Obecný úrad počas Vianočných sviatkov zatvorený

18. decembra 2017 11:480 komentárov
Obecný úrad

Obecný úrad v Košeci a Zberný dvor budú v dňoch 22.12.-29.12.2017 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené. V prevádzke budú opäť od 2.1.2018. V súrnych prípadoch volajte na tel. číslo 0918 461 201. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Výsledky zasadnutia OZ zo dňa 7.12.2017 – starosta pozastavil výkon troch uznesení

15. decembra 2017 11:110 komentárov
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol po dôkladnom zvážení a posúdení zákonnosti prijatých uznesení niektoré z nich nepodpísať. Žiaľ, niektorí poslanci OZ počas celého roka 2017 neprijali argumenty a zdôvodnenia o potrebe schváliť rozpočet obce Košeca s položkami, ktorých […]

Viac ›

Zapálenie tretej adventnej sviece

13. decembra 2017 22:360 komentárov
Zapálenie tretej adventnej sviece

Pozývame Vás na zapálenie tretej sviece na adventnom venci dňa 17.12.2017, t.j. v nedeľu o 13:30 hod. do miestneho parku. Sprievodný program: Benefičný koncert od 14:00 hod. v telocvični pri ZŠ. Tešíme sa na vás. 

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Roman Krajčík

8. decembra 2017 12:580 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky Roman Krajčík

Oznámenie o uložení zásielky Roman Krajčík  

Viac ›

Zapálenie druhej adventnej sviece

5. decembra 2017 14:360 komentárov
Zapálenie druhej adventnej sviece

Pozývame vás dňa 10.12.2017, t.j. v nedeľu o 15:00 hod. do miestneho parku na zapálenie druhej sviece na adventnom venci spojené s príchodom Mikuláša. Tešíme sa na vás.

Viac ›

Zimná údržba ciest

1. decembra 2017 07:432 komentáre
Zimná údržba ciest

Žiadame majiteľov automobilov, aby ich neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch (ak majú možnosť ich parkovať vo svojich dvoroch), nakoľko tým bránia vo vykonávaní zimnej údržby. Ak na niektorej z ulíc nebude odhrnutý sneh, je to dôsledok toho, že sa […]

Viac ›

Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na prvý polrok 2018

29. novembra 2017 15:310 komentárov
Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na prvý polrok 2018

Zverejňujeme Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca na I. polrok 2018.

Viac ›

Zmena úradných hodín na OÚ Trenčín, pracovisko Ilava

28. novembra 2017 14:260 komentárov
Zmena úradných hodín na OÚ Trenčín, pracovisko Ilava

V prílohe nájdete informáciu o zmene režimu stáleho pracoviska OÚ Trenčín v meste Ilava na úsekoch živnostenského podnikania a agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií od 01. 12. 2017:    

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Živčic

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Živčic

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Živčic  

Viac ›

Zapálenie prvej adventnej sviece

Zapálenie prvej adventnej sviece

Pozývame vás dňa 3.12.2017, t.j. v nedeľu o 16:00 hod. do miestneho parku na rozsvietenie prvej sviece na adventnom venci, spojené s požehnaním venca a vystúpením Kresťanského spevokolu Košeca. Tešíme sa na vás.

Viac ›