Detské ihriská

Detské ihriská sú verejnosti k dispozícii v Košeci na ulici Prúdy a v Nozdroviciach pri osvetovej besede.

Detské ihrisko v Nozdroviciach

Detské ihrisko v Nozdroviciach