezentuje aj v roku 2016 našu obec v oblastnej lige.

V tejto rubrike Vás budeme pravidelne informovať o výsledkoch a tabuľke súťaže.

Medzi tradičné aktivity STK Nozdrovice patrí aj organizovanie Turnaja o pohár starostu obce v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov.
Ten tohtoročný sa uskutočnil v sobotu dňa 9. 1. 2016 a zúčastnilo sa ho 52 hráčov.

turnaj STK

 

Víťazom sa stal Jozef Kalaš (vpravo), na druhom mieste skončila Janka Uherková a tretí v poradí sa umiestnil Ján Jurček.

vitazi turnaja STK 2016