Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

20. septembra 2010 12:260 komentárov
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2010 /štvrtok/ o 18:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. poschodí […]

Viac ›

Výsledky referenda 2010

19. septembra 2010 13:250 komentárov
Výsledky referenda 2010

Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie v obci Košeca: 2128 Hlasovania sa zúčastnilo: 401občanov Platný hlas odovzdalo: 400 občanov Neplatný hlas odovzdal:1 občan Účasť na Referende 2010 za Košecu: 18,84 % Na stránke Štatistického úradu SR si môžete […]

Viac ›

Rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Ladce – Butkov

10. septembra 2010 08:020 komentárov
Vlajka Košeca

Dovoľujeme si informovať všetkých, že dňa 8.9.2010 nám bolo z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR – sekcie kvality životného prostredia, oddelenia EIA oznámené ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ, Považská cementáreň, a.s. Ladce požiadal o zastavenie […]

Viac ›

Zatúlané psy sa po 6 dňoch našli v Košeci

7. septembra 2010 13:510 komentárov
Zatúlané psy sa po 6 dňoch našli v Košeci

Ako sme si poradili s nahlásenými zatúlanými psami? Minulý štvrtok bol skúškou našej pripravenosti na túto situáciu. Nahlásenie 2 zatúlaných psov – Írsky seter a Gordon seter – prišlo zhruba okolo obeda. Hneď ako to bolo možné, zistili sme reálne stav […]

Viac ›

Služby poskytované v našej obci

Služby poskytované v našej obci

Do rubriky Služby onedlho pribudnú uvedené informácie o poskytovaných službách v DOME SLUŽIEB oproti Základnej škole v Košeci: Podporujeme podnikanie v našej obci. Ak chcete, aby aj Vaša predajňa, firma, atď. bola zverejnená a propagovaná na našej stránke, zašlite potrebné […]

Viac ›

Oznámenie o určení počtu poslancov

3. septembra 2010 13:000 komentárov
Vlajka Košeca

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010. Obecné zastupiteľstvo v Košeci, podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších […]

Viac ›

Oznámenie o počte obyvateľov

Vlajka Košeca

Obec Košeca oznamuje, že k 3. 9. 2010 má 2 498 obyvateľov. V Košeci, 3. 9. 2010 Radomír Brtáň, starosta obce

Viac ›

Úspech našich webových stránok

30. augusta 2010 20:550 komentárov
Úspech našich webových stránok

Dovolím si gratulovať administrátorovi tejto stránky – Jozefovi Palčekovi ml., že v priebehu necelých 4 rokov dokázal spolu so všetkými spolupracovníkmi spropagovať túto webovú stránku takým spôsobom, že pre niektorých je neoddeliteľnou súčasťou každého dňa.

Viac ›

Nahlasovanie porúch a nedostatkov na obecnom majetku

Vlajka Košeca

Vážení občania, čistota obce a verejný poriadok sú jednou z priorít obecného úradu. Keďže zamestnanci obce nemôžu byť všade a vidieť všetko žiadame o pomoc všetkých. Ak viete o poruche či nedostatku ako napr. nepokosená tráva, nefunkčný rozhlas či osvetlenie, […]

Viac ›

Schválené nové VZN obce

Vlajka Košeca

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. 8. 2010 boli schválené dve nové Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré po 15 dňoch od vyvesenia nadobudnú účinnosť.

Viac ›