Evanjelická farnosť

Evanjelický kostol sa nachádza na ulici Hlavnej – neďaleko obecného úradu (oproti ulici Dolný majer)

Budova farnosti sa nachádza na ulici Dolný Majer.

Ev. a. v. farský úrad, 018 64 Košeca 754
PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková – zborová farárka, Mgr. Ľuboš Vontorčík – zborový kaplán
zborový dozorca: Ing. Samuel Tomka
kantor: Ing. Dušan Pecka