Články podľa:Obecný úrad Košeca
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, Tel.: 042/4468 023 (183)

Výzva na odstránenie stromov a iných porastov zasahujúcich do elektrického vedenia

20. augusta 2019 14:060 komentárov
Výzva na odstránenie stromov a iných porastov zasahujúcich do elektrického vedenia

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia VN č. 203 od rozvodne po ÚV 6/203, v zmysle § 43 zákona o energetike.  

Viac ›

Prezentácia

19. augusta 2019 08:310 komentárov
Prezentácia

Krátka prezentácia obce Košeca. prezentácia obce Košeca

Viac ›

Nové logo obce

Nové logo obce

Sme veľmi radi, že existujúcu hrdosť obyvateľov na svoj pôvod bude možné vyjadriť odteraz jednoduchšie prostredníctvom použitia loga obce. Práve nové logo krásne prepája časť našej histórie s modernou dobou. Čo vlastne jednotlivé prvky v logu znamenajú? Aká je symbolika […]

Viac ›

Obecný úrad v Košeci zatvorený – 19.08.2019

14. augusta 2019 09:190 komentárov
Obecný úrad

Obecný úrad v Košeci bude dňa 19.08.2019 (pondelok), z technických príčin, zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Program Dní obce – hodové slávnosti v Košeci

8. augusta 2019 11:090 komentárov
Program Dní obce – hodové slávnosti v Košeci

V prílohe nájdete program na Dni obce Košeca, ktoré sa budú konať od 17. do 19. augusta 2019. Srdečne všetkých pozývame.

Viac ›

Smútočné oznámenie Jaroslav Hanko

7. augusta 2019 15:180 komentárov
Smútočné oznámenie Jaroslav Hanko
Viac ›

Odstrel komína v areáli bývalej tehelne

1. augusta 2019 15:320 komentárov
dav

Oznamujeme Vám, že dňa 8. augusta 2019, t.j. vo štvrtok, bude v čase od 11,30 hod. do 15,30 hod. realizovaný odstrel komína v areáli bývalej tehelne. Územie ohrozené účinkom trhacích prác bude uzatvorené hliadkami a pred samotným odstrelom budú vyhlásené […]

Viac ›

Odpočet elektrickej energie

31. júla 2019 10:000 komentárov
Odpočet elektrickej energie

V dňoch 01.08.2019 až 25.08.2019 bude prebiehať v našej obci a jej častiach odpočet elektrickej energie poverenými pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina. Prosíme Vás o sprístupnenie odberných miest, nakoľko sa tak vyhneme zbytočným komplikáciám.

Viac ›

52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské 01. – 04. augusta 2019

29. júla 2019 08:320 komentárov
52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské 01. – 04. augusta 2019

Obec Pruské v spolupráci s Považským osvetovým strediskom, Divadelným súborom HUGO a  farnosťou Pruské si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské, ktoré sa uskutočnia v dňoch 01.08. –  04.08.2019 v obci Pruské.

Viac ›

Smútočné oznámenie Zuzana Slugeňová, rod. Ševčíková

Smútočné oznámenie Zuzana Slugeňová, rod. Ševčíková
Viac ›