Letné kúpalisko

Kúpalisko

Kúpalisko

Letné kúpalisko v Košeci

V letnej sezóne 2015 Obec Košeca neprevádzkuje letné kúpalisko.

Legislatívne podmienky SR nám neumožňujú vykonávať podnikateľskú činnosť, ak táto skončila v minulom roku v strate. Žiaľ, kúpalisko v sezóne 2014 vykázalo stratu a boli sme z tohto dôvodu nútení požiadať o zrušenie živnostenského oprávnenia na túto činnosť.

Ďakujeme za pochopenie a ubezpečujeme Vás, že budeme v priebehu tohto roka hľadať možnosti, ako pre budúcu sezónu túto situáciu vyriešiť k spokojnosti kúpania sa chtivej verejnosti.